ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής»: Θεωρία της Παιδείας και Σύγχρονες προσεγγίσεις στην παιδαγωγική διαδικασία – Συγκριτική, Διαπολιτισμική και Δίγλωσση Εκπαίδευση

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής», προκηρύσσει 6 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στην παρακάτω κατεύθυνση:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α΄: Θεωρία της Παιδείας και Σύγχρονες προσεγγίσεις στην παιδαγωγική διαδικασία
Εξειδίκευση: Συγκριτική, Διαπολιτισμική και Δίγλωσση Εκπαίδευση (6 θέσεις)

Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, είναι πλήρους φοίτησης, με υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και δεν έχει δίδακτρα. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, προσδιορισμός της κατεύθυνσης & εξειδίκευσης της επιλογής τους
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (και πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίου του εξωτερικού)
  4. Πιστοποιητικό στο οποίο περιλαμβάνονται τα μαθήματα και η αναλυτική βαθμολογία.
  5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από 15 Ιουνίου 2017 μέχρι 7 Ιουλίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης- Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνο 74100 Τηλ. 28310 – 77594/5, 77634 και ΦΑΞ 28310-77596)

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει μέσα από γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη, που θα διενεργηθούν στο διάστημα 13 Σεπτεμβρίου 2017 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν ως εξής:

  1. Επιστήμες Αγωγής: Θεμελιώδη Ζητήματα (Τετάρτη 13/9/2017)
  2. Μάθημα εξειδίκευσης (Πέμπτη 14/9/2017)
  3. Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα (Πέμπτη 14/9/2017)
  4. Συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας ανά Τομέα επιτροπής (Παρασκευή 15/9/2017)

Περισσότερες πληροφορίες για την ύλη και τα εξεταστέα μαθήματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.edc.uoc.gr.

Διαβάστε Επίσης  Πολυγλωσσία, γλωσσικά ρεπερτόρια, διαγλωσσικότητα στην εκπαίδευση

Be the first to comment on "ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής»: Θεωρία της Παιδείας και Σύγχρονες προσεγγίσεις στην παιδαγωγική διαδικασία – Συγκριτική, Διαπολιτισμική και Δίγλωσση Εκπαίδευση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!