Απάντηση Επιτρόπου Τύσσεν σε ερώτηση Παπαδημούλη για τα εργασιακά και τη δεύτερη αξιολόγηση

 

Απάντηση έδωσε η Αρμόδια Επίτροπος για θέματα Απασχόλησης Μάριαν Τύσσεν, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλη, αναφορικά με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη δεύτερη αξιολόγηση.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαία Επίτροπος παραδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης «η ευελιξία αυξήθηκε με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρμόζονται στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και να διατηρούν τις θέσεις εργασίας». Η κ. Τύσσεν αποφεύγει να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν η γενική ανεργία στην Ελλάδα να αυξήθηκε από το 11.7% (Α’ Τρίμηνο 2010) σε 22.6% (Α’ Τρίμηνο 2015), κατόπιν εφαρμογής όλων αυτών των πολιτικών υποβάθμισης της εργασίας, απελευθέρωσης των εργασιακών σχέσεων, και κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων.

Επιπλέον η Μ. Τύσσεν σημειώνει πως «διεξάγεται επανεξέταση του πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη συνδικαλιστική δράση και τις ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων», ενώ προσθέτει πως «η επανεξέταση θα διατυπώνει συστάσεις για την ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα ευνοεί τον εποικοδομητικό κοινωνικό διάλογο, την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των συνθηκών εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές».

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης, με αφορμή το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης και την αρχή των διαπραγματεύσεων της δεύτερης, είχε καταθέσει ερώτηση προς την Κομισιόν. Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, επικαλούμενος πρόσφατη έρευνα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την εξέλιξη του καθεστώτος των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε χώρες όπου εφαρμόζονται ή έχουν εφαρμοστεί Οικονομικά Προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, αναφέρει πως η ουσιαστική κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα από το 2010, όχι μόνο έχει αλλάξει το εργασιακό τοπίο άλλα και οι εργοδότες παρουσιάζονται απρόθυμοι να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για ζητήματα όπως ο καθορισμός του μισθού.

Με βάση το αποτέλεσμα της ανασφάλιστης και κακοπληρωμένης εργασίας, ο κ. Παπαδημούλης είχε καταθέσει ερώτηση προς την Κομισιόν από την οποία ζητούσε να τοποθετηθεί έναντι της επαναφοράς του καθεστώτος ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς και να απαντήσει για το αν έχουν τεθεί αιτήματα που αφορούν πρόσθετες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις.

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005292/2016 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής

Η δήλωση του Ζ. Κ. Γιούνκερ πως «δεν είναι φίλος των ομαδικών απολύσεων» κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, στις 21 Ιουνίου, τροφοδοτεί τη δημόσια συζήτηση για το περιεχόμενο της δεύτερης αξιολόγησης του Ελληνικού Προγράμματος.

Σε πρόσφατη έρευνα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, σχετικά με την εξέλιξη του καθεστώτος των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε χώρες όπου εφαρμόζονται ή έχουν εφαρμοστεί Οικονομικά Προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, σημειώνεται μεταξύ άλλων πως στην Ελλάδα η ουσιαστική κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ήδη από το 2010, έχει αλλάξει το εργασιακό τοπίο, με τους εργοδότες να παρουσιάζονται απρόθυμοι να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για ζητήματα όπως ο καθορισμός του μισθού, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανασφάλιστης και της κακοπληρωμένης εργασίας.

Σχετικές έρευνες οικονομικών ινστιτούτων σημειώνουν πως η απουσία συλλογικών διαπραγματεύσεων οδηγεί σε απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, παραβιάσεις του υγιούς ανταγωνισμού και σε μείωση της ανάπτυξης.

Με δεδομένο ότι τα εργασιακά θα αποτελέσουν αντικείμενο της διαπραγμάτευσης εν όψει της δεύτερης αξιολόγησης του Ελληνικού Προγράμματος το φθινόπωρο, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς τοποθετείται έναντι της επαναφοράς του καθεστώτος ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων;

2. Έχουν τεθεί ή πρόκειται να θέσει αιτήματα για πρόσθετες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο;

 

Marianne Thyssen

 

EL E-005292/2016 Απάντηση της κα Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής (14.10.2016)

Στην Ελλάδα θεσπίστηκε μια σειρά μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας για την αντιμετώπιση της κρίσης, προκειμένου να στηριχθεί η αναπροσαρμογή της οικονομίας. Οι αλλαγές που  τέθηκαν σε εφαρμογή αποτέλεσαν επείγουσα αντίδραση σε μια οξεία κρίση. Συνολικά, η ευελιξία αυξήθηκε, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρμόζονται στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και να διατηρούν τις θέσεις εργασίας. Οι αλλαγές επί του πλαισίου  περί συλλογικών διαπραγματεύσεων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης συνέβαλαν ώστε οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να προσεγγίζουν περισσότερο το επίπεδο των επιχειρήσεων. Υπό αυτήν την έννοια, δεν είναι ορθό να υποστηρίζεται ότι η ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει ουσιαστικά καταργηθεί στην Ελλάδα.

Επί του παρόντος διεξάγεται επανεξέταση του πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη συνδικαλιστική δράση και τις ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η επανεξέταση βασίζεται σε μια διαδικασία διαβούλευσης με τη συμμετοχή Ελλήνων κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, όπως της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η επανεξέταση θα διατυπώνει συστάσεις για την ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα ευνοεί τον εποικοδομητικό κοινωνικό διάλογο, την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των συνθηκών εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές.

Οι πολιτικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση και θα αποτελέσουν τη βάση της δεύτερης αξιολόγησης παρουσιάζονται στο συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε στις 16 Ιουνίου 2016 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ).

 

europarl.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Ομιλία της Επιτρόπου Ντάλι στο συνέδριο «Ισότητα 2020» για τα 20 χρόνια της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!