Απολογισμός Σεμιναρίου: “Μεθοδολογία Εγκληματολογικών Ερευνών και Μελετών”

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μεθοδολογία Εγκληματολογικών Ερευνών και Μελετών”

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016 – 17

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μεθοδολογίας και Έρευνας στην Εγκληματολογία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, διοργάνωσαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το Σεμινάριο «Μεθοδολογία Εγκληματολογικών Ερευνών και Μελετών».

Επιστημονικά υπεύθυνες του Σεμιναρίου ήταν η Καθ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του ΕΑστΕ, και η Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών στο ΕΚΚΕ και επιστημονικά υπεύθυνη του Εργαστηρίου Μεθοδολογίας και Έρευνας στην Εγκληματολογία του ΕΚΚΕ.

Στην Οργανωτική Ομάδα συμμετείχαν: Η υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης του ΕΑΣΤΕ Ντορίνα Ηλιοπούλου, Κοινωνιολόγος & MSc Criminology, η Ντόρα Γιαννάκη, Πολιτικός Επιστήμονας – Εμπειρογνώμονας Πολιτικών Ασφάλειας & Δικαιοσύνης (MA Security & Justice), Υπ. Διδάκτωρ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και ο Ευάγγελος Χαϊνάς, Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας και Υπ. Διδάκτωρ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο σκοπός του Σεμιναρίου ήταν διττός: αφενός, η ενδελεχής εξέταση των μεθόδων και τεχνικών που προσιδιάζουν στην εμπειρική διερεύνηση του αστεακού εγκληματικού φαινομένου στο πλαίσιο μιας γενικότερης συζήτησης περί μεθόδων και εργαλείων της εγκληματολογικής έρευνας, και αφετέρου, η εξέταση συγκεκριμένων ζητημάτων μεθοδολογικής εφαρμογής μέσα από την παρουσίαση των διπλωματικών, διδακτορικών, μεταδιδακτορικών και λοιπών μελετών από πλευράς συμμετεχόντων, με στόχο την ανάπτυξη διαλόγου και τη διευκόλυνσή τους κατά την εκπόνηση των μελετών τους.

Το εν λόγω Σεμινάριο ξεκίνησε στις 9/11/2016 και ολοκληρώθηκε στις 24/5/2017 και λάμβανε χώρα κάθε Τετάρτη 16.00 – 18.00 στην Αίθουσα Γ2 του Παντείου Πανεπιστημίου (3ος όρ. Επταώροφου κτιρίου), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΚΚΕ (Κρατίνου 9 & Αθηνάς 8ος όροφος, είσοδος από Κρατίνου) καθώς και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΑΣΤΕ (αίθ. Δ8 κτιρίου ΔΕΣΚΟΙ).

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν, μετά από ανοιχτή πρόσκληση και αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων, συνολικά 25 άτομα: 1 μεταδιδάκτορας, 1 διδάκτορας, 8 υποψήφιοι διδάκτορες, 5 τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές δευτέρου έτους.

Κατά το χειμερινό εξάμηνο, το Σεμινάριο οργανώθηκε με την μορφή διαλέξεων, στο πλαίσιο των οποίων οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρακολουθήσουν εισηγήσεις που διενεργήθηκαν από εξέχοντες καλεσμένους, πανεπιστημιακούς και ερευνητές, σε θέματα που σχετίζονταν με τις μεθόδους και τα εργαλεία της επιστημονικής έρευνας. Στο τέλος κάθε εισήγησης, τα μέλη του Σεμιναρίου συμμετείχαν ενεργά σε εποικοδομητικές συζητήσεις επί μεθοδολογικών ζητημάτων, ενώ παράλληλα λάμβαναν και χρήσιμο υποστηρικτικό – εκπαιδευτικό υλικό από τους εισηγητές.

 

Το πρόγραμμα των διαλέξεων του χειμερινού εξαμήνου διαμορφώθηκε ως εξής:

9 – 11 – 2016 (Πάντειο Πανεπιστήμιο):

Έναρξη, χαιρετισμοί και εισαγωγικές εισηγήσεις από τις επιστημονικά υπεύθυνες του σεμιναρίου.

Εισαγωγή στην εμπειρική διερεύνηση του αστεακού εγκληματικού φαινομένου (Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου). Εισαγωγή στην μεθοδολογία της εγκληματολογικής έρευνας (Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ).

