Τι έχει επιτύχει το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» στις διάφορες χώρες της ΕΕ;

 

του Αντώνη Πύργου

 

Εγγυήσεις για τη Νεολαία – ένας χρόνος μετά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει κονδύλια ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ για την προχρηματοδότηση της πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για τη Νεολαία». Άλλη πηγή χρηματοδότησης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε τις χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια εφαρμογής των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, προσδιορίζοντας τα μέτρα που θα λαμβάνουν κατά περίπτωση. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Απασχόλησης ανέπτυξε ένα πλαίσιο δεικτών για την παρακολούθηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Πλέον, η εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία ξεκίνησε σε όλα τα κράτη μέλη και ήδη αποφέρει αποτελέσματα. Σε σύγκριση με άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη, οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία αποτελούν ίσως μία από τις μεταρρυθμίσεις με την πιο γρήγορη εφαρμογή.

 

Πραγματικές βελτιώσεις

Η εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία απαιτεί βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων κατάρτισης, αναζήτησης εργασίας και εκπαίδευσης προκειμένου να βελτιώσουν δραστικά τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία και την απασχολησιμότητα των νέων. Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν προβεί σε ορισμένες ενέργειες και έχουν εισαγάγει μεταρρυθμίσεις στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Μερικές έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και έχουν επιτύχει βελτιώσεις. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι: η Κύπρος, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

 

Διαβάστε Επίσης  Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Καλές πρακτικές και θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία

  • Βέλγιο – η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης της περιφέρειας των Βρυξελλών, Actiris, δημιούργησε ειδική υπηρεσία Εγγυήσεων για τη Νεολαία, για να παρέχει ειδική υποστήριξη για την εξεύρεση θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης σε νέους που είναι επίσημα εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία. Σύμφωνα με την υπηρεσία Actiris (τον Αύγουστο του 2014), ο αριθμός των νέων (ηλικίας κάτω των 25 ετών) που αναζητούσαν εργασία στις Βρυξέλλες μειώθηκε ως αποτέλεσμα των Εγγυήσεων για τη Νεολαία.
  • Ρουμανία – δημιουργήθηκαν 27 κέντρα Εγγυήσεων για τη Νεολαία με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
  • Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία – μια ηλεκτρονική πύλη έδωσε τη δυνατότητα σε νέους να στέλνουν δεδομένα των Εγγυήσεων για τη Νεολαία σε εθνικό μητρώο.
  • Σλοβενία, Λιθουανία και Βέλγιο – δημιουργήθηκαν ή ενισχύθηκαν δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης
  • Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία – εστίαση εκ νέου στην ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • Πολωνία, Λετονία και Φινλανδία – διευκολύνθηκε η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία.

 

Στοχοθετημένα κίνητρα πρόσληψης και επιχορηγήσεις για την έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποτελούν επίσης μέσα προώθησης της ενεργοποίησης των νέων που αναζητούν εργασία σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι Κάτω Χώρες ενέκριναν έκπτωση φόρου για τους εργοδότες που προσλαμβάνουν νέους οι οποίοι λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας ή κοινωνική βοήθεια για περίοδο έως και δύο ετών, ενώ η Πολωνία θέσπισε απαλλαγές από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και περιπτωσιολογικές μελέτες, διαβάστε αυτό, The Youth Guarantee First Successes, The Youth Guarantee on the Ground

 

Οι Εγγυήσεις τη Νεολαία κοστίζουν — ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα;

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας υπολόγισε το κόστος σύστασης των Εγγυήσεων για τη Νεολαία στη ζώνη του ευρώ σε 21 δισεκατ. ευρώ ανά έτος. Ωστόσο, το κόστος της απραξίας είναι πολύ υψηλότερο. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) υπολόγισε ότι οι οικονομικές απώλειες στην ΕΕ με εκατομμύρια νέων χωρίς δουλειά, εκπαίδευση ή κατάρτιση ξεπέρασαν τα 150 δισεκατ. ευρώ το 2011 (1,2 % του ΑΕΠ της ΕΕ), όσον αφορά τα επιδόματα που καταβάλλονται τις απώλειες παραγωγής.

Οι απώλειες αυτές προστίθενται στο μακροπρόθεσμο κόστος που έχει η ανεργία για την οικονομία, την κοινωνία και τους ανέργους, όπως αυξημένος κίνδυνος ανεργίας στο μέλλον και φτώχειας. Το κόστος της αδράνειας είναι, επομένως, πολύ υψηλό

 

Διαβάστε Επίσης  "Ταξίδι στις Γειτονιές των Βαλκανίων" | Προβολή Ταινιών Μικρού Μήκους στις γειτονιές της Κάτω Τούμπας και της Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη

Περαιτέρω πληροφορίες στο Χάρτης χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Be the first to comment on "Τι έχει επιτύχει το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» στις διάφορες χώρες της ΕΕ;"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!