Η αυξανόμενη τάση της μη-τυπικής απασχόλησης – Μέρος Α’

Τι είναι η μη-τυπική απασχόληση;

Παραδοσιακά, οι εργατικές νομοθεσίες βασίζονταν στην «τυπική» εργασιακή σχέση. Αυτό ορίζεται ως μια εργασία που είναι συνεχής, πλήρους απασχόλησης, με άμεση σχέση μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου. Μια εργασία θεωρείται “μη-τυπική” εάν τα χαρακτηριστικά της διαφέρουν από εκείνα της τυπικής απασχόλησης.

Μορφές μη-τυπικής απασχόλησης

Προσωρινή απασχόληση

Ο εργαζόμενος απασχολείται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι προσωρινές εργασίες περιλαμβάνουν συμβάσεις καθορισμένης διάρκειας, έργου ή εργασίας, εποχιακή εργασία και περιστασιακή εργασία, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας εργασίας.

Εργασία με μερική απασχόληση

Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση εργάζονται λιγότερες ώρες από ό, τι τα άτομα σε εργασία πλήρους απασχόλησης. Η μερική απασχόληση μπορεί να επιτρέψει σε ορισμένους εργαζόμενους να συνδυάσουν την εργασία με την ανατροφή παιδιών, τις σπουδές ή την κατάρτιση. Ωστόσο, οι ώρες εργασίας μπορεί μερικές φορές να είναι πολύ σύντομες και απρόβλεπτες, όπως συμβαίνει με τις συμβάσεις μηδενικού ωραρίου.

Πολυμερής απασχόληση

Αυτό συμβαίνει όταν ένας εργαζόμενος πληρώνεται από μία εταιρεία – ένα προσωρινό γραφείο ευρέσεως εργασίας ή έναν εξωτερικό συνεργάτη – αλλά εκτελεί εργασίες για άλλη εταιρεία στον τόπο της επιχείρησής της. Συνήθως δεν υπάρχει σχέση εργασίας μεταξύ του εργαζομένου και της εταιρείας στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του.

Συγκαλυμμένη απασχόληση

Η συγκαλυμμένη απασχόληση είναι όταν οι εργαζόμενοι μισθώνονται ως ανεξάρτητοι εργολάβοι, αλλά η εργασία τους παρακολουθείται από επιβλέποντες σαν να ήταν υπάλληλοι. Η πραγματική φύση της εργασιακής σχέσης είναι κρυφή για να παρακάμψει τους εργασιακούς κανονισμούς.

Εξαρτημένη αυτό-απασχόληση

Η εξαρτημένη αυτό-απασχόληση είναι μια γκρίζα περιοχή. Συμβαίνει όταν εργαζόμενοι εκτελούν υπηρεσίες για μια επιχείρηση υπό εμπορική σύμβαση, αλλά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ένα μικρό αριθμό πελατών για το εισόδημά τους. Είναι νομικά ανεξάρτητοι, αλλά οικονομικά εξαρτημένοι.

Η μη-τυπική απασχόληση γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη

Οι μη-τυπικές μορφές απασχόλησης δεν αποτελούν νέες μορφές απασχόλησης, όμως πρόσφατα το φαινόμενο είναι συχνότερο σε διάφορα επαγγέλματα και τομείς όπου δεν υφίσταντο τα προηγούμενα χρόνια.

Ποιοι εργάζονται στην μη-τυπική απασχόληση;

Η αύξηση των μη τυπικών μορφών απασχόλησης δεν επηρεάζει εξίσου όλους τους εργαζομένους. Κατά ένα γενικό πλαίσιο, οι γυναίκες, οι νέοι/νέες και οι μετανάστες/μετανάστριες είναι πιθανότερο να εργάζονται με μη-τυπικές εργασιακές ρυθμίσεις. Οι τάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συχνά οι ομάδες αυτές όταν προσπαθούν να βρουν και να διατηρήσουν μια δουλειά.

Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους;

Τι σημαίνει για τις εταιρείες;

Η χρήση της μη-τυπικής απασχόλησης παρέχει στις επιχειρήσεις την ευελιξία να ανταποκρίνονται στις διακυμάνσεις της ζήτησης και να αντικαθιστούν προσωρινά τους εργαζόμενους που απουσιάζουν. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται εντατικά από τις επιχειρήσεις, τα οφέλη αυτών των ρυθμίσεων μπορεί να αντισταθμιστούν από μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και την καινοτομία.

Καλύπτοντας τα νομοθετικά κενά

Η νομοθεσία είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση καλύτερων ορών απασχόλησης και συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στην μη-τυπική απασχόληση. Η νομοθεσία μπορεί να διαμορφώσει επίσης το πότε και το πόσο συχνά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μη-τυπική απασχόληση. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο για τη ρύθμιση της μη τυπικής απασχόλησης και μπορεί να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή οικονομικών τομέων.

Πηγή: ilo.org

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Οι Εργασιακές Σχέσεις στο Πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου | Τα επίμαχα πεδία της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον

Be the first to comment on "Η αυξανόμενη τάση της μη-τυπικής απασχόλησης – Μέρος Α’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!