Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας 2017

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ’/Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας (World Oral Health Day), όπως αυτή έχει καθιερωθεί από την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία (FDI – World Dental Federation) και είναι η 20η Μαρτίου εκάστου έτους, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α. Η Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας έχει ως στόχο να αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του υγιούς στόματος και να προάγει παγκόσμια τη γνώση για τα ζητήματα γύρω από τη στοματική υγεία, καθώς και για τη σπουδαιότητα της στοματικής υγιεινής για όλους/ες – νέους/ες και ηλικιωμένους/ες. Η σπουδαιότητα της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας, έγκειται στο γεγονός ότι το 90% του πληθυσμού θα εμφανίσει κάποια στοματική νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του/ης, καθώς και ότι πολλές από τις νόσους του στόματος μπορούν να προληφθούν μέσω της αυξημένης υποστήριξης της Πολιτείας, των επιστημονικών ενώσεων και των κοινωνικών φορέων στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

Β. Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας είναι: Ζήσε με ένα «Έξυπνο στόμα» και επικεντρώνεται στην υιοθέτηση καλών συνηθειών στοματικής υγιεινής από όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η πρόληψη των νόσων του στόματος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω:

 • του βουρτσίσματος των δοντιών με φθοριούχα οδοντόκρεμα δύο φορές την ημέρα
 • της χρήσης φθοριούχου στοματικού διαλύματος
 • της μάσησης τσίχλας χωρίς ζάχαρη μετά τα γεύματα, όταν βρισκόμαστε εκτός
  σπιτιού
 • της μείωσης της κατανάλωσης τροφών και ποτών που περιέχουν ζάχαρη
 • της μείωσης της υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνεύματος
 • της διακοπής του καπνίσματος

Επιπρόσθετα, η Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία υποστηρίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη μείωση της κατανάλωσης της ζάχαρης, βάσει των τεκμηρίων για τη σχέση της με την τερηδόνα των δοντιών και την παχυσαρκία και συστήνει στον πληθυσμό, εκτός από τα παραπάνω, να συμβουλευτούν τον οδοντίατρό τους για τα καλύτερα μέσα πρόληψης των νόσων του στόματος.

Γ. Στο Υπουργείο Υγείας, υπό το συντονισμό του Γραφείου του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας για το συντονισμό και την υποβοήθηση του έργου των εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας των Υ.Πε. Στο έργο της εν λόγω Επιτροπής, μεταξύ άλλων, εντάσσεται ειδικότερα και «η κατάθεση προτάσεων για την ανάπτυξη των οδοντιατρικών υπηρεσιών και την προστασία της στοματικής υγείας του πληθυσμού». Στο πλαίσιο αυτού, σχεδιάζονται και αξιολογούνται προγράμματα και παρεμβάσεις, που σχετίζονται με την προληπτική οδοντιατρική και την Αγωγή Στοματικής Υγείας, με έμφαση στην προστασία της στοματικής υγείας των παιδιών, μέσω της στήριξης των δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Δ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά, η ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών και δράσεων:

 • Ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μαθητών/τριών, πολιτών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας, που σχετίζονται με θέματα Στοματικής Υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας.
 • Επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας, καθώς και άλλων στελεχών αρμόδιων υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που απασχολούνται σε δομές και υπηρεσίες σχετικές με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων του στόματος.
 • Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση – πληροφόρηση της κοινής γνώμης /πολιτών, επαγγελματιών υγείας, και διαφόρων κατηγοριών ευπαθών ομάδων πληθυσμού/πολιτών, για θέματα σχετικά με τη στοματική υγιεινή, την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του παθήσεων του στόματος.

Ειδικότερα, ενδεικτικά προτείνεται:

 • Ανάρτηση αφισών και διανομή ενημερωτικού υλικού και εντύπων με οδηγίες, παροτρύνσεις και συμβουλές προς τους πολίτες αλλά και προς ειδικότερες ομάδες πληθυσμού, όπως γονείς, νέους/ες, τις/τους εκπαιδευτικούς, τις/τους επαγγελματίες υγείας, κ.α.
 • Ανάρτηση του ενημερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες Φορέων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι/ες πολίτες να έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης συμβουλών σχετικά με τη στοματική υγιεινή, την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του παθήσεων του στόματος.
 • Προβολή των μηνυμάτων και των στόχων της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας και ιδιαίτερα του μηνύματος Ζήσε με ένα «Έξυπνο στόμα», με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού, μέσω των δελτίων ειδήσεων και της διοργάνωσης ειδικών εκπομπών.
 • Οι Οδοντίατροι των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων ΠΕΔΥ να οργανώσουν ενημερωτικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στο μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας για το κοινό και τους επαγγελματίες υγείας
 • Οι φορείς υγείας, εκπαίδευσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεμονωμένα ή σε συνεργασία μεταξύ τους να οργανώσουν ενέργειες και δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης της κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων πληθυσμού σε συνεργασία με Οδοντίατρους των Κέντρων Υγείας, Μονάδων ΠΕΔΥ, Νοσοκομείων της χώρας ή με τους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

Ε. Προκειμένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και ενέργειες, προτείνεται οι αρμόδιοι επαγγελματίες υγείας, όπως οδοντίατροι, γενικοί ιατροί, ιατροί δημόσιας υγείας, επισκέπτες-τριες υγείας, νοσηλευτές/τριες, κ.α., να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο με σχετικούς φορείς, υπηρεσίες και μονάδες των Νοσοκομείων, των δομών του ΠΕΔΥ, της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, με Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας, (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, Δημοτικά Ιατρεία κ.λ.π.), Συλλόγους, Μ.Κ.Ο., προσανατολισμένες σε θέματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του παθήσεων του στόματος.

Ζ. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επαγγελματίες υγείας, γυναίκες και άνδρες δύναται να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για θέματα Στοματικής Υγείας στους ακόλουθους ιστότοπους:

Διεθνείς Ιστότοποι:

Ελληνικοί Ιστότοποι:

 • Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
  http://www.eoo.gr/index.php (Στον ιστότοπο της Ε.Ο.Ο. είναι αναρτημένα οδηγός για καλή στοματική υγεία, φυλλάδιο με 10 βασικά δεδομένα για τις στοματικές παθήσεις και η αφίσα του φορέα)
 • http://www.geradontia.gr/

Στον παραπάνω ιστότοπο υπάρχει αναρτημένο ενημερωτικό υλικό προς γονείς και εκπαιδευτικούς (Το υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ Προγράμματος «Αγωγή Στοματικής Υγείας σε 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία και 150 σχολεία απομακρυσμένων περιοχών» με δικαιούχο την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία).

Οι Φορείς που θα οργανώσουν εκδηλώσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας, ddy@moh.gov.gr, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης pfy4@moh.gov.gr).

Διαβάστε Επίσης  Πανδημίες: Αλλάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης της ηλικίας και της γήρανσης;

Be the first to comment on "Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας 2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!