Οι Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση

Κείμενο Τεκμηρίωσης

Οι Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής

στην Εκπαίδευση

 

Η Κοινωνική Πολιτική αποτελεί ένα διεπιστημονικό αντικείμενο ακαδημαϊκής διερεύνησης, το οποίο αντλεί θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία από συγγενείς επιστημονικούς κλάδους με βασικότερους την κοινωνιολογία, την πολιτική επιστήμη, το δίκαιο, την οικονομική επιστήμη και την ιστορία. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της προσφέρει στους απόφοιτους των Τμημάτων που την καλλιεργούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες απ’ όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών με αποτέλεσμα να διαθέτουν επαρκή εφόδια για την αποτελεσματική αξιοποίηση δεδομένων από τα παραπάνω επιστημονικά πεδία.

 

ΠΜΣ στην Εκπαιδευτική και στην Κοινωνική πολιτική απο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της κοινωνικής πολιτική προσφέρει στους απόφοιτους των Τμημάτων που την καλλιεργούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες απ’ όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών.

Ιδιαίτερα για τον τομέα της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι Κοινωνικής Πολιτικής, βάσει μιας σειράς διδασκόμενων μαθημάτων που εντάσσονται στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τους, δικαιούνται να έχουν πρόσβαση επαγγελματικών προοπτικών στους κλάδους Εκπαιδευτικών ΠΕ 10, ΠΕ 13 και ΠΕ 72. Ακολουθεί η αναλυτική παράθεση των διδασκόμενων μαθημάτων ταξινομημένων αφενός με κριτήριο την συνάφεια με τις προαναφερθείσες ειδικότητες και αφετέρου αντιστοιχίζοντας τα με τα διδασκόμενα μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: οι ελεγκτές θεωρούν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την υλοποίηση των συστάσεων ανά χώρα

Δείτε το κείμενο εδώ

 

sekp.gr

Be the first to comment on "Οι Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!