«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» στους Δήμους της Αττικής

Στην ενεργοποίηση της δράσης που αφορά στη συγχρηματόδοτηση από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών στους Δήμους της Αττικής, προχώρησαν η Περιφέρεια Αττικής και η οικεία Διαχειριστική Αρχή.

Πρόκειται για δράση που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού των Δήμων της Αττικής, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους για την Περιφέρεια Αττικής πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η 3ετής λειτουργία για τρεις (3) βασικές κατηγορίες Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών και πιο συγκεκριμένα: Κοινωνικών Παντοπωλείων, Δομών Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικών Φαρμακείων.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κ.λπ.

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τις παραπάνω Δομές θα είναι άτομα / νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Η Πρόσκληση αυτή της Περιφέρειας Αττικής  προστίθεται σε σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων προκείμενου έμπρακτα να συμβάλει στην κάλυψη των βασικών και καθημερινών αναγκών των οικογενειών της Περιφέρειας, που πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»

 

Διαβάστε Επίσης  Εγγυήσεις για τη Νεολαία: οι χώρες της ΕΕ να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους

Be the first to comment on "«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» στους Δήμους της Αττικής"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!