Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

Η Νέα Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), – Νόμος 4389/2016-  είναι ένας θεσμός στον οποίο θα μπορούν να προσφεύγουν οι δανειολήπτες. Θα έχει την ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δανειοληπτών, θα μεριμνά για την ομαλή λειτουργία ενός δικτύου 30 τοπικών Κέντρων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) και επίσης θα σχεδιάζει προγράμματα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού καθώς και προώθησης των συμμετοχικών διαδικασιών. Τέλος, η Ειδική Γραμματεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα προτείνει βελτιωτικές παρεμβάσεις προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ).

Τα Κέντρα Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) θα αποτελέσουν το βασικό μηχανισμό στήριξης νομικής βοήθειας και πολλών άλλων πλευρών και ταυτόχρονα θα διαμορφώσουν ένα πλαίσιο καλής διαμεσολάβησης προκειμένου να προστατεύονται οι δανειολήπτες και να μπορούν να βρίσκουν λύσεις στα θέματα της διαχείρισης υπερχρέωσης, ειδικά στις πιο ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

Το‭ ‬πρώτο‭ ‬‬πιλοτικό‭ Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (‬ΓΕΥΔ),‭ ‬θα δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν δύο ακόμα ΓΕΥΔ, στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Στη συνέχεια θα δημιουργηθούν ΓΕΥΔ στις υπόλοιπες 12‭‭ ‬πρωτεύουσες ‭ ‬περιφερειών ‬και‭ ‬θα‭ ‬ακολουθήσει,‭ τους επόμενους‭ ‬μήνες, ‬η ανάπτυξη‭ ‭του‭ ‬δικτύου‭‭ ‬στο‭ ‬σύνολο‭ ‬των‭ ‬πόλεων‭ ‬της‭ ‬χώρας.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να αναπτυχθεί άμεσα ένα δίκτυο‭ ‬‬120‭ ‬ευέλικτων‭ ‭Γραφείων‭ ‬Ενημέρωσης‭ ‬και‭ ‬Υποστήριξης‭ ‬‬Δανειοληπτών με τις αρμοδιότητες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ). Το αυξημένο πλήθος των ΓΕΥΔ σε σχέση με τα ΚΕΥΔ (30 σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο) εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλη‭ ‬τη χώρα. Η εμπειρία ‭που θα‭ προκύψει από‭‬ τη λειτουργία των ΓΕΥΔ θα αξιοποιηθεί στο επιχειρησιακό πλάνο για την ανάπτυξη των ΚΕΥΔ, στην καταγραφή των στόχων και στην ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών.

Τα 30‭ ‬από τα 120 ΓΕΥΔ θα αποτελέσουν τη ‭‬βάση δημιουργίας των ΚΕΥΔ. Έτσι ‭θα προκύψει ένα δίκτυο που θα καλύπτει όλη τη χώρα, με κεντρικούς κόμβους τα ΚΕΥΔ και απολήξεις τα ΓΕΥΔ.

Τα‭‭ ‬ΓΕΥΔ‭ ‬‬θα‭ ξ‬‬εκινήσουν‭ ‬εξυπηρετώντας‭ ‬‬άμεσα‭‭ ‬τον‭‭ ‬πολίτη,‭ ‬εστιάζοντας‭ ‬στην ενημέρωση (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών, πλειστηριασμοί, πώληση δανείων σε funds, νόμος Κατσέλη, Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών κοκ) και την παροχή συμβουλών, σε διάδραση με την κεντρική υπηρεσία ΕΓΔΙΧ.

Τα ΓΕΥΔ θα συστεγάζονται με δημόσιες υπηρεσίες αιχμής που εξυπηρετούν πολίτες και θα στελεχωθούν με δημόσιους υπαλλήλους που θα επιμορφωθούν κατάλληλα.

Πηγές: Υπουργείο Οικονομίας, left.gr

Διαβάστε Επίσης  Σημείωμα Πολιτικής για τις Στεγαστικές Συνθήκες των παιδιών στην Ε.Ε

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!