Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Living Democracy -Εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί συχνά δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τις θεματικές της ιδιότητας του πολίτη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσα εκπαιδευτικά υλικά είναι διαθέσιμα επί του παρόντος  ποικίλλουν σημαντικά σε ποιότητα ενώ και η κάλυψη των θεματικών είναι ανομοιογενής.

Τα παρακάτω έξι εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς του προγράμματος “Living Democracy” του Συμβουλίου της Ευρώπης, παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας, το οποίο έχει ελεγχθεί από εκπαιδευτικούς σε διάφορες χώρες και είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να ενεργοποιεί τόσο τους έμπειρους όσο και τους εκπαιδευόμενους δασκάλους, να εισαγάγουν την εκπαίδευση της ιδιότητας του πολίτη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχολεία τους με ένα διασκεδαστικό, διαδραστικό και σύνθετο τρόπο. Το υλικό έχει δημιουργηθεί από ειδικούς συγγραφείς από διάφορα μέρη της Ευρώπης και καλύπτει το σύνολο του ηλικιακού εύρους από την πρωτοβάθμια έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το Λύκειο.

Κατεβάστε όλα τα εγχειρίδια : Living Democracy Manuals

Διαβάστε Επίσης  Προγράμματα επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς

Be the first to comment on "Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Living Democracy -Εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!