Υποστηρίζοντας πολυγλωσσικές σχολικές τάξεις: Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Ελένη Τομπέα – Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών που εορτάζεται σήμερα και κάθε 26η Σεπτεμβρίου, το socialpolicy.gr παραθέτει εκπαιδευτικό υλικό που αφορά το Πρόγραμμα/Πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης, “Supporting multilingual classrooms”.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει εργαστήρια κατάρτισης για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για τους μετανάστες μαθητές, συμβάλλοντας στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ αυτών των μαθητών και των μη μεταναστών μαθητών, και με γνώμονα πως οι ανεπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες αποτελούν το απαραίτητο εφόδιο των βασικών ικανοτήτων για την υποστήριξη της μάθησης, της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Χρήσιμο Υλικό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών 

CLIL*-LOTE-GO -Καλές Πρακτικές για την “Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας” (ΟΕΠΓ)** σε άλλες γλώσσες εκτός των Αγγλικών (Εγχειρίδιο)

*Content and language integrated learning

**Διδακτική προσέγγιση για την εκμάθηση του περιεχομένου μέσω μιας πρόσθετης γλώσσας (ξένης ή δεύτερης). Έτσι επιτυγχάνεται τόσο η διδασκαλία του μαθήματος όσο και της γλώσσας.

CLIL-CD – Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος (Curriculum) για Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην CLIL / ΟΕΠΓ

Conbat + -Διδασκαλία περιεχομένου και πολυγλωσσική / πολιτισμική συνείδηση: Διδακτικά κεφάλαια, το κιτ της κατάρτισης

Descriptors- Γλωσσικές παράμετροι για επιτυχημένη υποχρεωτική εκπαίδευση των μεταναστών και των μαθητών από μειονότητες: Κατανόηση των επιπέδων γλώσσας από τους εκπαιδευτικούς

Educomigrant- Συνεργατική κοινοτική προσέγγιση για την εκπαίδευση προσφύγων: Διαδικτυακό/Εικονικό Ανοιχτό Μάθημα (Open Course), με μελέτες περιπτώσεων

ELP: Ο Ευρωπαϊκός Φάκελος Γλωσσών -Ένας οδηγός για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση όλων των σχολικών έργων

Ensemble -Το Γλωσσικό προφίλ και οι πολιτικές ολόκληρου του σχολείου: Μελέτες περιπτώσεων και εργασίες έργων

FREPA/CARAP– Πολυγλωσσικές και διαπολιτισμικές ικανότητες: Παράμετροι και διδακτικό υλικό

Maledive -Η διδασκαλία της γλώσσας της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαφορετικότητας: Βασικές έννοιες, παραδείγματα καλής πρακτικής, υλικό μελέτης

Marille – Η πλειοψηφική επιλογή της γλώσσας διδασκαλίας ως βάση για την πολυγλωσσική εκπαίδευση: Παραδείγματα πρακτικής, λίστες ελέγχου για τους εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτές εκπαιδευτικών

Plurcur – Πολυγλωσσικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Curricula) του σχεολείου ως σύνολο: Μελέτες περιπτώσεων, σχεδιασμοί έργων από πιλοτικά σχολεία

ecml.at

Διαβάστε Επίσης  Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Πρόσβαση εργαζομένου με αναπηρία στις εγκαταστάσεις εκπαιδευτικού ιδρύματος

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!