Η Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωκοινοβουλίου αποδυναμώνει τη Νομοθεσία για την Προσβασιμότητα

 

Η επιτροπή ψήφισε την αφαίρεση των τηλεοπτικών προγραμμάτων και των ψηφιακών κειμένων από το κείμενο

Στις 13 Ιουλίου η Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε την αφαίρεση των υπηρεσιών των οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών προγραμμάτων και e-books) από την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας – κάτι που σημαίνει ότι τα ανωτέρω δεν χρειάζεται να είναι προσβάσιμα. Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση της αρμόδιας εισηγήτριας Petra Kammerevert (S & D) και της εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην εν λόγω επιτροπή ευρωβουλευτή Sabine Verheyen, περιορίζοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του νόμου.

Με αυτόν τον τρόπο 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη διατρέχουν τον κίνδυνο να στερηθούν την πρόσβαση σε τηλεοπτικά προγράμματα και ψηφιακά βιβλία, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας πύλες του πολιτισμού και της πληροφορίας στις κοινωνίες μας.

Αυτό συνιστά κοινωνικό αποκλεισμό και διάκριση και έρχεται σε αντίθεση με τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) που η ΕΕ έχει επικυρώσει.

Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 30, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών διευκρινίζει ότι: «Κράτη και μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες σε προσβάσιμες μορφές».

Στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αντέδρασε ο πρόεδρος του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης, δηλώνοντας: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα αγωνίζεται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Βασιζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, η οποία έχει την κύρια ευθύνη για την Πράξη, ώστε να είναι συμβατό με την Σύμβαση και να μην αποκλείσει 80 εκατομμύρια Ευρωπαίους με αναπηρία από την πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και ψηφιακών βιβλίων. Η ΕΕ έχει την υποχρέωση να είναι σύμφωνη με την Σύμβαση που έχει κυρώσει. Η αποστέρηση από τα άτομα με αναπηρία της πρόσβασης σε τηλεοπτικά προγράμματα και ψηφιακά βιβλία και ως εκ τούτου στην πρόσβαση σε πληροφορίες και πολιτιστικές δραστηριότητες είναι σαφής διάκριση, κοινωνικός αποκλεισμός και παραβίαση της Σύμβασης».

Τα κυριότερα επιχειρήματα της Επιτροπής Πολιτισμού για το θέμα είναι τα εξής:

• Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας, αλλά από την Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την αναθεώρηση της Οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και τη διαγραφή από αυτό του μοναδικού άρθρου σχετικά με την προσβασιμότητα, έτσι ώστε αν δεν αλλάξει τίποτε, η προσβασιμότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων δεν θα καλύπτεται από καμία από τις Οδηγίες.

Το EDF καλεί για ένα ισχυρότερο άρθρο σχετικά με την προσβασιμότητα με σαφείς και δεσμευτικούς στόχους στην Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί με τις λεπτομερείς απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας. Δεν πρόκειται για ζήτημα το ένα ή το άλλο – και οι δύο προτάσεις είναι συμπληρωματικές για να εξασφαλιστεί ότι οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες και τα e-books είναι προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία. Η πολυαναμενόμενη Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας θα συμπλήρωνε – δεν θα αντικαθιστούσε – τις συγκεκριμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας στον τομέα της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως αυτές της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Ο νόμος προσθέτει σαφήνεια για το τι «προσβασιμότητα» σημαίνει σε ένα βαθμό λεπτομέρειας που δεν μπορεί να αναμένεται από τομεακή νομοθεσία, όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

• Διαμορφώνοντας προσβάσιμα τα οπτικοακουστικά μέσα θα οδηγήσει σε συγκρούσεις με την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας

Ωστόσο, η προσβασιμότητα δεν έρχεται σε αντίθεση με την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας – το περιεχόμενο ενός τηλεοπτικού προγράμματος, μιας ταινίας ή ενός ψηφιακού βιβλίου ποτέ δεν θα αλλάξει λόγω του ότι θα είναι προσβάσιμα. Θα επιτρέψει απλά σε περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η προσβασιμότητα δεν θα είναι ένα εμπόδιο για τους μικρούς παραγωγούς, αφού η Πράξη τους παρέχει εγγυήσεις.

esamea.gr

Διαβάστε Επίσης  Τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα ανησυχούν για τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Be the first to comment on "Η Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωκοινοβουλίου αποδυναμώνει τη Νομοθεσία για την Προσβασιμότητα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!