Η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την Ε.Ε.: Μία ζωτική ευκαιρία για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών δημοσίευσε ένα ενημερωτικό δελτίο με το οποίο (υπο)στηρίζει την υπογραφή και επικύρωση από πλευράς Ε.Ε. τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Περισσότεροι από 25 Ευρωπαϊκοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών (δείτε παρακάτω την πλήρη λίστα) ένωσαν τις δυνάμεις τους υπό αυτή την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών (VAWG), συμμαχία που συγκλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών (European Women’s Lobby), υπό το φως των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων σε επίπεδο Ε.Ε. αναφορικά με την καταπολέμηση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι εξελίξεις αφορούν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπογραφή και επικύρωσή της  Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλύεται και συζητείται επί του παρόντος στην ομάδα του Συμβουλίου της ΕΕ περί Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Δικαιωμάτων των Πολιτών και Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Προσώπων (FREMP). Εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπονείται μια κοινή έκθεση μεταξύ των Επιτροπών LIBE και FEMM από δύο εισηγήτριες, την κυρία Corazza Bildt (EPP, Sweden, FEMM Committee) και την κυρία Revault D’Allonnes Bonnefoy (S&D, France, LIBE Committee). Μόλις υιοθετηθεί από την Ολομέλεια, η Έκθεση αυτή θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη συνηγορία για την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την Ε.Ε.

Διαβάστε Επίσης  Διαδικτυακή εκδήλωση - webinar «Χωρίς συναίνεση είναι βιασμός»

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών καλεί:

 • Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης το 2017, και εντός της ευρύτερης δυνατής αρμοδιότητας σε επίπεδο Ε.Ε.
 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει ένα ισχυρό ψήφισμα που να συνηγορεί υπέρ της ένταξης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
 • Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μία αναλυτική Στρατηγική σε επίπεδο Ε.Ε. για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών που να συντονίζεται και να ελέγχεται από συντονιστικό φορέα της Ε.Ε. κατά της βίας εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών (VAWG).
 • Τους θεσμούς της Ε.Ε. να ενσωματώσουν πλήρως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στη νομοθεσία της Ε.Ε. και στο πολιτικό της πλαίσιο, εγκαθιδρύοντας ένα συναφές και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο παρακολούθησης σε επίπεδο Ε.Ε.
 • Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δίχως υπαναχωρήσεις και να θέσουν σε εφαρμογή τις κατάλληλες νομοθετικές και πολιτικές αλλαγές που θα διασφαλίζουν την κατάλληλη εφαρμογή της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης βιώσιμης και επαρκούς χρηματοδότησης και συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών.

