Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων ΜΒΑ – Τμήμα Μερικής Φοίτησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018, για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων ΜΒΑ των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Τμήμα Μερικής Φοίτησης (Υ Υ.Α. 110119/Β7 ΦΕΚ 2050/23-8-2013, τεύχος Β’).

Δεκτοί στο Πρόγραμμα γίνονται οι πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ & ΑΤΕΙ καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2017.

Η αίτηση συμμετοχής που θα προμηθεύεται το κοινό αποκλειστικά από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://mba-parttime.aueb.gr/ θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
  2. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας.
  3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
  4. Ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ για τους πτυχιούχους σχολών της αλλοδαπής
  5. Βιογραφικό σημείωμα.
  6. Μια (1) φωτογραφία.
  7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
  8. Για την υποβολή της αίτησης πρέπει προηγουμένως να κατατεθεί το ποσό των 60 Ευρώ στο Λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας αριθμ. 110/48007451. Φωτοτυπία του αποδεικτικού της κατάθεσης υποβάλλεται συγχρόνως με την αίτηση.

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με το συνυπολογισμό του φακέλου υποψηφιότητας και προσωπικής συνέντευξης. Τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο 2017.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές για τον δεύτερο κύκλο έως και 31 Μαΐου 2017, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 10:00-17:30 από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ, Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, 6ος όροφος, γραφείο 600, τηλ. 210-8203616.

Διαβάστε Επίσης  Ανακαλείται η απόφαση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως

Be the first to comment on "Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων ΜΒΑ – Τμήμα Μερικής Φοίτησης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!