Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας 2016: Περισσότερη δημοκρατία το κλειδί για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης για το 2030

 

Οι προσδοκίες για ένα δικαιότερο κόσμο που ορίζονται στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών του 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη θα επιτευχθούν μόνο εάν υπάρξει περισσότερη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο, δήλωσε η Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU).

Σηματοδοτώντας τη Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας (15 Σεπτεμβρίου) με θέμα «Η δημοκρατία το 2030», η IPU κάλεσε τους πολιτικούς ηγέτες να ενισχύσουν τη σύνδεση μεταξύ των διεθνώς αποδεκτών Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDGs) και τις απαιτήσεις των πολιτών για μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και ενταξιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τα κοινοβούλια θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι λαμβάνεται υπόψη η φωνή του λαού όταν οι χώρες καθορίζουν προτεραιότητες, στόχους και δείκτες για τους SDGs σε εθνικό επίπεδο.

Τα κοινοβούλια έχουν επίσης καίριο ρόλο στη μετάφραση της Ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε συγκεκριμένη εθνική δράση – μεταξύ άλλων με τη θέσπιση νομοθεσιών, συμφωνώντας σε αποτελεσματικούς προϋπολογισμούς και κρατώντας τις κυβερνήσεις υπόλογες για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει.

Παρότι το 2030 φαίνεται μακρινό, απέχει μόνο τρεις εκλογικούς κύκλους σε πολλές χώρες. Για τη Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας, η IPU καλεί επίσης για ευρύτερη ενίσχυση της δημοκρατίας, και ενθαρρύνει τα κοινοβούλια να χρησιμοποιήσουν την ημέρα για να φέρουν διαφορετικές φωνές στην πολιτική και τη συμμετοχή του κοινού.

Σε όλο τον κόσμο, τα κοινοβούλια θα σηματοδοτήσουν την Παγκόσμια Ημέρα της Δημοκρατίας με τη συμμετοχή των πολιτών σε μια συζήτηση σχετικά με το μέλλον της δημοκρατίας: Θα ψηφίζει ο λαός μέσω διαδικτύου στις εκλογές έως το 2030, ή οι νόμοι θα κατασκευάζονται με crowdsourcing (πληθοπορισμός*); Θα είναι οι υπάρχοντες πολιτικές διαδικασίες επαρκείς για να επιτρέπουν στους νέους να εκφράζουν τις προσδοκίες τους, ή νέες διαδικασίες θα πρέπει να εφευρεθούν; Θα είναι ο ρόλος του κοινοβουλίου ίδιος όπως είναι σήμερα;

Τα πολιτικά κόμματα και τα κοινοβούλια προσαρμόζονται συνεχώς στις αλλαγές της κοινωνίας. Ειδικότερα, υφίσταται επείγουσα ανάγκη για τη δημιουργία πολιτικού χώρου για τις νεότερες γενιές, να γίνει πιο αποτελεσματική η χρήση της τεχνολογίας για την προώθηση της διαβούλευσης δίχως αποκλεισμούς, και να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών, των νέων και των μειονοτήτων στο κοινοβούλιο και στις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

Όλα τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ ενέκριναν την Αναπτυξιακή Ατζέντα του 2030  – μια παγκόσμια δέσμευση για την εξάλειψη της φτώχειας και την πορεία όλου του κόσμου σε μια τροχιά ανάπτυξης – τον Σεπτέμβριο του 2015. Και οι 17 στόχοι της Αναπτυξιακής Ατζέντας κάνουν έκκληση  για δράση για την εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, διασφαλίζοντας παράλληλα πως κανείς δεν θα μείνει πίσω.

Inter-Parliamentary Union

Η Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU) είναι η παγκόσμια οργάνωση των εθνικών κοινοβουλίων. Λειτουργεί για τη διασφάλιση της ειρήνης και οδηγεί προς θετικές δημοκρατικές αλλαγές μέσω του πολιτικού διαλόγου και συγκεκριμένης δράσης.

ipu.org

socialpolicy.gr

****

Διαβάστε Επίσης  Γιατροί Χωρίς Σύνορα για κλείσιμο ΠΙΚΠΑ: Αυτό το απάνθρωπο φιάσκο πρέπει να σταματήσει

*Ο πληθοπορισμός είναι μία μορφή συλλογικής διαδικτυακής δραστηριότητας στην οποία ένα άτομο, ένα ίδρυμα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή μία εταιρεία προτείνει σε μία ομάδα ατόμων με ποίκιλες γνώσεις, ετερογένεια και αριθμό, μέσω μίας ανοιχτής πρόσκλησης, να αναλάβουν εθελοντικά μια εργασία. Η ανάληψη της εργασίας, η οποία ποικίλλει σε πολυπλοκότητα και στο βαθμό στον οποίο είναι χωρισμένη και στην οποία το πλήθος πρέπει να συμμετάσχει με προσωπική εργασία, χρήματα, γνώση, εμπειρία, περιλαμβάνει πάντοτε αμοιβαίο όφελος και για τις δύο πλευρές. Οι χρήστες λαμβάνουν την ικανοποίηση κάποιας ανάγκης τους, είτε αυτή είναι οικονομική, είτε κοινωνική αναγνώριση, προσωπική ικανοποίηση, ανάπτυξη ατομικών ικανοτήτων σε κάποιο τομέα, ενώ ο εκκινητής της πρωτοβουλίας (πληθοποριστής) αποκτά και χρησιμοποιεί προς όφελός του, αυτά που έχει συνεισφέρει ο χρήστης στο εγχείρημα, τα οποία εξαρτώνται από τη δραστηριότητα που έχει αναλάβει ο χρήστης. (https://el.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing)

Be the first to comment on "Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας 2016: Περισσότερη δημοκρατία το κλειδί για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης για το 2030"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!