Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση» 2017-2018

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης θα δεχθεί δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Α ́ εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση» του προσεχούς ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Στο Πρόγραμμα αυτό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι (α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, (β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε πέντε (5) τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, (γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74 100 Ρέθυμνο) τα εξής δικαιολογητικά, (όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ):

 1. Αίτηση υποψηφιότητας με πλήρη στοιχεία.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στα μαθήματα όλων των ετών σπουδών.
 5. Ενδεχόμενα πτυχία ξένης γλώσσας (Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα).
 6. Δείγματα τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου.
 7. Τεκμήρια ενδεχόμενης σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα :

 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά).
  Απαραίτητος όρος επιτυχίας είναι η επίτευξη της βάσης (βαθμός 5). Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι αποκλείονται από την εξέταση των υπ’αριθμό 2 και 3 μαθημάτων και τη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής. Από την γραπτή δοκιμασία της ξένης γλώσσας απαλλάσσονται οι κατέχοντες α) Proficiency για τα Αγγλικά και οι κάτοχοι αντίστοιχων διπλωμάτων στα Γαλλικά (Sorbonne II) και στα Γερμανικά (Kleines Sprachdiplom ή β) Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου Γ1 ή Γ2 ή γ) νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μια από τις παραπάνω γλώσσες).
 2. Μεθοδολογία Έρευνας – Στοιχεία Στατιστικής.
 3. Προσχολική Παιδαγωγική.

Πίνακας θεματικών ενοτήτων σχετικών με τα υπ’ αριθμό 2 και 3 μαθήματα , βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  Απαραίτητος όρος επιτυχίας είναι η επίτευξη της βάσης (βαθμός 5) σε καθένα από τα υπ’αριθμό 2 και 3 εξεταζόμενα μαθήματα.

Μετά το τέλος των εξετάσεων θα ακολουθήσει συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, ύστερα από σχετική ανακοίνωση. Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Τρίτη 19.9.2017 και ώρα 9 π.μ. -12 μ.μ. Ξένη Γλώσσα.
Τετάρτη 20-09-2017 και ώρα 9 π.μ. -12 μ.μ. Μεθοδολογία Έρευνας – Στοιχεία Στατιστικής.
Πέμπτη 21.9.2017 και ώρα 9 π.μ. -12 μ.μ Προσχολική Παιδαγωγική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος , υπεύθυνη κ.Ευγενία Μυλωνά, τηλ. 28310-77652, fax 28310- 77654 και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.edc.uoc.gr).

Διαβάστε Επίσης  "Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Πράξη και Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα" | Ετήσιο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Παν. Θεσσαλίας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!