Πρέπει να θεσπιστούν δικαιότεροι κανόνες για την απόσπαση των εργαζομένων σε επίπεδο ΕΕ

 

Οι κανόνες που ισχύουν για την απόσπαση των εργαζομένων θα πρέπει να θεσπιστούν σε επίπεδο ΕΕ, συμπεραίνεται σε ένα σχέδιο γνωμοδότησης που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). Στην έκθεση που εκπόνησε η πρόεδρος της επιτροπής SEDEC, κ. Yoomi Renström (SE/PES), απευθύνεται έκκληση για μια εύλογη ισορροπία μεταξύ της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και της προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ.

Η αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων έχει αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας «κίτρινης κάρτας» από τα εθνικά κοινοβούλια σε 11 κράτη μέλη κυρίως από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατήρησε παρόλα αυτά τη νομοθετική της πρόταση υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν συνιστά παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Πράγματι, τα μέλη της επιτροπής της ΕτΠ «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC) συμφώνησαν ότι ο στόχος της προτεινόμενης αναθεωρημένης οδηγίας, δηλαδή, ένας κοινός ορισμός των κανόνων για την απόσπαση των εργαζομένων μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει αλλαγές σε τρία βασικά πεδία: αμοιβές των αποσπασμένων εργαζομένων, κανόνες για εργαζομένους μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και μακροχρόνια απόσπαση εργαζομένων. Στο μέλλον, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα απολαύουν γενικά των ίδιων όρων όσον αφορά τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας με τους τοπικούς εργαζομένους.

«Λόγω των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, η απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών μπορεί να ασκήσει πτωτικές πιέσεις στις αμοιβές που καταβάλλονται στη χώρα στην οποία έχουν αποσπαστεί οι εργαζόμενοι. Αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός οδηγεί σε κοινωνικό ντάμπινγκ στις χώρες υποδοχής και υπονομεύει τη δημόσια αποδοχή της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ», δήλωσε η εισηγήτρια κ. Renström.

Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η πρόταση της Επιτροπής, στο σχέδιο γνωμοδότησης της ΕτΠ προτείνεται ότι το χρονικό όριο πέραν του οποίου το δίκαιο της χώρας υποδοχής πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως στον αποσπασμένο εργαζόμενο θα μπορούσε να μειωθεί από 24 σε 12 μήνες. Αυτό το χρονικό όριο θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί χωριστά για κάθε αποσπασμένο εργαζόμενο, καθότι η συσσώρευση περιόδων αρκετών αποσπασμένων εργαζομένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολίες εφαρμογής.

Η επιτροπή SEDEC ενέκρινε επίσης δύο τροπολογίες με τις οποίες ζητείται η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος στήριξης για την προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων από πρακτικές διαδοχικών υπεργολαβιών· επίσης, προτείνεται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καταλόγου επαγγελμάτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων προκειμένου να αποφευχθεί η σκόπιμη υποτίμηση των δεξιοτήτων των αποσπασμένων εργαζομένων.

Τα μέλη της επιτροπής SEDEC εξέφρασαν επίσης τη θέση τους σχετικά με την προτεινόμενη «Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη» στο σχέδιο γνωμοδότησης που κατάρτισε η κ. Marie-Louise Rönnmark (SE/PES), δήμαρχος της Umea. Στην εν λόγω γνωμοδότηση υποστηρίζεται πλήρως η καθιέρωση εγγύησης δεξιοτήτων για τους ενήλικες με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα και εκτίθενται σαφώς οι στόχοι και οι υποχρεώσεις που αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση κάθε ενδιαφερόμενου για αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Επίσης, στη γνωμοδότηση επικροτείται η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και υπογραμμίζονται η σημασία της αναγνώρισης των δεξιοτήτων, η εκμάθηση γλωσσών και η καταβολή προσπαθειών για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων ούτως ώστε να προωθηθεί η ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην εργασία και στο κοινωνικό σύνολο. «Οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κοινωνικές επενδύσεις», τόνισε η εισηγήτρια.

Αμφότερα τα σχέδια γνωμοδότησης προβλέπεται να υιοθετηθούν κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Δεκέμβριο.

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών /συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

cor.europa.eu

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!