Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών 2017-2018

  • Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2017
  • Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Α. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. ΑΡΜΕΝΙΑ
α) Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία.
Η χρονική διάρκεια των δέκα (10) μηνών αφορά την αρχική χορήγηση της υποτροφίας καθώς και την ανανέωση, με προτεραιότητα της ανανέωσης υποτροφίας έναντι της χορήγησης αρχικής υποτροφίας.

β) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Αρμενίας στην Αθήνα, στα τηλέφωνα: 210-68.31.145, 210-68.31.130 και στα e-mail: armgreeceembassy@mfa.am, embassy.athens@mfa.am.

2. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

α) Μία (1) υποτροφία για πλήρεις πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ στην οποία περιλαμβάνεται η χορήγηση αρχικής υποτροφίας, καθώς και η ανανέωση παλαιότερης, με προτεραιότητα της ανανέωσης υποτροφίας έναντι της χορήγησης αρχικής υποτροφίας.

β) Μία (1) υποτροφία για έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών.

γ) Τέσσερις (4) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού.

Γλώσσα που απαιτείται: Η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar και http://www.uni-vt.bg/1

3. ΕΣΘΟΝΙΑ

α) Υποτροφίες για προπτυχιακό κύκλο σπουδών σε αντικείμενα σχετικά με την Εσθονική γλώσσα και πολιτισμό (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 31η Μαρτίου 2017).

β) Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 31η Μαρτίου 2017).

γ) Υποτροφίες για θερινά και χειμερινά σχολεία (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 15η Απριλίου 2017).

Οι αιτήσεις, μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

http://archimedes.ee/en/foundation/document-submission-form/.

Η υπογεγραμμένη αίτηση θα προωθείται ταχυδρομικά το αργότερο την έβδομη (7η) ημέρα μετά την εκπνοή της προθεσμίας στο:

Centre for Higher Education Development
Foundation Archimedes
Koidula 13a, 10125 Tallinn
Republic of Estonia

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι στα Αγγλικά ή Εσθονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της αίτησης, την απονομή των υποτροφιών και την πληρωμή των επιδοτήσεων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στη διεύθυνση: http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/en/valisriikide-stipendiumid

Yπεύθυνη επικοινωνίας σχετικά με τη διμερή συμφωνία στο Ίδρυμα Αρχιμήδης είναι η κυρία Triinu Lillepalu, στο e-mail: triinu.lillepalu@archimedes.ee ή στο τηλέφωνο: +372 626 8900.

4. ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Έξι (6) υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, δύο (2) από τις οποίες αφορούν σε σπουδές Αραβικής Γλώσσας στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Ιορδανίας και προσφέρονται σε φοιτητές από την Ελλάδα ή από την Ελληνική Κοινότητα στην Ιορδανία.

Η διάρκεια της υποτροφίας για τις προπτυχιακές σπουδές είναι δώδεκα (12) μηνών, ενώ για τις μεταπτυχιακές σπουδές είναι δέκα (10) μηνών αντίστοιχα.

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή η Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www.ju.edu.jo

5. ΛΕΤΟΝΙΑ

α) Υποτροφίες για προπτυχιακές (bachelor) και μεταπτυχιακές (master) σπουδές χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών.

β) Υποτροφίες για έρευνα χρονικής διάρκειας (11) μηνών.
Οι αιτήσεις υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές θα γίνουν δεκτές από φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών (στο ΑΕΙ της χώρας προέλευσής τους ή σε Λετονικό ΑΕΙ, εάν έχουν ήδη ξεκινήσει σπουδές στη Λετονία), κατά το χρονικό διάστημα της υποβολής της αίτησης (τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του έτους 2017).

Σημειώνεται ότι οι υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα στη Λετονική Φιλολογία, Λετονική Λογοτεχνία, Λετονικό Πολιτισμό και Λετονική Ιστορία, δύνανται να δοθούν για δύο ακαδημαϊκά έτη. Γλώσσα που απαιτείται: γλώσσα της χώρας ή αγγλική.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1 Απριλίου 2017.

