Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι – Capitole συνεχίζουν να οργανώνουν και να λειτουργούν Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τον ίδιο τίτλο.

Το ΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα και περιλαμβάνει τρία εξάμηνα. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στην Τουλούζη, ενώ αυτά του δευτέρου εξαμήνου στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί η πρακτική άσκηση ή η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται στη γαλλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας είναι επομένως προαπαιτούμενο για την εγγραφή στο Πρόγραμμα αυτό. Ακόμη, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της αγγλικής γλώσσας. Οι φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα, θα αποκτήσουν από το Σεπτέμβριο, τη φοιτητική ιδιότητα και στα δύο Ιδρύματα.

Για το ακ. έτος 2017- 2018 η Νομική Σχολή του ΑΠΘ θα επιλέξει μέχρι επτά (7) φοιτητές.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Η εισαγωγή γίνεται μετά την εξέταση του φακέλου της υποψηφιότητας από την αρμόδια Επιτροπή υπευθύνων του Προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν καλή νομική παιδεία, καθώς και επαρκείς γνώσεις στο κοινωνικό δίκαιο (εργατικό δίκαιο και κοινωνική ασφάλιση) και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν εμπρόθεσμα (με συστημένη επιστολή) πλήρη φάκελο υποψηφιότητας από 13 Μαρτίου έως 27 Μαρτίου 2017 στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (Ισόγειο Κτηρίου Νομικής Σχολής, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη), με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Κοινωνικού Δικαίου».

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα της Σχολής).
2. Αντίγραφο πτυχίου Νομικής.
3. Αναλυτική βαθμολογία (όπου να αναγράφεται η ημερομηνία ορκωμοσίας και ο βαθμός πτυχίου).
4. Συνοπτικό κείμενο στα γαλλικά στο οποίο οι υποψήφιοι θα αναπτύσσουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών.
5. Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σε αυτό, καθώς και από οποιοδήποτε υποστηρικτικό της υποψηφιότητας στοιχείο.
6. Επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι τίτλοι σπουδών που να αποδεικνύουν την πολύ καλή γνώση της γαλλικής και της αγγλικής γλώσσας.
7. Επιπρόσθετα για πτυχιούχους Τμημάτων Νομικής ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής: Τα ανωτέρω μαζί με αντίγραφο της αναγνώρισης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:
καθηγήτρια Χριστίνα Δεληγιάννη (chdel@law.auth.gr), τηλ. 2310 996607,
καθηγητής Άγγελος Στεργίου (ansterg@law.auth.gr), τηλ. 2310996535,
λέκτορας Άννα-Μαρία Κώνστα (akkonsta@law.auth.gr), τηλ. 2310996608

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία» 2020-2021 του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!