Νομοσχέδιο Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης: Οι διατάξεις της τροπολογίας για φροντιστήρια, ασφάλιση εκπαιδευτών και κτιριολογικά ιδιωτικών σχολείων

Η Επιτροπή Moρφωτικών Υποθέσεων έκανε τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο νομοσχέδιο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, καθώς και την τροπολογία που περιλαμβάνει ρυθμίσεις θεμάτων :

α. ιδιωτικών σχολείων, β. φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών και γ. ΓΓ Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Οι διατάξεις της τροπολογίας εντάχθηκαν ως άρθρα στο νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα στο άρθρο 30 συναντάμε τις Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών,  ενώ οι ρυθμίσεις για τις άδειες των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης αποτελούν το άρθρο 29. Όσον αφορά τη ρύθμιση για την ένταξη στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιπρόσθετων κατηγοριών εκπαιδευτικών αυτή εντάχθηκε ως παράγραφος στο άρθρο 36 που εμπεριέχει ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.).

Θυμίζουμε ότι η διάταξη για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών έχει ως στόχο την εξασφάλιση συνθηκών  διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και νομιμότητας στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Συγκεκριμένα:

  • Προβλέπεται η κατάθεση του ωρολογίου προγράμματος, του αριθμού μαθητών και διδασκόντων/καθηγητών των φροντιστηρίων και των κέντρων Ξένων Γλωσσών και των συμβάσεων εργασίας στις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
  • Προβλέπεται η καταβολή προσαυξημένων αποδοχών σε περίπτωση απασχόλησης των διδασκόντων/καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Καθορίζεται το πλήρες ωράριο απασχόλησης των διδασκόντων – καθηγητών και η απονομή ενσήμων βάσει του ωραρίου αυτού.
Διαβάστε Επίσης  Γίνε μία από τις 250 γυναίκες που θα ενημερωθούν online για τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Δράσης «ΔΙΟΝΗ»

Be the first to comment on "Νομοσχέδιο Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης: Οι διατάξεις της τροπολογίας για φροντιστήρια, ασφάλιση εκπαιδευτών και κτιριολογικά ιδιωτικών σχολείων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!