23/11/2016 (Πάντειο Πανεπιστήμιο): Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία μελέτης και χαρτογράφησης του αστεακού εγκληματικού φαινομένου(Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Δρ.Αναστασία Χαλκιά, Υπ.Δρ. Ευάγγελος Χαϊνάς, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

30/11/2016 (ΕΚΚΕ): Αποτυπώνοντας κοινωνικές ‘πραγματικότητες’. Πανόραμα απογραφικών δεδομένων 1991 – 2011 (Γιώργος Κανδύλης, Ερευνητής ΕΚΚΕ). Ζητήματα μεθοδολογίας της χαρτογραφικής απεικόνισης κοινωνικο- δημογραφικών δεδομένων (Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ).

7/12/2016 (Πάντειο Πανεπιστήμιο): Γεωγραφικό profiling (κ. Ιωσήφ Καμπανάκης, Αναλυτής Εγκληματολογικών Πληροφοριών).

21/12/2016 (ΕΚΚΕ): Έρευνα, Κύβος, Σειρά και Πακέτο Μεταδεδομένων: Μεθοδολογική προσέγγιση με έμφαση στην τεκμηρίωση (Δρ. Απόστολος Λιναρδής, Ερευνητής ΕΚΚΕ).

11/1/2017 (Πάντειο Πανεπιστήμιο): Ποσοτική Εγκληματολογία (Καθηγήτρια Αγλαΐα Καλαματιανού, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο).

18/1/2017 (ΕΚΚΕ): “Ανακάλυψη”, ταξινόμηση, προστασία των δεδομένων σε περιβάλλον ερευνητικών υποδομών (Δρ. Δήμητρα Κονδύλη, Ερευνήτρια ΕΚΚΕ).

25/1/2017 (ΕΚΚΕ): Ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης (Καθηγήτρια Άννα Λυδάκη, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο).

1/2/2017 (ΕΚΚΕ): Κοινωνική έρευνα: Βασικά ζητήματα και προβληματισμοί (Καθηγήτρια Νότα Κυριαζή, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο).

8/2/2017: Νέα εργαλεία στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων (κα. Λουκία – Μαρία Φρατσέα, Ερευνήτρια Τμήματος Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου).

 

Κατά το εαρινό εξάμηνο, το Σεμινάριο οργανώθηκε με την μορφή εργαστηρίων (workshops) στην βάση των προτάσεων ερευνών/μελετών των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20 παρουσιάσεις ερευνητικών σχεδίων από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι μέσω των εργασιών τους ανέδειξαν μια ευρεία ποικιλία ερευνητικών θεματικών και αξιοποίησαν μια πληθώρα μεθοδολογικών εργαλείων, τόσο από τον χώρο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής έρευνας. Στο τέλ

ος κάθε παρουσίασης, υπήρχε επαρκής χρόνος για συζήτηση και σχολιασμό σχετικά με την μεθοδολογία της κάθε έρευνας, με συντονίστριες τις επιστημονικά υπεύθυνες του Σεμιναρίου, διαδικασία η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα επωφελής για όλα τα μέλη του Σεμιναρίου.

 

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων του εαρινού εξαμήνου διαμορφώθηκε ως εξής:

8/03: Εναρκτήρια Εισήγηση – Καθ. Χ. Ζαραφωνίτου «Η Μεθοδολογία της Έρευνας

 

Μετά το κλείσιμο του φετινού κύκλου του Σεμιναρίου “Μεθοδολογία Εγκληματολογικών Ερευνών και Μελετών”, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους συμμετείχαν στα 2/3 των εισηγήσεων/παρουσιάσεων, ενώ θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε όσα μέλη παρακολούθησαν επαρκώς το Σεμινάριο (τουλάχιστον τα 2/3 των συνεδριών) και παρουσίασαν το ερευνητικό τους σχέδιο κατά το εαρινό εξάμηνο.

 

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου

 Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Μεθοδολογίας και Έρευνας στην Εγκληματολογία του ΕΚΚΕ

Ιωάννα Τσίγκανου Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

Διαβάστε Επίσης  + : μορφώνουμε συλλογικότητες | 1o Βιωματικό Eργαστήρι με άξονα το θέατρο του καταπιεσμένου από την SCI-Hellas

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!