Στατιστικά στοιχεία – Ευρωπαϊκή Ένωση

 • 1 στις 3 γυναίκες έχει βιώσει σωματική ή/και σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών.
 • 50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα από ενδοοικογενειακή βία με θύτες άντρες.
 • το 75% των γυναικών σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας τους.
 • 1 στις 4 γυναίκες βιώνουν σωματική ή/και σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.
 • το 60% των άστεγων γυναικών αναφέρουν την ενδοοικογενειακή βία ως μία από τις αιτίες της αστεγίας τους.
 • Η βία κατά των γυναικών μπορεί  να οδηγήσει σε δια βίου αρνητικές επιπτώσεις για τη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών.
 • Ορισμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο βίας εξαιτίας κινήτρων που προκαλούνται από το σεξισμό όπως και τον ρατσισμό, τη ξενοφοβία και έτερες μορφές διακρίσεων. Επιπρόσθετα, οι διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων περιορίζουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και στις υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας.
 • Ένα ποσοστό μεταξύ 50% και 60% των γυναικών που κάνουν χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία, και ως το 20% βιώνουν ακόμη κακοποίηση.
 • το 28% των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας έχουν βιώσει κάποιας μορφής βία και κακοποίηση στην οικία τους σε διάστημα 12 μηνών πριν από έρευνα (έρευνες).
 • Οι γυναίκες με αναπηρία είναι δύο έως πέντε φορές πιο πιθανό να αποτελέσουν θύματα βίας από ότι οι γυναίκες δίχως αναπηρία και υποβάλλονται σε στείρωση και αμβλώσεις παρά τη θέλησή τους.
 • Οι γυναίκες Roma είναι πιο πιθανόν να έρθουν “αντιμέτωπες με γάμους σε μικρή ηλικία” καθώς και σε επιθέσεις κατά της σωματικής τους ακεραιότητας, όπως οι εξαναγκαστικές στειρώσεις. 
 • Το 23% των λεσβιών γυναικών αντιμετώπισαν τουλάχιστον μία φορά σωματική/ σεξουαλική επίθεση ή απειλή στο σπίτι τους ή/και αλλού (στο δρόμο, στις δημόσιες μεταφορές, στο χώρο εργασίας τους κ.ο.κ) τα τελευταία 5 έτη.
 • Οι γυναίκες δίχως χαρτιά και οι γυναίκες με εξαρτημένο μεταναστευτικό καθεστώς (σε σύζυγο ή εργοδότη) τελούν υπό αυξημένο κίνδυνο βίας και εκμετάλλευσης. Εξαιτίας του κινδύνου απέλασης – αντί να ενισχύονται – αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα εμπόδια στην πρόσβαση σε υποστήριξη, προστασία και σχετικές υπηρεσίες.
 • το 85% των γυναικών νεαρής ηλικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν σεξουαλική παρενόχληση σε δημόσιους χώρους. Οι έγχρωμες γυναίκες δέχονται σωρεία ρατσιστικής αντιμετώπισης όταν αντιδρούν στην παρενόχληση.
 • το 60 ως το 100% των θυμάτων εγκλημάτων μίσους κατά Μουσουλμάνων στην Ευρώπη είναι γυναίκες, και ειδικότερα γυναίκες που φορούν μαντίλα, επιδεικνύοντας μία δυσανάλογη επίδραση στις γυναίκες ως θύματα αντίστοιχων επιθέσεων.
 • Τουλάχιστον 500.000 γυναίκες και κορίτσια ζουν με τις δια βίου επιπτώσεις του ακρωτηριασμού των γεννητικών τους οργάνων {female genital mutilation (FGM)}.
 • Η βία κατά των γυναικών κοστίζει περίπου 226 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, που αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του ετήσιου προϋπολογισμού της Ε.Ε.

Η επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την Ε.Ε. – στο ευρύτερο δυνατό σημείο εφαρμογής βάσει αρμοδιοτήτων – θα αποτελέσει σε επίπεδο ΕΕ:

 • Ένα πολύ σημαντικό βήμα για τις δράσεις της Ε.Ε. ως προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών
  • Δώσει ένα συμπαγές μήνυμα σχετικά με τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση αυτής της επίμονης μορφής διάκρισης των δικαιωμάτων των γυναικών.
  • Θα προωθήσει περισσότερο αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την παροχή υπηρεσιών προστασίας προς τις επιζούσες, υπηρεσίες που θα είναι ευαίσθητες ως προς τη διάσταση του φύλου.
  • Θα προωθήσει τις αυξημένες πολιτικές συνοντισμού “κατά μήκος” των θεσμών της ΕΕ και της παροχής κατάλληλων πόρων και χρηματοδότησης με βιώσιμα μέσα.
  • Θα καταστήσει την ΕΕ ικανή να λογοδοτήσει μέσω της διαδικασίας παρακολούθησης στους τομείς αρμοδιότητας της Ε.Ε.
  • Βήμα για τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
  • Έναν αποτελεσματικό τρόπο για την εφαρμογή της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες, στην οποία η Ε.Ε καθώς και 27 από τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. αποτελούν κράτη-μέρη.

Μέλη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας

 1. AGE Platform Europe;
 2. Amnesty International;
 3. BPW-Europe Business and Professional Women;
 4. COFACE –Confederation of Family organisations in the European Union;
 5. End FGM- European Network;
 6. European Disability Forum (EDF);
 7. European Forum of Muslim women (EFOMW);
 8. European Network against Racism (ENAR);
 9. European Network of Migrant Women (ENoMW);
 10. European Network on Religion and Belief (ENORB);
 11. European Roma Information Office (ERIO);
 12. European Trade Union Confederation (ETUC);
 13. European Women’s Lobby (EWL);
 14. European YWCA;
 15. European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA);
 16. International Alliance for Women (IAW);
 17. International Planned Parenthood Federation- European Region
 18. ILGA-Europe – The European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association;
 19. Mental Health Europe (MHE);
 20. Men Engage Alliance;
 21. PICUM – the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants;
 22. Social Platform;
 23. Transgender Europe –TGEU;
 24. WAVE Network -WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE-;
 25. World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

Το ενημερωτικό δελτίο

 

Μετάφραση/ Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

equineteurope.org/

The Istanbul Convention: A vital opportunity to end violence against women!, Factsheet of the European Coalition to End Violence Against Women and Girls

 

socialpolicy.gr

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!