Κωνσταντίνα Κούνεβα: «Προσβάσιμα προϊόντα, σε μια προσβάσιμη κοινωνία και οικονομία»

 

Η Γνωμοδότηση της Κ. Κούνεβα για την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας

Μια μεγάλη ευκαιρία για τους αναπήρους και για όλη την κοινωνία

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας και ποια θα είναι η πορεία προς το νέο νομοθέτημα της Ε.Ε

 

«Η πρόταση για νέα Οδηγία η οποία στοχεύει σε ενιαίες διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα. Εάν αυτό το βήμα γίνει στη σωστή κατεύθυνση, με κριτήριο όχι μόνο τις ανάγκες της αγοράς, αλλά τις ανάγκες της κοινωνίας, μπορεί να  βελτιώσει τη ζωή όλων των εμποδιζόμενων ανθρώπων, να βοηθήσει τις οικογένειες των αναπήρων, στηρίζοντας την αρχή της ανεξάρτητης διαβίωσης και να προσφέρει νέες δυνατότητες ανάπτυξης στην αγορά».

Αυτό τόνισε η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- GUE/NGL Κωνσταντίνα Κούνεβα, παρουσιάζοντας στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το σχέδιο Γνωμοδότησης της για την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας. Πρόκειται για πρόταση Οδηγίας που φιλοδοξεί να αλλάξει τις προδιαγραφές μεγάλης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών, κυρίως της ψηφιακής αγοράς, ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα σε κάθε άτομο με αναπηρία.

Τα βασικά σημεία της Γνωμοδότησης της Κ.Κούνεβα, όπως την παρουσίασε χθες στην Επιτροπή Αναφορών, είναι τα εξής:

  • Πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Κομισιόν με την προσθήκη απαραίτητων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, που λείπουν από την πρόταση, όπως, μεταξύ άλλων τα websites, τα applications, οι υπηρεσίες στέγασης, τα νοσοκομεία και τα ξενοδοχεία, τα τερματικά πληρωμών και οι οικιακές συσκευές που λειτουργούν με διεπαφή χρήστη
  • Πρέπει ταυτόχρονα να συμπεριληφθεί στην Οδηγία η ανάγκη για προσβάσιμο δομημένο περιβάλλον. Όσο εύχρηστα κι αν είναι τα προϊόντα για τους ανθρώπους με αναπηρία, αν το περιβάλλον δεν είναι προσβάσιμο τα προϊόντα αυτά θα συνεχίσουν να είναι απροσπέλαστα γι’ αυτούς. Η προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος είναι το Α και το Ω. Τι νόημα έχει ένα προσβάσιμοATMτράπεζας αν ο κινητικά ανάπηρος αδυνατεί να φτάσει σ’ αυτό; Θέλουμε προσβάσιμα προϊόντα, σε ένα προσβάσιμο περιβάλλον, σε μια προσβάσιμη κοινωνία και οικονομία.
  • Πρέπει να ελεγχθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα που ήδη υπάρχει,αλλά και να καλυφθούν όλα τα κενά εκεί που δεν υπάρχουν ούτε νόμοι ούτε αγωγή για την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους με αναπηρία, στους ηλικιωμένους και στα άλλα εμποδιζόμενα πρόσωπα.
  • Επειδή το κόστος προσαρμογής των ψηφιακών προϊόντων είναι υψηλό, ιδιαίτερα σε μια ψηφιακή αγορά που κυριαρχείται από τις πολυεθνικές, πρέπει να τεθούν ασφαλιστικές  δικλείδες, ώστε αυτό να μη περάσει στη τιμή, επιβαρύνοντας τις ευάλωτες κατηγορίες των Ευρωπαίων πολιτών.
  • Χρειάζονται ισχυρές Εθνικές Αρχές Εποπτείας που θα ελέγχουν την τήρηση της νομοθεσίας για την αναπηρία και την προσβασιμότητα. Οι μηχανισμοί ελέγχου θα πρέπει να διαπιστώνουν πόσο βάσιμες είναι οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για εξαίρεση από τους ενιαίους κανόνες προσβασιμότητας, με τη συμβολή και τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή.
  • Επιβάλλεται η εκπροσώπηση των συλλογικών φορέων των ατόμων με αναπηρία τόσο στη σχεδίαση των προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να είναι προσβάσιμα, όσο και στην αξιολόγησή τους όταν είναι πια διαθέσιμα.
  • Απαιτείται διεύρυνση των ωφελούμενων από την πρόταση Οδηγίας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη πέρα από τους αναπήρους, όλα τα εμποδιζόμενα άτομα, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι.
  • Είναι ανάγκη να προβλεφθεί μικρότερος χρόνος συμμόρφωσης στην Οδηγία, από τα 6 χρόνια που προτείνει σήμερα Κομισιόν.

