Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις: Δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Μετανάστες, Πρόσφυγες, Κυκλική Οικονομία και Κινητικότητα

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 του Kανονισμού υπ’ αριθ.1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΤΠΑ μπορεί να στηρίζει καινοτόμες δράσεις στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA) με σκοπό τον εντοπισμό και τη δοκιμή νέων λύσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και είναι σημαντικά σε επίπεδο Ένωσης.

Στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν προτάσεις έργων που άπτονται των ακόλουθων θεμάτων:

  • Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων
  • Κυκλική οικονομία
  • Βιώσιμη αστική κινητικότητα

Οι πόλεις είναι συχνά τα πρώτα σημεία εισόδου των μεταναστών και των προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής. Ως εκ τούτου, μια ολοκληρωμένη πολιτική ενσωμάτωσης αποτελεί βασική συνιστώσα της αποτελεσματικής αστικής ανάπτυξης.  Παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες, υποδομές και ευκαιρίες, οι πόλεις έχουν την ικανότητα να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων στον αστικό ιστό. Ωστόσο, η ενίσχυση της ενσωμάτωσης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης αποτελεί δύσκολη, περίπλοκη και μακροχρόνια διαδικασία.  Σε περίπτωση που η ενσωμάτωση στον αστικό ιστό αποτελέσει αντικείμενο κακής διαχείρισης, μπορεί να αποτύχει να καλύψει βασικές ανάγκες και να οδηγήσει στον αποκλεισμό των μεταναστών και των προσφύγων από την αγορά εργασίας, τη στέγαση, τις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης κ.λπ.  Ως αποτέλεσμα,  τίθεται σε κίνδυνο η κοινωνική συνοχή.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν οι πόλεις καλούνται να αντιμετωπίσουν μεγάλες και ξαφνικές μετακινήσεις πληθυσμού,  οι οποίες ασκούν πίεση στις υπηρεσίες τους.  Οι Urban Innovative Actions  παρέχουν στήριξη στις πόλεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Οι Urban Innovative Actions θα μπορούσαν επίσης να εστιάσουν σε συγκεκριμένες (ευάλωτες) ομάδες:

  • Ασυνόδευτοι ανήλικοι
  • Γυναίκες
  • Νέοι, συμπεριλαμβανομένων των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο

Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες στην Πρόσκληση του Προγράμματος

Οι αιτήσεις συντάσσονται και υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 14 Απριλίου 2017.

Τα έντυπα των αιτήσεων αλλά και όλο το υποστηρικτικό υλικό της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν από την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους για το περιεχόμενο της πρόσκλησης στo Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT Ελλάδας-Κύπρου:
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (υπόψιν κας Μ. Κωνσταντοπούλου, τηλ.: 2103726031, 2103726000, Ε-mail: urbact.eyssa@mnec.gr & mkonstantopoulou@mnec.gr).

Προκειμένου να υποστηρίξει και να συμβουλεύσει τις πόλεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, το Urban Innovative Actions (UIA) θα πραγματοποιήσει σεμινάρια στις πόλεις Lille, Porto, Budapest,  αλλά και στη Θεσσαλονίκη στις παρακάτω ημερομηνίες:


1 ∆εκεμβρίου 2016, Lille, Γαλλία.
7 ∆εκεμβρίου 2016, Porto, Πορτογαλία.
19  Ιανουαρίου 2017, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
26 Ιανουαρίου 2017, Budapest, Ουγγαρία

Οι ελληνικές πόλεις θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης στις 19 Ιανουαρίου, να λάβουν όλη την απαραίτητη ενημέρωση για τις δυνατότητες συμμετοχής τους αλλά και να θέσουν τις ερωτήσεις τους στους αρμόδιους εισηγητές του UIA.
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου απαιτείται μια απλή εγγραφή στον κάτωθι σύνδεσμο:

http://www.uia-initiative.eu/en/thessaloniki-applicant-seminar

 

Διαβάστε Επίσης  Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο 10ετές σχέδιο για τη στήριξη των Ρομά στην ΕΕ

Be the first to comment on "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις: Δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Μετανάστες, Πρόσφυγες, Κυκλική Οικονομία και Κινητικότητα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!