γ) Υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 4η Μαϊου 2017.

Εάν οι φοιτητές επιθυμούν να ανανεώσουν τις σπουδές τους στη Λετονία για ένα ακόμη έτος, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εκ νέου.

Η υποτροφία στη Λετονία δεν δύναται να εγκριθεί για περισσότερες από δύο συνεχόμενες περιόδους ανά φοιτητή.

Γενικά, το ακαδημαϊκό έτος στη Λετονία διαρκεί από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες ως ακολούθως:
I. http://www.viaa.gov.lv/scholarships
II. www.studyinlatvia.lv
Πρόσωπο επικοινωνίας είναι η κα. Aija Jakovica, τηλ.: +37167814331, e-mail: scholarships@viaa.gov.lv

6. ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ

Δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές μέσω του προγράμματος υποτροφιών «Global Korea Scholarship» (GKS).
Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή αγγλική.

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) σειρές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: www.niied.go.kr.

7. ΟΥΓΓΑΡΙΑ

α) Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία.

β) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου διάρκειας ενός (1) μήνα η κάθε μία.

Γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο κατηγορίες: η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γερμανική.

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις τριπλούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: www.scholarship.hu.

8. ΠΟΛΩΝΙΑ

α) Τριάντα (30) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η μεγαλύτερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες.

β) Δύο (2) υποτροφίες διάρκειας ενός (1) μηνός η κάθε μία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Πολωνικής γλώσσας και Πολιτισμού.
Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: www.buwiwm.edu.pl

9. ΣΛΟΒΑΚΙΑ

α) Δεκαπέντε (15) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες.

β) Δύο (2) υποτροφίες για το θερινό σχολείο Σλοβακικής Γλώσσας και Πολιτισμού 2017 στο Studia Academica Slovaka (SAS).

Γλώσσα που απαιτείται : Η γλώσσα της χώρας

Επισημαίνεται ότι όσοι υποψήφιοι προταθούν από την υπηρεσία μας οφείλουν να μας αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελό τους σαρωμένα και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail της διεύθυνσής μας καθώς θα πρέπει να προωθηθούν και διαδικτυακά στη σλοβακική πλευρά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: www.stipendia.sk, www.scholarships.sk

10. ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Δέκα (10) μήνες υποτροφίας σε προπτυχιακούς, αποφοίτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους υπό την επίβλεψη Σλοβένου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σλοβενίας.
Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι τρεις (3) μήνες και η μεγαλύτερη διάρκεια δέκα (10) μήνες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 20ή Μαρτίου 2017

Γλώσσα που απαιτείται : η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα και τα ηλικιακά όρια που θέτει η χώρα καθώς και για την ξενόγλωσση αίτηση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: http://eng.cmepius.si/ , http://eng.cmepius.si/programmes/bilateral-scholarships/
ή να αποστέλλουν e-mail στο scholarships@cmepius.si

11. ΤΟΥΡΚΙΑ

α) Τρεις (3) υποτροφίες για έρευνα διάρκειας οκτώ (8) μηνών η κάθε μία.

β) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού διάρκειας δύο μηνών η κάθε μία (την περίοδο ανάμεσα σε Ιούλιο και Αύγουστο).

Γλώσσα που απαιτείται:
-για έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική,
-για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την εκτύπωση της ξενόγλωσσης αίτησης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: http://digm.meb.gov.tr

Για τα δικαιολογητικά, τους όρους, τη μοριοδότηση και την Αίτηση,  δείτε Αναλυτικά στην σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 

Διαβάστε Επίσης  Έρευνα διερεύνησης των επιπτώσεων της καραντίνας του COVID-19 στα επίπεδα στρες στους επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Ανίχνευση τάσεων συσχέτισης στρες και κατάχρησης αλκοόλ/καπνού

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!