Κανένα παιδί στο περιθώριο: Το Συμβούλιο εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Το Συμβούλιο ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Η έκδοση του 2017 αποτελεί αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ που είχαν εγκριθεί το 2007.

Στις κατευθυντήριες γραμμές υπενθυμίζονται τα διεθνή πρότυπα για τα δικαιώματα του παιδιού, παρέχεται ολοκληρωμένη καθοδήγηση για την αποτελεσματική προαγωγή και προστασία τους και περιγράφονται συγκεκριμένοι τρόποι για την επίτευξη του στόχου αυτού. Με τις κατευθυντήριες γραμμές, η ΕΕ επαναβεβαιώνει την προσήλωσή της στην ολοκληρωμένη προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού
Προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

consilium.europa.eu/el

Διαβάστε Επίσης  Υπηρεσία Παιδικής Προστασίας της ΑΡΣΙΣ: Προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά

Be the first to comment on "Κανένα παιδί στο περιθώριο: Το Συμβούλιο εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!