Έκθεση του LOMIGRAS για την ένταξη των μεταναστών και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα και ΕΕ

 

Η παρούσα έκθεση εξετάζει το θέμα της ένταξης των μεταναστών μέσα από το πρίσμα των θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, και εκπονήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος LOMIGRAS.

Κάνει μία επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας για την ένταξη και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, και στη συνέχεια εξετάζει και την περίπτωση της Ελλάδας.

Τέλος, η έκθεση διαμορφώνει ένα αναλυτικό πλαίσιο για την μελέτη της ένταξης των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, και για την αξιολόγηση των σχετικών πολιτικών και μέτρων που υιοθετούν δήμοι για να προάγουν την ένταξη.

Συγγραφέας: Δρ. Ντία Αναγνώστου

 

Διαβάστε Επίσης  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ισχυρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των Ρομά

Έκθεση LOMIGRAS : “Local Government and Migrant Integration in Europe and in Greece”

 

eliamep.gr

Be the first to comment on "Έκθεση του LOMIGRAS για την ένταξη των μεταναστών και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα και ΕΕ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!