Τι είναι και τι όχι παιδική εργασία

Παιδική Εργασία

Η παιδική εργασία αναφέρεται στα παιδιά που εργάζονται σε ηλικία που είναι μικρότερη από το ελάχιστο ηλικιακό όριο εργασίας που έχει θέσει μία χώρα (εξαιρουμένων των παιδιών που εργάζονται σε ελαφρά εργασία) και στα παιδιά στις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας, δηλαδή στην επικίνδυνη εργασία, την εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση, εξαναγκαστική εργασία ή παράνομες δραστηριότητες.

Ποιά είναι η ελάχιστη ηλικία εργασίας;
Η ελάχιστη ηλικία εργασίας παρουσιάζει μεταβλητότητα από χώρα σε χώρα, αλλά τα διεθνή πρότυπα εργασίας θέτουν το όριο σε ηλικία όχι μικρότερη των 15 ετών. Ως εξαίρεση, μερικές χώρες έχουν θέσει την ελάχιστη ηλικία εργασίας στα 14 έτη.

Τι είναι επικίνδυνη εργασία;
Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή επάγγελμα το οποίο έχει αρνητικές συνέπειες στην ασφάλεια, τη σωματική ή ψυχική υγεία, ή/και την ανάπτυξη ενός παιδιού είναι επικίνδυνη. Οι κίνδυνοι απορρέουν από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας, τις συνθήκες εργασίας (σωματική καταπόνηση), και/ ή τη διάρκεια των ωρών εργασίας ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως “ασφαλής”. Η επικίνδυνη εργασία θεωρείται ως μία από τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας.

Διαβάστε Επίσης  Για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία για την ευημερία των παιδιών στα χρόνια της λιτότητας και μετά

Τι δεν είναι παιδική εργασία

Τα παιδιά επιτρέπεται να εργάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και εάν βρίσκονται κάτω από το ελάχιστο ηλικιακό όριο εργασίας. Η ελαφρά εργασία ενθαρρύνεται σε πολλούς πολιτισμούς και συχνά θεωρείται ως ένα βήμα για την ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων για το μέλλον των παιδιών.

Τι είναι η ελαφρά εργασία; 
Τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν την ελαφριά εργασία δύο έτη προτού φθάσουν στην ελάχιστη ηλικία εργασίας, αλλά μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό ωρών και μόνο εφόσον η εργασία αυτής της μορφής δεν βλάπτει την υγεία και την ανάπτυξή τους ή την παρακολούθηση των σχολικών μαθημάτων.

Τι είναι η νεανική απασχόληση; 
Τα παιδιά που έχουν φτάσει στην ελάχιστη ηλικία εργασίας και συμμετέχουν σε εργασία υπό αξιοπρεπείς συνθήκες η οποία δεν επιδρά αρνητικά στην υγεία, την προσωπική ανάπτυξη ή την εκπαίδευσή τους θεωρείται ότι απασχολούνται (νεανική απασχόληση).

 

ilo.org

socialpolicy.gr

Be the first to comment on "Τι είναι και τι όχι παιδική εργασία"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!