Φτώχεια και Κοινωνική Ένταξη: Προς την ενταξιακή εκπλήρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων;

CROP POVERTY BRIEF by Hartley Dean (London School of Economics and Political Science, UK).

Οκτώβριος 2016

 

Ο Καθηγητής Dean, αντλώντας στοιχεία από το πρόσφατο βιβλίο του, Social Rights and Human Welfare, συμπεραίνει ότι:

  • Θα πρέπει να ξανασκεφθούμε κριτικά την συνάφεια της έννοιας της κοινωνικής ένταξης στη μάχη κατά της φτώχειας.
  • Θα πρέπει να επιλυθούν οι ανταγωνιστικές ερμηνείες της κοινωνικής ένταξης (social inclusion), ενώ παράλληλα να προταθεί μία εναλλακτική προσέγγιση που να βασίζεται σε μία ερμηνεία  ‘life-first’*, η οποία να θέτει ως προτεραιότητα την ενταξιακή εκπλήρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων ως έναν κοινό τρόπο κατανόησης των ανθρωπίνων αναγκών.
  • Υποδεικνύει ότι μία αντίστοιχη προσέγγιση μπορεί πιθανώς να “αντιστοιχηθεί” σε δρώντες εντός μίας πλειάδας πλαισίων καθώς και ιδεολογικών φασμάτων.

*Σύμφωνα με τον Dean η ερμηνεία/ προσέγγιση της “life-first” αντιστοιχεί περισσότερο με μία μαρξική θεωρία περί ανθρωπίνων αναγκών. Ο Marx όρισε την έννοια των ανθρωπίνων αναγκών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων όντων: των στοιχείων που καθορίζουν τι είναι ανθρώπινο. Συνηγόρησε υπερ της έννοιας των “ριζοσπαστικών” αναγκών, με την οποία αναφερόταν στις απώτερες δυνατότητες της ανθρωπότητας. Το όραμά του αφορούσε μία κοινωνία η οποία θα μπορούσε να  διαδεχθεί τον καπιταλισμό (ενταξιακές κατανοήσεις/ερμηνείες της ανθρώπινης ανάγκης).

 

POVERTY BRIEF 34: Poverty and Social Inclusion: Towards a ‘life-first’ understanding?

 

crop.org

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: οι ελεγκτές θεωρούν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την υλοποίηση των συστάσεων ανά χώρα

Be the first to comment on "Φτώχεια και Κοινωνική Ένταξη: Προς την ενταξιακή εκπλήρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων;"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!