Βασικές Υπηρεσίες για τις γυναίκες και τα κορίτσια που βιώνουν τη βία

Ως μέρος της πρωτοβουλίας υπεράσπισης στο πλαίσιο του Κοινού Παγκόσμιου Πρόγραμματος των Ηνωμένων Εθνών για τις Βασικές υπηρεσίες για γυναίκες και κορίτσια θύματα βίας (United Nations Joint Global Programme on Essential Services for Women and Girls Subject to Violence), δημιουργήθηκε ένα infographic κινουμένων σχεδίων που αναδεικνύει τις αιτίες για τις οποίες οι γυναίκες και τα κορίτσια θύματα και επιζήσασες της βίας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες ως μέρος των δικαιωμάτων τους. Οι συμμετέχουσες οργανώσεις του ΟΗΕ περιλαμβάνουν τις: UNFPA, UN Women, WHO, UNDP και UNODC.

Τα παρακάτω infographics δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τις Γυναίκες (International Center for Research on Women) και την Teal Media.

Πακέτο βασικών υπηρεσιών για τις γυναίκες και τα κορίτσια που υπόκεινται σε βία

Το Κοινό Παγκόσμιο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τις Βασικές υπηρεσίες για γυναίκες και κορίτσια θύματα βίας, έχει ως στόχο να παρέχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε ένα συντονισμένο σύνολο βασικών και ποιοτικών πολυτομεακών υπηρεσιών για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν πέσει θύματα έμφυλης βίας.

Το πρόγραμμα προσδιορίζει πως οι βασικές υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από τον τομέα της υγείας, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την αστυνομία και τους τομείς της δικαιοσύνης, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για το συντονισμό των βασικών υπηρεσιών και τη διακυβέρνηση των διαδικασιών συντονισμού και των μηχανισμών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή των κεντρικών στοιχείων κάθε βασικής υπηρεσίας έχουν προσδιοριστεί στο να εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος,  για τις γυναίκες και τα κορίτσια που βιώνουν βία. Στο σύνολό τους, τα στοιχεία αυτά αποτελούν το «Πακέτο Βασικών Υπηρεσιών».

Το “Πακέτο Βασικών Υπηρεσιών” (“Essential services package”) αποτελείται από πέντε επικαλυπτόμενες ενότητες:

Module 1: Overview and introduction
Module 2: Health essential services
Module 3: Justice and policing essential services
Module 4: Essential social services
Module 5: Essential actions for coordination and governance of coordination

Διαβάστε εδώ το “Essential services package” στο σύνολο του

Πηγές: unfpa.org, unwomen.org

Απόδοση/Επιμέλεια: Ελένη Τομπέα

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία

Be the first to comment on "Βασικές Υπηρεσίες για τις γυναίκες και τα κορίτσια που βιώνουν τη βία"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!