Θετικά ήταν τα πρώτα σχόλια των Ευρωβουλευτών των άλλων πολιτικών ομάδων.

Η JudeDarling από τους Σοσιαλιστές (S&D) συνεχάρη την Κ.Κούνεβα για την γνωμοδότησή της. Προσυπέγραψε τις προτάσεις να συμπεριληφθεί στην Οδηγία και το δομημένο περιβάλλον και να επιταχυνθεί η ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της Ε.Ε. Ζήτησε να αποσαφηνιστεί ο όρος «δυσανάλογο βάρος», που αναφέρεται στο κόστος προσαρμογής, καθώς ανοίγει παραθυράκια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόφαση από τις εταιρίες, ώστε να αποφεύγουν τη σχεδίαση και την κατασκευή προσβάσιμων προϊόντων για τους ανθρώπους με αναπηρία.

Η Tatjana Zdanoka από τους Πράσινους συνεχάρη με την σειρά της την Κωνσταντίνα Κούνεβα για την δουλειά της. Υποστήριξε ότι ο ορισμός των ωφελούμενων από την Οδηγία προσώπων δεν θα πρέπει να έχει κανέναν ηλικιακό περιορισμό, έτσι ώστε να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Θετικά σχολίασε τη Γνωμοδότηση της Κ. Κούνεβα και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκφράζοντας όμως επιφυλάξεις για την προτεινόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι αυτή ήταν η βασική παρατήρηση όλων των αντιπροσωπευτικών φορέων των ατόμων με αναπηρία, τις προτάσεις των οποίων υιοθέτησε στον μεγαλύτερο βαθμό στη Γνωμοδότησή της η Κ. Κούνεβα.

Το κείμενο της Γνωμοδότησης είναι ανοιχτό για τροπολογίες έως τις 29 Οκτωβρίου. Η Κωνσταντίνα Κούνεβα καλεί τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία να αξιοποιήσουν και αυτή την προθεσμία, ώστε να καταθέσουν τις θέσεις τους και τις προτάσεις τους. Στο προσεχές διάστημα σχεδιάζεται και σχετική εκδήλωση, εν είδει διαβούλευσης, για την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας.

Σημειώνεται ότι στα μέσα Νοεμβρίου έχει οριστεί νέα συζήτηση στην Επιτροπή Αναφορών επί του σχεδίου Γνωμοδότησης της Κ. Κούνεβα, στην οποία θα διαμορφωθεί το τελικό κείμενο με βάση και τις τροπολογίες που θα υποβάλουν άλλες πολιτικές ομάδες και ευρωβουλευτές. Στις 28 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία.

Για να φτάσει η πρόταση Οδηγίας σε ψήφιση από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, θα πρέπει επίσης να εγκριθούν η αντίστοιχη Έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καθώς και οι γνωμοδοτήσεις άλλων συναρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εδώ μπορείτε να δείτε το video με την παρέμβαση της Κ.Κούνεβα στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών

Πληρέστερη ενημέρωση kkuneva.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο 10ετές σχέδιο για τη στήριξη των Ρομά στην ΕΕ

Be the first to comment on "Κωνσταντίνα Κούνεβα: «Προσβάσιμα προϊόντα, σε μια προσβάσιμη κοινωνία και οικονομία»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!