Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες

 

του Αντώνη Πύργου

  1. Εισαγωγή-Γενικά

H συνθήκη της Λισαβόνας, στο τέλος του 2009, οδήγησε σε μια σειρά αλλαγών με σκοπό να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της και να ενθαρρύνει τον διασυνοριακό διάλογο σχετικά με ζητήματα πολιτικής της Ένωσης.

Η Ευρώπη έχει μια απαιτητική ατζέντα για την επόμενη επταετία, με σοβαρά ζητήματα που διακυβεύονται. Με αποφάσεις και πολιτικές να απαιτούνται για ένα φάσμα θεμάτων τα οποία κυμαίνονται από την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια έως το ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο, είναι τώρα πιο σημαντικό από ποτέ για τους πολίτες να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών.

Θεωρώντας την ευρωπαϊκή ιθαγένεια σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση και τη διασφάλιση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών σε δόμηση μιας ακόμα πιο προσιτής  Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» με τη χρηματοδότηση επιμέρους προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες, προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης και ενθαρρύνει μια αίσθηση κυριότητας για τον τρόπο με τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση.

2.1 Γενικοί και ειδικοί στόχοι

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους Πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

  • να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της,
  • να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.

Ειδικοί στόχοι θα επιδιωχθούν σε διακρατικό επίπεδο ή με ευρωπαϊκή διάσταση:

  • ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και το σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης δικτύων,
  • ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

 

  • Για την περίοδο 2016-2020, οι προτεραιότητες έχουν σχεδιαστεί για να υποκινήσουν συζητήσεις γύρω από ημερομηνίες ευρωπαϊκής σημασίας και θέματα που έχουν αντίκτυπο μέχρι τις ημέρες μας (κυρίως για το σκέλος της Ευρωπαϊκής Μνήμης) ή συνδέονται με την κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα της ΕΕ (κυρίως για το σκέλος της Δημοκρατικής Συμμετοχής).

 

Ο Οδηγός υλοποίησης του προγράμματος καθώς και περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

 

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον τομέα της φροντίδας

Be the first to comment on "Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!