7ο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) – “Βία κατά των Γυναικών”

Μάρτιος 2017
7ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Βία κατά των Γυναικών – Trafficking

Το έβδομο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο “Βία κατά των Γυναικών”.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων :

 1. Αριθμός θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (σωματεμπορία), ανά φύλο και υπηκοότητα.
  Ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των αντρών συγκριτικά με αυτό των γυναικών που είναι θύματα σωματεμπορίας στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού αντρών και γυναικών θυμάτων σωματεμπορίας προς τον σύνολο των θυμάτων σωματεμπορίας στην Ελλάδα.
 2. Αριθμός δραστών εμπορίας ανθρώπων (σωματεμπορία), ανά φύλο και υπηκοότητα.
  Ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των αντρών συγκριτικά με αυτό των γυναικών που είναι δράστες εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού αντρών και γυναικών δραστών για σωματεμπορία προς τον σύνολο των δραστών για σωματεμπορία στην Ελλάδα.

 • Όπως δείχνει ο Πίνακας 1α, για το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, σε σύνολο 64 θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, το 16% των θυμάτων ήταν άνδρες και το 84% ήταν γυναίκες.
 • Όπως δείχνει ο Πίνακας 1β, για το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, σε σύνολο 50 θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, το 34% των θυμάτων ήταν άνδρες και το 66%  ήταν γυναίκες.

Στα επόμενα 2 γραφήματα, απεικονίζονται οι αριθμοί και τα ποσοστά, αντιστοίχως, των θυμάτων σωματεμπορίας ανά φύλο, συγκριτικά για τα έτη 2014 και 2015.

Στα επόμενα 2 γραφήματα απεικονίζονται οι αριθμοί και τα ποσοστά, αντιστοίχως, των δραστών σωματεμπορίας ανά φύλο, συγκριτικά για τα έτη 2014 και 2015

 

 Τα βασικά στάδια εμπορίας ανθρώπων είναι τα εξής:

 • Η προσέγγιση και στρατολόγηση των θυμάτων στις χώρες προέλευσης τους.
 • Η μεταφορά των θυμάτων στη χώρα προορισμού.
 • Η παραλαβή των θυμάτων από μέλη εγκληματικών ομάδων στη χώρα προορισμού.
 • Ο εξαναγκασμός του θύματος στην παράνομη εργασία.

Κύριος στόχος των δραστών που εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων εξακολουθεί να είναι η  σεξουαλική εκμετάλλευση των θυμάτων (30 από τις 36 υποθέσεις του έτους 2014 και 26 από τις 32 υποθέσεις του έτους 2015).

H εργασιακή εκμετάλλευση υπό τη μορφή εργασίας ή/ και επαιτείας υπολείπεται κατά πολύ, 6 υποθέσεις για το έτος 2014 και 6 υποθέσεις για το έτος 2015.

Στο σύνολο των περιπτώσεων η στρατολόγηση από τους δράστες επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση της δεινής οικονομικής κατάστασης και ευάλωτης θέσης των θυμάτων.

Το γεγονός της φθίνουσας πορείας υποθέσεων θυμάτων – δραστών εμπορίας ανθρώπων στη χώρα μας πιθανολογείται ότι οφείλεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες:

 • Μείωση της ζήτησης, η οποία μπορεί να οφείλεται αφενός σε ενημέρωση – ευαισθητοποίηση για μη αποδοχή υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και αφετέρου σε καθαρά οικονομικούς λόγους (μείωση, λόγω οικονομικών συγκυριών της αγοραστικής δύναμης των διαβιούντων στην Ελλάδα προσώπων).
 • Αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων αλλά και συλλήψεις μεμονωμένων δραστών από τις διωκτικές αρχές.
 • Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού σχετικά με την διερεύνηση υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων, για άμεση και στοχευμένη εκδήλωση δράσεων όσον αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις δραστών και σε βάθος συστηματική έρευνα για αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων.
 • Αλλαγή του τρόπου δράσης των δραστών (Πηγή: Ελληνική Αστυνομία/Στατιστικά Στοιχεία/ Εκθέσεις για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα του έτους 2015 και του έτους 2014)

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αναβαθμίζει και εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του πλέγματος των 62 δομών για τις γυναίκες – θύματα βίας «Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών».

Σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις γυναικών, όπως προσφύγων γυναικών σε κύηση, αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών, θύματα βασανιστηρίων, ενδοοικογενειακής βίας, βιασμού και άλλων μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, θύματα εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων.

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των στοιχείων είναι:

 • η Ελληνική Αστυνομία/ Στατιστικά Στοιχεία / Οργανωμένο έγκλημα / Εκθέσεις Οργανωμένου Εγκλήματος στην Ελλάδα.
 • η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Διαβάστε Επίσης  Έρευνα για την επίδραση του CoViD-19 στην Κοινωνία των Πολιτών

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!