Δέκα δράσεις-κλειδιά για τον τερματισμό της ανιθαγένειας

ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ Η ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΝΤΟΣ 10 ΕΤΩΝ, το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τον Τερματισμό της Ανιθαγένειας: 2014 – 2024 εγκαθιδρύει ένα κατευθυντήριο πλαίσιο 10 δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν από τα κράτη, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, ούτως ώστε:

 • να επιλυθούν οι ισχύουσες μείζονες καταστάσεις ανιθαγένειας –
 • να προληφθούν νέες περιπτώσεις ανάδυσης της κατάστασης της ανιθαγένειας
 • να αναγνωριστούν καλύτερα και να προστατευθούν οι ανιθαγενείς πληθυσμοί.

Οι 10 Δράσεις για τον Τερματισμό της Ανιθαγένειας

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ να αναλάβουν μία από τις ακόλουθες 10 δράσεις ώστε να επιτύχουν τους σχετικούς Στόχους έως το 2024. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και έτεροι διεθνείς οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, περιφερειακές οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών και οι ανιθαγενείς άνθρωποι μπορούν όλοι να επιτελέσουν ρόλο στην στήριξη των κυβερνήσεων ως προς την κατεύθυνση της επίτευξης των σχετικών Δράσεων. Καθώς οι αιτίες, το προφίλ και η έκταση του φαινομένου της ανιθαγένειας ποικίλλουν, δεν απαιτούνται όλες οι δράσεις για όλες τις χώρες.

Δράση 1:

ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

 • Στόχος: Όλες οι μείζονες μη-προσφυγικές καταστάσεις ανιθαγένειας να επιλυθούν.

Δράση 2:

ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΔΙΧΩΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

 • Στόχος: Όχι αναφερόμενες περιπτώσεις παιδικής ανιθαγένειας.
 • Στόχος: Όλα τα κράτη να έχουν πρόβλεψη στους νόμους περί ιθαγένειας για την χορήγηση ιθαγένειας σε ανιθαγενή παιδιά που γεννιούνται στο έδαφός τους.
 • Στόχος: Όλα τα κράτη να έχουν πρόβλεψη στους νόμους περί ιθαγένειας ώστε να χορηγούν ιθαγένεια σε παιδιά άγνωστης προέλευσης που βρίσκονται στα εδάφή τους (foundlings).
 • Στόχος: Όλα τα κράτη να διασφαλίζουν εντός της νομοθεσίας περί ιθαγένειας ως προς την χορήγηση ιθαγένειας σε παιδιά που γεννήθηκαν από υπήκοους του εξωτερικού και που δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν άλλη ιθαγένεια.

Δράση 3:

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

 • Στόχος: Όλα τα κράτη έχουν νόμους περί ιθαγένειας οι οποίοι να μεταχειρίζονται τους άντρες και τις γυναίκες ισότιμα αναφορικά με την ανάθεση της ιθαγένειας στα παιδιά τους και αναφορικά με την απόκτηση, αλλαγή και διατήρηση της ιθαγένειας.

Δράση 4:

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

 • Στόχος: Κανένα από τα κράτη να μην διαθέτει νόμους περί ιθαγένειας που να επιτρέπουν την άρνηση, την απώλεια ή έλλειψη ιθαγένειας με αιτιολογία τις διακρίσεις.

Δράση 5:

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΡΑΤΩΝ

 • Στόχος: Καθόλου περιστατικά ανιθαγένειας εξαιτίας μελλοντικών καταστάσεων διαδοχής κρατών.

Δράση 6:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

 • Στόχος: 70 κράτη αναγνωρίζουν τους ανιθαγενείς μετανάστες μέσω διαδικασιών καθορισμού οι οποίες οδηγούν σε ένα νομικό καθεστώς που επιτρέπει την χορήγηση άδειας παραμονής και διασφαλίζουν την απόλαυση των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, και διευκολύνουν την διαδικασία χορήγησης ιθαγένειας.

Δράση 7:

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

 • Στόχος: Κανένα αναφερόμενο περιστατικό ανιθαγένειας εξαιτίας της έλλειψης καταχώρησης γεννήσεων.

Δράση 8:

ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

 • Στόχος: Κανένα κράτος να μην διαθέτει πληθυσμούς που δικαιούνται υπό την νομοθεσία την χορήγηση ιθαγένειας αλλά να μην μπορούν να αποκτήσουν απόδειξη της ιθαγένειάς τους μέσω εγγράφων.

Δράση 9:

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

 • Στόχος: 140 κράτη εντάσσονται στην Συνθήκη του 1954 σχετικά με την Κατάσταση των Ανιθαγενών Ανθρώπων (1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons).
 • Στόχος: 130 κράτη εντάσσονται στην Συνθήκη του 1961 σχετικά με την Μείωση της Ανιθαγένειας (1961 Convention on the Reduction of Statelessness).

Δράση 10:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ 

 • Στόχος: Τα ποσοτικά δεδομένα για τους ανιθαγενείς πληθυσμούς να είναι δημοσίως διαθέσιμα για 150 κράτη.
 • Στόχος: Η ποιοτική ανάλυση για τους ανιθαγενείς πληθυσμούς να είναι δημοσίως διαθέσιμη για τουλάχιστον 120 κράτη.

 

Διαβάστε Επίσης  Για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία για την ευημερία των παιδιών στα χρόνια της λιτότητας και μετά

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Action Plan to End Statelessness, 4 November 2014, διαθέσιμο στο: http://www.refworld.org/docid/545b47d64.html [ανάκτηση στις 14 Ιουνίου 2016]

socialpolicy.gr

Be the first to comment on "Δέκα δράσεις-κλειδιά για τον τερματισμό της ανιθαγένειας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!