Πάνω από 1,2 εκατομμύρια έφηβοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αποτρέψιμες αιτίες

Περισσότεροι από 3.000 έφηβοι πεθαίνουν κάθε μέρα, με το συνολικό ύψος των θανάτων να φθάνει στους 1,2 εκατομμύρια το χρόνο, από αιτίες που είναι σε μεγάλο βαθμό αποτρέψιμες, σύμφωνα με νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και εταίρων. Το 2015, πάνω από τα 2/3 αυτών των θανάτων συνέβησαν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος στην Αφρική και στη νοτιοανατολική Ασία. Τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα, λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού και αυτοκτονίες αποτελούν τις κυριότερες αιτίες θανάτων μεταξύ των εφήβων.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους μπορούν να προληφθούν με καλές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση και κοινωνική υποστήριξη. Όμως σε πολλές περιπτώσεις, οι έφηβοι που πάσχουν από διαταραχές ψυχικής υγείας, κάνουν χρήση ουσιών ή ακολουθούν κακή διατροφή δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρίσιμη πρόληψη και περίθαλψη – είτε επειδή δεν υφίστανται οι υπηρεσίες, είτε επειδή δεν γνωρίζουν για αυτές.

Επιπλέον, πολλές συμπεριφορές που επηρεάζουν την υγεία αργότερα στη ζωή, όπως είναι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, η κακή διατροφή και οι επικίνδυνες για την υγεία σεξουαλικές συμπεριφορές, ξεκινούν στην εφηβεία.

“Οι έφηβοι ήταν τελείως απόντες από τα εθνικά σχέδια υγείας για δεκαετίες,”  ανέφερε  η Δρ. Flavia Bustreo, Γενική Υποδιευθύντρια του Π.Ο.Υ. “Σχετικά χαμηλές επενδύσεις που επικεντρώνονται στους έφηβους στο παρόν, δεν θα οδηγήσουν μονάχα σε υγιείς και ενδυναμωμένους ενήλικες που αναπτύσσονται και συμβάλλουν θετικά στις κοινότητες τους, αλλά θα οδηγήσουν επίσης σε πιο υγιείς μελλοντικές γενιές, αποδίδοντας τεράστια οφέλη ως αντάλλαγμα”.

Δεδομένα από την έκθεση, “Global accelerated action for the health of adolescents (AA-HA!): Guidance to support country implementation”, αποκαλύπτουν έντονες διαφορές στις αιτίες θανάτου όταν διαχωρίζεται η εφηβική ομάδα κατά ηλικία (νεώτεροι έφηβοι ηλικίας 10 – 14 ετών και μεγαλύτεροι έφηβοι ηλικίας 15 – 19 ετών) και κατά φύλο. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης το εύρος των παρεμβάσεων – από τους νόμους για τη χρήση ζωνών ασφαλείας έως την ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή – που οι χώρες μπορούν να υιοθετήσουν για να βελτιώσουν την υγεία και την ευημερία των εφήβων, μειώνοντας έτσι δραστικά τους άδικους θανάτους.

Τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα – Κύρια αιτία θανάτου για τους έφηβους, επηρεάζοντας δυσανάλογα τα αγόρια

Το 2015, τα τροχαία ατυχήματα ήταν η κύρια αιτία θανάτου εφήβων μεταξύ των ηλικιών από 10-19 ετών, οδηγώντας σε περίπου 115.000 θανάτους. Τα αγόρια μεγαλύτερης ηλικίας από 15 – 19 ετών επιβαρύνονται περισσότερο. Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι που σκοτώθηκαν σε τροχαία ατυχήματα αποτελούσαν ευάλωτους οδικούς χρήστες, όπως είναι οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι μοτοσικλετιστές.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών είναι έντονες. Μελετώντας μόνο τις χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες στην Αφρική, οι μεταδοτικές ασθένειες όπως το HIV/AIDS, οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, η μηνιγγίτιδα, και οι διαρροϊκές ασθένειες αποτελούν τις κυριότερες αιτίες θανάτου μεταξύ των εφήβων από ότι τα τροχαία ατυχήματα.

Λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού και επιπλοκές της εγκυμοσύνης έχουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία των κοριτσιών

Η εικόνα για τα κορίτσια διαφέρει σημαντικά. Η κύρια αιτία θανάτου για νεαρά κορίτσια εφηβικής ηλικίας από 10 – 14 ετών είναι οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, όπως πνευμονία – συχνά αποτέλεσμα της εσωτερικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το μαγείρεμα με βρώμικες καύσιμες ύλες. Οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως η αιμορραγία, η σήψη, η δυστοκία και οι επιπλοκές από επιβλαβείς αμβλώσεις, είναι οι κύριες αιτίες θανάτου των κοριτσιών μεταξύ 15-19 ετών.

