Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ανιθαγένειας στην Ε.Ε.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (European Migration Network (EMN) ξεκίνησε πρόσφατα να αναλαμβάνει δράσεις για την εξάλειψη της ανιθαγένειας στην Ευρώπη. Έπειτα από την εκκίνηση της Πλατφόρμας για την Ανιθαγένεια τον Μάιο του 2016 και τη δημοσίευση των κυριότερων ευρημάτων σχετικά με τη θεματική τον Οκτώβριο, το Δίκτυο οργάνωσε ένα συνέδριο στις Βρυξέλλες στις 18 Ιανουαρίου 2017 το οποίο δημιούργησε επιπρόσθετο momentum για την ατζέντα. Αναμένεται να εφαρμοστεί Σχέδιο Δράσης.

Το EMN έλαβε εντολή για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών και έτερων συναφών εμπλεκόμενων φορέων έπειτα από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανιθαγένεια που υιοθετήθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2015. Η Πλατφόρμα για την Ανιθαγένεια (Platform on Statelessness) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης αναμένεται να εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης ως ακολούθως:

  • Συντονισμός της εφαρμογής της χαρτογράφησης των ευάλωτων ανιθαγενών ανθρώπων ως πρώτο βήμα. Έτερες κατηγορίες ανιθαγενών ατόμων θα αναγνωριστούν στη συνέχεια. Η δράση αυτή θα επιτρέψει στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και στη UNICEF, καθώς και σε ΜΚΟ να απευθυνθούν άμεσα στις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών με στόχο να επιλυθούν τα νομικά ζητήματα.
  • Υιοθέτηση και ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης, μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της ανάπτυξης μη-δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών, μέσω των οποίων τα κράτη-μέλη μπορούν να εργάζονται προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ή βελτίωσης των Διαδικασιών Καθορισμού Ανιθαγένειας (Statelessness Determination Procedures) σε εθνικό επίπεδο.
  • Καθορισμός σχετικά με τα κόστη της διαδικασίας για την επαναφορά της ανιθαγένειας στην ατζέντα των επαγγελματιών των κρατών-μελών. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης θα παράσχει πόρους για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος-χώρου εργασίας όπου καλές πρακτικές μπορούν να διαμοιραστούν και να συζητηθούν.

Αναγνωρίζοντας ότι τα ανιθαγενή άτομα έχουν κατοχυρώσει σημαντικά δικαιώματα σε ορισμένα κράτη-μέλη, όπου έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, στα επιδόματα υγείας και αγοράς εργασίας δίχως διακρίσεις, οι συμμετέχοντες παρόλα αυτά εξέφρασαν ανησυχίες αναφορικά με την ευαλωτότητα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, στο πλαίσιο της ανιθαγένειας. Συμφώνησαν – επίσης – ότι θα πρέπει να υπάρξει μία ξεκάθαρη διαφοροποίηση μεταξύ της διαδικασίας Καθορισμού Ανιθαγένειας (SDP) και της διαδικασίας ασύλου – έτσι ώστε η SDP να μην χρησιμοποιείται με λάθος τρόπο από απορριφθέντες αιτούντες άσυλο ούτως ώστε να καθυστερούν την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους.

Η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης για την Ανιθαγένεια

European Web Site on Integration

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: θεσμοί εκπροσώπησης και κατηγορίες παρεμβάσεων - Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ

Be the first to comment on "Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ανιθαγένειας στην Ε.Ε."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!