Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2017

Η 28η Απριλίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Το φετινό θέμα είναι “η βελτιστοποίηση  της συλλογής και χρήσης των δεδομένων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας” (OSH data). [1]

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία λόγω των ανεπαρκών στοιχείων δημοσιεύθηκε το 2015, εξετάζοντας την αναφορά των τραυματισμών στην εργασία στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας [2]. Με υπότιτλο “ό,τι δεν καταγράφεται παραμένει άλυτο”, η έκθεση εξέτασε τη συχνότητα εμφάνισης θανατηφόρων και μη θανατηφόρων ατυχημάτων, σημειώνοντας ότι ένας υψηλός αριθμός θανατηφόρων τραυματισμών στην εργασία σε συνδυασμό με ένα χαμηλό ποσοστό μη θανατηφόρων τραυματισμών υποδηλώνει ότι μεγάλο μέρος των μη θανατηφόρων τραυματισμών παραμένει μη καταχωρημένο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων της τάξης μεγέθους υποδεικνύουν ότι σε αρκετές χώρες της Βαλτικής ήταν πιθανό πως υπήρξαν ανεπαρκείς αναφορές μη θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων.

Η έκθεση επισημαίνει ότι “Ως συνέπεια της σοβαρής υπο-αναφοράς των τραυματισμών στην εργασία, οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων πολλών χωρών στη περιοχή της Βαλτικής, ενδέχεται να έχουν στη διάθεσή τους σοβαρά παραπλανητικές στατιστικές πληροφορίες κατά τον καθορισμό των πολιτικών στόχων, την εκτίμηση των οικονομικών ζημιών ή τον καθορισμό προτεραιοτήτων στην εθνική ατζέντα. “

Η έλλειψη ποιοτικών δεδομένων μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόβλημα στο επίπεδο του εργασιακού χώρου. Το μικρό μέγεθος των περισσοτέρων επιχειρήσεων μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη δεδομένων για τα ατυχήματα που ο εργοδότης πρέπει να εξετάσει και ότι τα δεδομένα ασθενείας μπορούν να εμφανιστούν μόνο αρκετά μετά την έκθεση του εργαζομένου σε βλάβη. Οι εργοδότες πρέπει να έχουν ισχυρούς, αξιόπιστους δείκτες για την απόδοση της υγείας και της ασφάλειας. Αυτοί οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) εξετάστηκαν σε άρθρο σχετικά με την OSHA OSHWiki της ΕΕ [3].

Αυτοί οι KPIs πρέπει να είναι σχετικοί με τις αρμοδιότητες του διευθυντή, να σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, και να είναι μεταδόσιμοι.

Οι δείκτες KPI πρέπει να είναι σχετικοί με τις αρμοδιότητες διευθυντή και χρήσιμοι ως βάση για τη λήψη αποφάσεων. Αυτοί μπορεί να είναι υστερούμενοι δείκτες (παρελθόντες δείκτες απόδοσης) – όπως δεδομένα συχνότητας ατυχημάτων – ή οδηγοί δείκτες  (δείκτες πρόβλεψης) – όπως ο αριθμός των επιθεωρήσεων στο χώρο εργασίας, το ποσοστό των εργαζομένων με επαρκή κατάρτιση στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Οι δείκτες πρέπει σαφώς να σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Μπορούν να είναι ποσοτικοί ή ημι-ποσοτικοί, που σχετίζονται με τους κινδύνους, τα ρίσκα, τις εκθέσεις και τις προληπτικές δραστηριότητες. Αυτοί οι δείκτες μπορούν να βασιστούν στις διαπιστώσεις της αξιολόγησης κινδύνου, όπως η ταυτοποίηση των ουσιών που χρησιμοποιούνται και οι εκθέσεις των εργαζομένων ή η εξέταση της εργονομίας των χώρων εργασίας.

Τέλος, οι KPI πρέπει να είναι μεταδόσιμοι και χρησιμοποιήσιμοι, να λαμβάνουν αποφάσεις και να μεταδίδουν στους εργαζομένους και τους διευθυντές τους λόγους για τους οποίους γίνονται ενέργειες. Αυτή η ανάγκη επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει στη χρήση απλών δεικτών, αλλά αυτοί  μπορεί να αποτυγχάνουν να αντανακλούν την πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.

Είναι σαφές ότι όλοι οι φορείς λήψης αποφάσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, είτε σε επίπεδο πολιτικής είτε σε επίπεδο εργασιακό, χρειάζονται επαρκή δεδομένα για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή εργασία και ότι αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά. Αυτή η πρόκληση πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους τους επαγγελματίες του τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

—————–

[1] http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang–en/index.htm
[2] Severe Under-reporting of Work Injuries in Many Countries of the Baltic Sea Region: An exploratory semi-quantitative study Kari Kurppa, MD, PhD Finnish Institute of Occupational Health Helsinki 2015 http://www.balticseaosh.net/wp/wp-content/uploads/2015/10/Severe-Under-reporting_final-report_Kurppa.pdf
[3] Key indicators Gerard Zwetsloot, TNO, The Netherlands https://oshwiki.eu/wiki/Key_performance_indicators accessed 6/2/17

 

Πηγή: osha.europa.eu/en

Μετάφραση: Τομπέα Ελένη

Επιμέλεια: Ντούνης Ανδρέας

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Η εξάπλωση του COVID-19 αναδεικνύει και επιδεινώνει μια προϋπάρχουσα παγκόσμια στεγαστική κρίση | Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας 2020

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Be the first to comment on "Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!