Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεως για Εγγραφή ΜΚΟ και Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής καλεί τις ελληνικές και ξένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης να προβούν στην εγγραφή των στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, όπως αναφέρεται στην με Α.Π. οικ :39487/16 Υπουργική Απόφαση.  

Η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα mko.ypes.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή μπορείτε να απευθύνεστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο assistanceinfo@ypes.gr.

Η επιτυχής εγγραφή, απαιτεί τη συμπλήρωση συγκεκριμένων πεδίων, με πληροφορίες για:

(i) Στοιχεία του φορέα (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, έτος ίδρυσης, αποστολή, νομική υπόσταση κ.α.),

(ii) Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου,

(iii) Οικονομικά και Φορολογικά στοιχεία,

(iv) Στοιχεία για το Ανθρώπινο ∆υναμικό (ειδικότητες, εθελοντές, αμειβόμενο προσωπικό κ.α.),

(v) Παρεχόμενες Υπηρεσίες, τρέχουσες παρεμβάσεις και απολογισμός έργου αναληφθεισών δράσεων της Οργάνωσης, καθώς και την ανάρτηση ορισμένων ηλεκτρονικών αρχείων όπως:

(α) Συστατική πράξη, καταστατικό έγγραφο,  άλλες ιδρυτικές πράξεις και τυχόν τροποποιήσεις των προαναφερθέντων,

(β) Πρακτικά εκλογής και συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων και λοιπών καταστατικών οργάνων ή/και σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαταγές,

(γ) Ετήσιος ισολογισμός/ετήσια οικονομική χρήση για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες/ ετήσιος οικονομικός απολογισμός, κ.α.

(δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας για την μη προσβολή της σύστασης , της εκλογής των οργάνων και της εκπροσώπησης της οργάνωσης και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις

Διαβάστε Επίσης  Επέκταση του Προγράμματος "Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους"

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!