Μητρική Κατάθλιψη: Γιατί είναι σημαντική για τις πολιτικές κατά της φτώχειας των γονέων και των παιδιών

Η μητρική κατάθλιψη αποτελεί ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας το οποίο παρεμποδίζει την ικανότητα βοήθειας ενός γονέα στην ανάπτυξη του παιδιού του και περιορίζει τις προσπάθειες (και των δύο) για την έξοδο από τη φτώχεια. Στη συγκεκριμένη σύντομη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μία ανασκόπηση των αιτιών για τις οποίες οι υποστηρικτές της παρέμβασης σε πρώιμο παιδικό στάδιο για την καταπολέμηση της φτώχειας θα πρέπει να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και να δημιουργούν διόδους για την διαφυγή από τη φτώχεια και για τις δύο γενιές.

Η κατάθλιψη εμφανίζει αυξημένο επιπολασμό μεταξύ των φτωχών μητέρων και των μητέρων με χαμηλό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των μητέρων με μικρά παιδιά. Ένα στα εννέα φτωχά βρέφη ζει με μία μητέρα που πάσχει από μείζονα κατάθλιψη [τα στοιχεία της παρουσίασης αφορούν τις Η.Π.Α.] και περισσότερα από τα μισά βρέφη ζουν με μητέρα που βιώνει καταθλιπτικά συμπτώματα σε ορισμένο βαθμό [1].

Ενώ η κατάθλιψη είναι σε μεγάλο ποσοστό θεραπεύσιμη [2] πολλές μητέρες χαμηλού-εισοδήματος δεν λαμβάνουν θεραπεία — ακόμη και για επίπεδα μείζονος κατάθλιψης. Πράγματι, αναλογία μεγαλύτερη του ενός τρίτου των μητέρων με χαμηλό εισόδημα με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή δεν λαμβάνουν καθόλου θεραπεία [3].

Δυστυχώς, η μητρική κατάθλιψη που δεν θεραπεύεται είναι επιζήμια για τα παιδιά, και ειδικότερα για τα μικρά παιδιά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη γνωσιακή και συμπεριφορική τους ανάπτυξη. Παρόλα αυτά υπάρχουν σημαντικά ευρήματα ότι σε συνδυασμο με την ενίσχυση της ευημερίας των μητέρων, σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στο προνοιακό σύστημα των Η.Π.Α. μπορούν να ενισχύσουν την συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη και τις μαθησιακές διαδικασίες των παιδιών – βοηθώντας τις οικογένειες σε ολόκληρη την χώρα να διαφύγουν από τη φτώχεια.

Διαβάστε Επίσης  Προβληματισμοί για την εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Κύπρο και η ταυτότητα της πολυπολιτισμικότητας

Η Θεραπεία της Μητρικής Κατάθλιψης Βοηθά τα Παιδιά να Διαφύγουν από τη Φτώχεια

Ισχυρά και συνεπή ευρήματα καταδεικνύουν πώς η μητρική κατάθλιψη δίχως θεραπεία θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη των μικρών παιδιών, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων στο μαθησιακό επίπεδο, στο επίπεδο της σχολικής επιτυχίας, και της επιτυχίας στο ενήλικο στάδιο της ζωής. Οι επιδράσεις μπορεί να είναι διά βίου, συμπεριλαμβανομένων “συνεχιζόμενων επιδράσεων στην [παιδική] εγκεφαλική αρχιτεκτονική και επίμονων διαταράξεων στα επίπεδα απόκρισης στο stress” [4]

Μία αναλυτική ανασκόπηση αυτής της έρευνας από το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών {National Research Council} και το Institute of Medicine είχε ως εύρημα πώς η μητρική κατάθλιψη θέτει σε κίνδυνο την γνωσιακή, κοινωνικο-συναισθηματική και συμπεριφορική ανάπτυξη των μικρών παιδιών, καθώς και των μαθησιακών επιτευγμάτων και της σωματικής και ψυχικής τους υγείας σε μακρο-πρόθεσμο επίπεδο [5]

Η θεραπεία της μητρικής κατάθλιψης είναι κρίσιμη για τη βελτίωση των γονεϊκών ικανοτήτων και την επαναφορά της αναπτυξιακής “τροχιάς” των παιδιών για τη σχολική και ενήλικη επιτυχία τους, συμπεριλαμβανομένης της διαφυγής από τη φτώχεια. Υφίστανται ισχυρά ευρήματα πώς μία πλειάδα ασφαλών και αποτελεσματικών μεθόδων υπάρχουν για την θεραπεία των ενηλίκων που πάσχουν από κατάθλιψη, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής αγωγής, της ψυχοθεραπείας, και των θεραπειών γνωσιακής-συμπεριφοριστικής προσέγγισης [6].

