Ο κοινωνικός διάλογος βοηθά στη μείωση των ανισοτήτων

Χώρες της ΕΕ με συντονισμένα συστήματα διαπραγμάτευσης έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες στην πρόληψη της αύξησης των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, ενώ η διάβρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε άλλες χώρες της ΕΕ έχει οδηγήσει σε αυξημένο αριθμό χαμηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας ή στην αύξηση ανισότητας μεταξύ του εργατικού δυναμικού.

Η παραπάνω αναφορά αποτελεί ένα από τα πορίσματα της έκθεσης “Inequalities and the World of Work: What role for industrial relations and social dialogue?” της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έκθεση παρουσιάστηκε και συζητήθηκε κατά τη διάρκεια διήμερου συνεδρίου στις Βρυξέλλες στις 23 και 24 Φεβρουαρίου, με την Marianne Thyssen, Επίτροπο απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, κινητικότητας εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων να χαιρετίζει τα συμπεράσματα της έκθεσης, υπογραμμίζοντας τα εξής:

  • οι κοινωνικοί εταίροι έχουν καίριο ρόλο να διαδραματίσουν στην εξεύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας
  • ο κοινωνικός διάλογος είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσει μια ανταγωνιστική και περιεκτική αγορά εργασίας όπου κανείς δεν θα μένει πίσω.

Σκοπός της διάσκεψης ήταν να διερευνήσει, με βάση την έκθεση, τον πιθανό ρόλο του κοινωνικού διαλόγου, των κοινωνικών εταίρων και των εργασιακών σχέσεων στη μείωση των ανισοτήτων στον κόσμο της εργασίας. Το πεδίο εφαρμογής της έκθεσης υπερβαίνει τις μισθολογικές ανισότητες για την αντιμετώπιση άλλων μορφών ανισότητας, όπως:

  • ανισότητα στη διανομή (και ίσως αμοιβή) του χρόνου εργασίας
  • πρόσβαση ή πρόσβαση εκ νέου στην αγορά εργασίας
  • πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης και σταδιοδρομίας
  • πρόσβαση στην κοινωνική προστασία ή στις συντάξεις
  • ανισότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως τις γυναίκες ή τους νέους ανθρώπους
  • ανισότητες στο πλαίσιο ορισμένων τύπων ρυθμίσεων εργασίας, όπως εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης, προσωρινά εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι

Πηγή: ec.europa.eu

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Be the first to comment on "Ο κοινωνικός διάλογος βοηθά στη μείωση των ανισοτήτων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!