Ανθρωπιστική βοήθεια ευαίσθητη ως προς την ηλικία και το φύλο

Γιατί είναι σημαντικό;

Οι φυσικές καταστροφές και οι κρίσεις που προκαλούνται από ανθρώπινες πράξεις δεν είναι ουδέτερες ως προς τη διάσταση του φύλου – όλες έχουν διαφορετικό αντίκτυπο σε γυναίκες, κορίτσια, αγόρια, άντρες και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Έτσι, το φύλο και η ηλικία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε η ενίσχυση να φθάνει προς τους πλέον ευάλωτους και να αποκρίνεται επαρκώς στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικανότητες των διαφορετικών ομάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη το φύλο και την ηλικία αποτελεί ένα ζήτημα ποιοτικού ανθρωπιστικού προγραμματισμού, καθώς και ζήτημα συμμόρφωσης με την ανθρωπιστική εντολή της ΕΕ και τις διεθνείς δεσμεύσεις. Η βοήθεια η οποία δεν είναι ευαίσθητη σε ζητήματα φύλου και ηλικίας είναι λιγότερο αποτελεσματική. Κινδυνεύει να μην φθάσει στους πλέον ευάλωτους ανθρώπους ή αποτυγχάνει να ανταποκριθεί επαρκώς στις εξειδικευμένες ανάγκες τους. Επιπρόσθετα, μπορεί να εκθέσει τους ευάλωτους πληθυσμούς σε κινδύνους όπως την σεξουαλική και την έμφυλη βία.

Με στόχο να διασφαλιστεί  ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και απόκριση προσαρμόζεται ώστε να ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες διαφορετικών ομάδων των πληθυσμών, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες όλων των ηλικιών θα πρέπει να συνηγορούν και να συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός ανθρωπιστικού προγράμματος. 

Πώς βοηθά το Τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO);

Για να διασφαλιστεί ότι η υψηλότερη δυνατή ποιότητα ανθρωπιστικών αποκρίσεων παρέχεται σε όσους βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, τα ζητήματα φύλου και ηλικίας λαμβάνονται πάντα υπόψιν στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εξειδικευμένες δράσεις σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-funded projects) στοχεύουν προς ευάλωτες ομάδες. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Γυναίκες: διατροφική στήριξη σε έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες –
Παιδιά: παιδική προστασία ή εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης – και
Ηλικιωμένοι άνθρωποι: υγειονομική στήριξη προς ηλικιωμένους ανθρώπους που διαβιούν σε απομονωμένες κοινότητες –

Επιπρόσθετα με εξειδικευμένες στοχευμένες δράσεις, η συμπερίληψη των διαστάσεων του φύλου και της ηλικίας θα πρέπει να εντάσσεται σε όλες τις επιχειρήσεις.

Αναφορικά με το φύλο, και σε σύμπλευση με την “Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια” {European Consensus on Humanitarian Aid} και έπειτα από τις συστάσεις μέσω της έκθεσης Gender Review, η Επιτροπή έχει αναπτύξει μία προσέγγιση με άξονα το φύλο σε πλαίσια ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για ανθρωπιστικά προγράμματα θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές όπως αναφέρονται στο Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής για το Φύλο στην Ανθρωπιστική Βοήθεια: Διαφορετικές Ανάγκες, Προσαρμοσμένη Βοήθεια {‘Staff Working Document on Gender in Humanitarian Assistance: Different Needs, Adapted Assistance’}

Το 2014, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών, η Επιτροπή εισήγαγε τον “Δείκτη Φύλου – Ηλικίας”  Gender-Age Marker (διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά) τον Ιανουάριο του έτους 2014, ως εργαλείο ποιότητας και λογοδοσίας για την αξιολόγηση, προώθηση και έλεγχο των ευαίσθητων ως προς το φύλο και την ηλικία ανθρωπιστικών παρεμβάσεων. Το εργαλείο αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις ανθρωπιστικές δράσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

Πηγή/ Περισσότερες λεπτομέρειες > http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/gender-sensitive-aid_en

Επιμέλεια/ Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Το 14 τοις εκατό των ενηλίκων παγκοσμίως εξακολουθούν να μην έχουν αναπτύξει βασικές δεξιότητες γραμματισμού

Κράτα το

Be the first to comment on "Ανθρωπιστική βοήθεια ευαίσθητη ως προς την ηλικία και το φύλο"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!