Tόσο η φαρμακευτική αγωγή όσο και οι γνωσιακές-συμπεριφοριστικές θεραπείες, με πρόσθετα μέτρα  όπως η υποστήριξη για την παιδική φροντίδα, έχουν αποδειχθεί ιδαίτερα αποτελεσματικές για φτωχές γυναίκες μειονοτικών ομάδων.[7] Για ορισμένες μητέρες, η θεραπεία της κατάθλιψης στο επίπεδο της ύφεσης {των συμπτωμάτων και της πάθησης} μπορεί να επαρκεί για την ενδυνάμωση των γονεϊκών ικανοτήτων και την βελτίωση των εκροών των παιδιών [8]

Άλλοι γονείς μπορεί να χρειάζονται επιπρόσθετη στήριξη, όπως την άμεση γονεϊκή παρέμβαση (direct parenting intervention).[9] Ο προσανατολισμός της θεραπείας για την βοήθεια των μητέρων και των πατέρων ώστε να είναι αποτελεσματικοί γονείς είναι θεμελιώδης. Τα παιδιά μπορούν να επιδείξουν σημαντικές βελτιώσεις σε μία πλειάδα εκροών, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων ανάπτυξης και λειτουργικότητας, συμπεριφορικών προβλημάτων, και προβλημάτων ψυχικής υγείας, έπειτα από την επιτυχημένη θεραπεία των μητέρων [10]. Η αποτελεσματική θεραπεία των γονέων δρα προληπτικά για τα παιδιά.

 

Ο συνδυασμός της θεραπείας της κατάθλιψης με τα προγράμματα υποστήριξης των γονεϊκών ικανοτήτων όπως οι επισκέψεις κατ’ οίκον [home visiting] και το πρόγραμμα Early Head Start αποτελούν μέσα για την προώθηση της τροχιάς της παιδικής ανάπτυξης οδηγώντας στην επιτυχία στο σχολείο και περαιτέρω. Δίχως επιπρόσθετη θεραπεία για την κατάθλιψη, τα προγράμματα γονεϊκής υποστήριξης, συχνά αναφέρουν δυσκολίες στην βοήθεια των μητέρων με κατάθλιψη, καθιστώντας δύσκολη την ενεργό συμμετοχή τους [11]

Σε μία μελέτη που “συμπλήρωνε” τη θεραπεία με τακτικές επισκέψεις κατ’ οίκον για μητέρες με μείζων καταθλιπτική διαταραχή, το 70% όσων έλαβαν θεραπεία ανέκαμψαν, συγκριτικά με το 30%  για όσες δέχονταν μόνο επισκέψεις κατ’ οίκον [12]

Το πρόγραμμα Early Head Start επέδειξε θετικά αποτελέσματα για μικρά παιδιά με μητέρες που έπασχαν από κατάθλιψη, αλλά η “πρόσθεση” της θεραπείας για την κατάθλιψη ενίσχυε τα θετικά αποτελέσματα μέσω της βελτίωσης των γονεϊκών ικανοτήτων. [13]

 

Πηγή: Stephanie Schmit, Olivia Golden, and William Beardslee, Maternal Depression: Why It Matters to an Anti-Poverty Agenda for Parents and Children, CLASP, March 2014.

Μετάφραση/ Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

socialpolicy.gr

——————————————————————————

Υποσημειώσεις

1 Veriker, Tracy, Jennifer Macomber, and Olivia Golden. “Infants of Depressed Mothers Living in Poverty: Opportunities to Identify and Serve.” The Urban Institute, 2010.

2 National Research Council and Institute of Medicine (NRC/IOM). Depression in Parents, Parenting, and Children: Opportunities to Improve Identification, Treatment, and Prevention. 2009.

3 McDaniel, Marla, and Christopher Lowenstein. “Depression in Low-Income Mothers of Young Children: Are They Getting the Treatment They Need?” The Urban Institute, 2013.

4 Center on the Developing Child at Harvard University. “Maternal Depression Can Undermine the Development of Young Children.” Working Paper 8. 2009.

5 Ibid.

6 NRC/IOM. Depression in Parents, Parenting, and Children. 2009.

7 Miranda, Jeanne, Joyce Y. Chung, Bonnie L. Green, et al. “Treating Depression in Predominantly Low-Income Young Minority Women: A Randomized Controlled Trial.” Journal of the American Medical Association 290, no. 1 (2003): 57– 65.

8 Weissman, Myrna, Daniel Pilowsky, Priya Wickramaratne, et al. “Remissions in Maternal Depression and Child Psychopathology: A STAR*D-Child Report.” Journal of the American Medical Association 295, no. 12 (2006): 1389–98.

9 Center on the Developing Child at Harvard University. “Maternal Depression Can; NRC/IOM, Depression in Parents, Parenting, and Children.

10 Wickramaratne, Priya, Marc Gameroff, Daniel Pilowsky, et al. “Children of Depressed Mothers 1 Year After Remission of Maternal Depression: Findings From the
STAR*D-Child Study.” The American Journal of Psychiatry 168, no. 6 (2011): 593-602.

11 Ammerman, Robert, Frank Putnam, Nicole Bosse, Angelique Teeters, and Judith Van Ginkel. “Maternal Depression in Home Visiting: A Systematic Review.” Aggression and Violent Behavior 15, no. 3 (2010): 191–200.

12 Ammerman, Robert, Frank Putnam, Mekibib Altaye, Jack Stevens, Angelique Teeters, and Judith Van Ginkel. “A Clinical Trial of In Home CBT for Depressed Mothers in Home Visitation.” Behavior Therapy 44, no. 3 (2013): 359–72.

13 Beeber, Linda, Todd Schwartz, Diane Holditch-Davis, Regina Canuso, Virginia Lewis, and Helen Wilde Hall. “Parenting Enhancement, Interpersonal Psychotherapy to Reduce Depression in Low-income Mothers of Infants and Toddlers: a Randomized Trial.” Nursing Research 62, no. 2 (2013): 82–90.

error: Content is protected !!