Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων ΜΒΑ – Τμήμα Πλήρους Φοίτησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018, για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων ΜΒΑ των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Υ Υ.Α. 110119/Β7 ΦΕΚ 2050/23-8-2013, τεύχος Β’).

Δεκτοί στο Πρόγραμμα γίνονται οι πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ & ΑΤΕΙ καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2017.

Η αίτηση συμμετοχής που θα προμηθεύεται το κοινό αποκλειστικά από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mba.aueb.gr θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
  2. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας.
  3. Ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ για τους πτυχιούχους σχολών της αλλοδαπής.
  4. Βιογραφικό σημείωμα.
  5. Μία (1) φωτογραφία.
  6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
  7. Για την υποβολή της αίτησης πρέπει προηγουμένως να κατατεθεί το ποσό των 60 Ευρώ στο Λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας αριθμ. 110/48007451. Φωτοτυπία του αποδεικτικού της κατάθεσης υποβάλλεται συγχρόνως με την αίτηση.

Συνεκτιμάται θετικά η ύπαρξη αποτελεσμάτων GMAT.

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με το συνυπολογισμό του φακέλου υποψηφιότητας και προσωπικής συνέντευξης.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο 2017.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές για το δεύτερο κύκλο έως και 31 Μαΐου 2017, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 10:00-17:30 από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ, Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, 6ος όροφος, γραφείο 600, τηλ. 210-8203615 ,616.

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ "Βιώσιμη Ανάπτυξη" 2020-2021

Be the first to comment on "Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων ΜΒΑ – Τμήμα Πλήρους Φοίτησης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!