Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη συμπερίληψη σε ανάληψη θέσης «Κοινωνικών Λειτουργών» και των κατόχων πτυχίου του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με κατεύθυνση Κοινωνική Εργασία, ζήτησαν τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου σε προκηρύξεις των δημοσίων φορέων και των υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κατάληψη θέσης της ειδικότητας «Κοινωνικός Λειτουργός», να περιλαμβάνεται, ως τυπικό προσόν, εκτός από το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), και το πτυχίο τους.

Η νομοθεσία (Π.Δ. 23/1992) ορίζει ότι, για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου «Κοινωνικός Λειτουργός» απαιτείται είτε πτυχίο του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ είτε πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο του εξωτερικού.

Ο Συνήγορος του Πολίτη λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται διαφοροποίηση της νομοθεσίας όσον αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των προαναφερόμενων πτυχιούχων και υιοθετώντας την άποψη των ενδιαφερομένων ότι ο αποκλεισμός των πτυχιούχων της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οφείλεται είτε σε αδράνεια των αρμοδίων υπηρεσιών κατά την έκδοση των οικείων προκηρύξεων ή ακόμη και σε πιθανή άγνοια του γεγονότος ότι από το προαναφερόμενο Τμήμα αποφοιτούν πτυχιούχοι της ειδικότητας «Κοινωνικός Λειτουργός» ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, προκειμένου το ζήτημα να αντιμετωπισθεί με νομοθετική ρύθμιση.

Διαβάστε Επίσης  Ο Τζόρτζιο Αγκάμπεν συζητά με τη Βαβυλωνία

Ανταποκρινόμενο το Υπουργείο έδωσε τις ακόλουθες εγκύκλιες οδηγίες στις κεντρικές υπηρεσίες των εμπλεκομένων Υπουργείων και σε φορείς της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης:

(α) Οι σχετικές προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού της ειδικότητας «Κοινωνικός Λειτουργός» να περιλαμβάνουν αμφότερους τους προαναφερόμενους πτυχιούχους.

(β) Οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, κατόπιν αξιολόγησης και επαναπροσδιορισμού των αναγκών τους για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να συσταθούν θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών στον Οργανισμό ή τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

(γ) Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες να μεριμνήσουν, ώστε οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις κοινωνικών λειτουργών να καταλαμβάνονται τόσο από πτυχιούχους Πανεπιστημίου όσο και από πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ως άνω ειδικότητας.

Προσφάτως, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε, ότι σε προκηρύξεις δήμων έτους 2017, αναφέρεται πλέον ως προσόν για την πρόσληψη σε θέση έκτακτου προσωπικού της ειδικότητας «Κοινωνικός Λειτουργός», τόσο το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με κατεύθυνση Κοινωνική Εργασία όσο και το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ.

Διαβάστε Επίσης  Επιστολή της ΑΡΣΙΣ για το Πρόγραμμα ESTIA II

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!