Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια : Διάλογος και ανταλλαγή καλών πρακτικών για την Ανοχή και τον Αμοιβαίο Σεβασμό

Το πρόγραμμα ∆ικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS),  τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και ∆ιαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”. To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:

  • Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
  • ∆ράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.
  • ∆ράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ
  • Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία και πολιτικές

Προτεραιότητες και επιλέξιμες δράσεις της τρέχουσας πρόσκλησης

Οι προτεραιότητες της πρόσκλησης αφορούν τα εξής:

  • έργα σε τοπικό επίπεδο για την πρόληψη και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του μίσους κατά των μουσουλμάνων και εν γένει της μισαλλοδοξίας·
  • έργα πρόληψης και καταπολέμησης της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας·
  • έργα προώθησης του σχεδιασμού εργαλείων και πρακτικών για την πρόληψη, παρακολούθηση και καταπολέμηση διαδικτυακής ρητορικής μίσους·
  • έργα για την καλύτερη κατανόηση μεταξύ κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών κοινοτήτων και για την πρόληψη και καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω διαθρησκευτικών και διαπολιτισμικών δράσεων. 

Επιλεξιμότητα φορέων και εταιρικού σχήματος

Ομάδα στόχος του πιλοτικού έργου είναι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς,  ιδίως οι δημόσιες αρχές (πόλεις, περιφέρειες, δήμοι), ΜΚΟ, οργανώσεις νεολαίας, σχολεία, κοινωνία των πολιτών και επιχειρήσεις. Κερδοσκοπικές οργανώσεις θα πρέπει να συμπράξουν με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.  Οι δράσεις θα πρέπει να είναι διακρατικές με τη σύμπραξη φορέων από τουλάχιστον δύο επιλέξιμες χώρες.

Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων

Το αιτούμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 75.000 ευρώ. Η δε διάρκεια των έργων δεν πρέπει να ξεπερνά τους 24 μήνες.
 
Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος PRIAMOS  το αργότερο ως τις 5  Ιανουαρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι διαθέσιμα από τον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2016.html

Ερωτήσεις σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση μπορούν να αποσταλούν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:  EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

 

Διαβάστε Επίσης  Δήλωση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!