Οδηγός πληροφόρησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών / Guidebook For Third Country Nationals

Οδηγός πληροφόρησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών

στο Πλαίσιο του Έργου

Emergency Project – “Immediate Humanitarian Support to PoM in Lesvos, Chios & Tilos”

Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει φορείς όπου μπορεί κανείς να απευθυνθεί κατά την παραμονή του στην Αθήνα. Όλοι αυτοί οι φορείς παρέχουν βοήθεια δωρεάν και μπορεί κάποιος να τους χρησιμοποιήσει για να λάβει τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν. Μπορεί να τηλεφωνήσει ή να επισκεφτεί τις δομές αυτές για να λάβει υπηρεσίες όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, υπηρεσίες φροντίδας και υγιεινής, νομική βοήθεια, σίτιση, στέγαση, υλική βοήθεια, εκπαίδευση, υπηρεσίες για την υποστήριξη ανθρώπων που ζουν με ΗΙV/AIDS, αλλά και υπηρεσίες για θύματα διακρίσεων με βάση την ταυτότητα/έκφραση φύλου ή και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Στον οδηγό περιλαμβάνονται και ανεξάρτητες αρχές στις οποίες μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε περίπτωση που παραβιάζονται τα δικαιώματα του από δημόσιες υπηρεσίες, ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Όλες οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό έχουν επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να συμβουλεύσουν, να κατευθύνουν και να βοηθήσουν υπεύθυνα, ανώνυμα και εμπιστευτικά.

Guidebook For Third country Nationals

within the framework of

“Emergency Project – “Immediate Humanitarian Support to PoM in Lesvos, Chios & Tilos”

This guide includes bodies you can reach out to during your stay in Athens. These bodies will offer free help and you can address them for the services you require. You can call or visit these structures and receive services such as medical care, social counseling, psychological support, care and hygiene services, legal aid, meals, shelter, material aid, education, services for people living with ΗΙV/AIDS, as well as services for people discriminated against due to their gender identity/expression and/or sexual preference. This guide also includes independent authorities where you can seek assistance in case your rights are being violated by public services, private entities, natural or legal persons.

All services included in this guide employ professionals who can advise, guide and help you with responsibly, anonymously and confidentially.

Πηγή: mdmgreece.gr

Διαβάστε Επίσης  Νέα έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη "Ισότητα και σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη"

Be the first to comment on "Οδηγός πληροφόρησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών / Guidebook For Third Country Nationals"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!