Παράταση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”

 

Τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.” με την οποία  παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης, αποκλειστικά εντός του έτους 2016, των ειδικώς πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας από τις Περιφέρειες, υπό τον όρο της τήρησης του συνολικού ορίου των ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων τρέχοντος έτους ανά Περιφέρεια και εφόσον οι προαναφερόμενοι φορείς επιχορηγήθηκαν, το έτος 2015, μέσω των οικείων Περιφερειών, από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επίσης ορίζονται σε σχέση με την ανωτέρω επιχορήγηση: i) το ανώτατο ποσοστό αυτής (20% επί της συνολικής επιχορήγησης που κατανεμήθηκε από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς την οικεία Περιφέρεια το έτος 2015) και ii) η διαδικασία για την καταβολή της.

Ακόμα παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (31-12-2016) και μέχρι 31-12-2017, η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, μέσω των υφιστάμενων φορέων χρηματοδότησης [Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ] και με το ίδιο ύψος δαπάνης (60 εκ. ευρώ).

Τέλος προβλέπεται ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», περιόδου από 1-10-2013 μέχρι 30-9-2014. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από ποσό που προοριζόταν να καλύψει την επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη για την ολοκλήρωση του ίδιου προγράμματος μεταγενέστερης περιόδου, ήτοι μέχρι 31-12-2015.

taxheaven.gr

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας

Be the first to comment on "Παράταση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!