Οι έφηβοι και ο υψηλός κίνδυνος αυτοτραυματισμών και αυτοκτονίας

Η αυτοκτονία και ο ακούσιος θάνατος από αυτοτραυματισμό αποτέλεσαν το τρίτο αίτιο θνησιμότητας μεταξύ των εφήβων για το 2015, οδηγώντας σε περίπου 67.000 θανάτους. Ο αυτοτραυματισμός παρουσιάζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στους εφήβους μεγαλύτερης ηλικίας, και αποτελεί την δεύτερη κύρια αιτία θανάτου για έφηβα κορίτσια μεγαλύτερης ηλικίας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί, επίσης, την πρώτη ή τη δεύτερη αιτία θανάτου εφήβων στην Ευρώπη και τη νοτιοανατολική Ασία.

Ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα σε ανθρωπιστικές κρίσεις και εύθραυστα περιβάλλοντα

Οι ανάγκες της εφηβικής υγείας μεγεθύνονται στο πλαίσιο των εύθραυστων ανθρωπιστικών κρίσων. Οι νέοι συχνά αναλαμβάνουν ευθύνες ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας αδελφών ή της εργασίας, και μπορεί να υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν το σχολείο, να παντρευτούν νωρίς ή να εμπλακούν σε σεξουαλικές πράξεις ως αντάλλαγμα για την κάλυψη των βασικών αναγκών για την επιβίωσή τους. Ως εκ τούτου, υποφέρουν από υποσιτισμό, ακούσιους τραυματισμούς, εγκυμοσύνες, διαρροϊκές ασθένειες, σεξουαλική βία, σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υγεία των εφήβων

Βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα υγείας ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εφήβων αποτελεί μόνο ένα σημείο για την βελτίωση της υγείας τους” δήλωσε ο Δρ. Anthony Costello, διευθυντής του τμήματος μητρικής, νεογνικής, παιδικής και εφηβικής υγείας του Π.Ο.Υ.. “Οι γονείς, οι οικογένειες και οι κοινότητες είναι εξαιρετικά σημαντικοί, δεδομένου ότι έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες να επηρεάσουν θετικά την εφηβική συμπεριφορά και υγεία.”

Ο οδηγός για την εφηβική υγεία “AA-HA! Guidance” (του Π.Ο.Υ. σε συνεργασία με τους οργανισμούς: UNAIDS, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UN Women, World Bank, the Every Woman, Every Child initiative και The Partnership for Maternal, Newborn , Child & Adolescent Health), συνιστά παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία,  υψηλότερα όρια ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ, εντολές για χρήση ζωνών ασφαλείας και κράνη μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις, μείωση στην πρόσβαση και την κακή χρήση όπλων, μείωση της ρύπανσης του αέρα των εσωτερικών χώρων μέσω καθαρότερων καύσιμων υλών για το μαγείρεμα, και αύξηση στην πρόσβαση σε ασφαλές νερό, αποχέτευση και υγιεινή. Παρέχει επίσης λεπτομερείς επεξηγήσεις για το πώς οι χώρες μπορούν να υιοθετήσουν αυτές τις παρεμβάσεις μέσω Προγραμμάτων Εφηβικής Υγείας.

Οι 5 κυριότερες αιτίες θανάτου για όλους τους έφηβους ηλικίας 10-19 ετών το 2015
Αιτίες Θανάτου Αριθμός Θανάτων
Τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα 115 302
Μολύνσεις του κατώτερου αναπνευστικού 72 655
Αυτοτραυματισμοί 67 149
Διαρροϊκές ασθένειες 63 575
Πνιγμός 57 125
Οι 5 κυριότερες αιτίες θανάτου για τους έφηβους (άντρες) ηλικίας 10-19 ετών το 2015
Αιτίες Θανάτου Αριθμός Θανάτων
Τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα 88 590
Διαπροσωπική βία 42 277
Πνιγμός 40 847
Μολύνσεις του κατώτερου αναπνευστικού 36 018
Αυτοτραυματισμοί 34 650
Οι 5 κυριότερες αιτίες θανάτου για τις έφηβες ηλικίας 10-19 ετών το 2015
Αιτίες Θανάτου Αριθμός Θανάτων
Μολύνσεις του κατώτερου αναπνευστικού 36 637
Αυτοτραυματισμοί 32 499
Διαρροϊκές ασθένειες 32 194
Μητρικές παθήσεις 28 886
Τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα 26 712

Πηγή: who.int

Απόδοση/Μετάφραση: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  14+1 Ερωτήματα για το Δικαίωμα στην Υγεία | Διαδικτυακή Εκδήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας

Be the first to comment on "Πάνω από 1,2 εκατομμύρια έφηβοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αποτρέψιμες αιτίες"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!