Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση” Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Π.Δ.Μ

ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Μ.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ:

είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ζητήματα των επιστημών αγωγής και της εκπαίδευσης, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική μάθηση και την εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών στην εκπαίδευση.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

είναι:

α) να προαγάγει την γνώση και την έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, την εκπαιδευτική έρευνα, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την εισαγωγή, διαχείριση και αξιολόγηση καινοτομιών στην εκπαίδευση,

β) να ενισχύσει την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, στελεχών εκπαίδευσης και όσων ασχολούνται με την εκπαίδευση μέσα από τη συσχέτιση εκπαιδευτικής θεωρίας, εκπαιδευτικής έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης και

γ) να προετοιμάσει ενδιαφερόμενους για  τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Εφόσον σήμερα η κοινωνία μας έχει θεωρηθεί κοινωνία της γνώσης, η εκπαίδευση αποτελεί  κύριο μοχλό  ανάπτυξης.

ΤΟ Δ.Π.Μ.Σ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ:

  • γνώσης και κατανόησης των σύγχρονων θεωριών και ερευνών που σχετίζονται με το πεδίο των Επιστημών της Αγωγής
  • ικανοτήτων διερεύνησης του εκπαιδευτικού έργου
  • ικανοτήτων αναστοχασμού και επανατοποθέτησης της προσωπικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πρακτικής, με βάση τις σύγχρονες τάσεις στην
  • παιδαγωγική, διδακτική και ψυχολογική θεωρία αλλά και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κοινωνικού και εκπαιδευτικού πλαισίου,
  • ικανοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών και μελετών και
  • δεξιοτήτων αποτελεσματικής εισαγωγής, διαχείρισης και αξιολόγησης καινοτομιών στην εκπαίδευση.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ σε:

Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς

Απόφοιτους  Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Δημοτικής Εκπαίδευσης ή άλλων ομοειδών Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Ειδικής Αγωγής) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής (Βρεφονηπιοκομίας, Λογοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής) ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής.

Στελέχη της εκπαίδευσης

Χρονική διάρκεια:

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για φοιτητές πλήρους φοίτησης, ενώ η μέγιστη ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία της κανονικής εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα γίνονται στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, απογευματινές ώρες σε 2 καθημερινές ημέρες της εβδομάδας.

Οι υποψήφιοι/ες θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τον φάκελο υποψηφιότητας κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι και 30 Ιουνίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΝ

του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

(Αναγραφή του τίτλου του ΠΜΣ)
2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης Τ.Κ. 53100

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε Επίσης  Το 14 τοις εκατό των ενηλίκων παγκοσμίως εξακολουθούν να μην έχουν αναπτύξει βασικές δεξιότητες γραμματισμού

Be the first to comment on "Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση” Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!