Η αυξανόμενη τάση της μη-τυπικής απασχόλησης – Μέρος Β’

Το πρώτο μέρος μπορείτε να το διαβάσετε εδώ:  Η αυξανόμενη τάση της μη-τυπικής απασχόλησης – Μέρος Α’

Εργασιακές ρυθμίσεις για καλύτερες συνθήκες εργασίας

Ίση Μεταχείρηση

Η εξάλειψη των διακρίσεων βάσει του καθεστώτος σύμβασης εργασίας είναι θέμα δικαιοσύνης και επίσης βοηθά στην ισοτιμία των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι με μορφές μη-τυπικής απασχόλησης θα πρέπει να δικαιούνται τις ίδιες συνθήκες εργασίας με τους εργαζόμενους σε καθεστώς τυπικής απασχόλησης, όπως για παράδειγμα να αμείβονται με το ίδιο ωρομίσθιο.

Ελάχιστες Ώρες Εργασίας

Για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του εισοδήματος και η ισορροπία μεταξύ εργασίας-ζωής, οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, οι εργαζόμενοι σε εφημερίες και οι προσωρινοί εργαζόμενοι θα πρέπει να διασφαλίζονται με ένα ελάχιστο αριθμό ωρών εργασίας και να ενημερώνονται εκ των προτέρων από τους εργοδότες τους για το χρονοδιάγραμμα της εργασίας τους. Θα πρέπει να έχουν λόγο για τις ώρες εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και του προγραμματισμού των ωρών εργασίας τους.

Ορθή κατάταξη

Το καθεστώς μίας εργασιακής σχέσης θα πρέπει να καθορίζεται από τα στοιχεία που αφορούν την πραγματική απόδοση της εργασίας και όχι από την περιγραφή των μερών της σχέσης. Η ακριβέστερη κατάταξη της απασχόλησης θα συμβάλει στη μείωση περιπτώσεων συγκαλυμμένης απασχόλησης.

 Διαμόρφωση της χρήσης

Ρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της κατάχρησης του καθεστώτος ιδιότυπης απασχόλησης περιλαμβάνουν: την απαγόρευση της χρησιμοποίησης των προσωρινά απασχολούμενων προς αντικατάσταση των εργαζόμενων σε απεργία –  τον περιορισμό της χρήσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου για μόνιμες εργασίες της επιχείρησης και την τοποθέτηση ορίων στη χρήση συμβάσεων εργασίας για εφημερίες.

 Πολυμερείς ευθύνες

Όταν πολλαπλά μέρη εμπλέκονται σε μια σύμβαση εργασίας, οι υποχρεώσεις και ευθύνες του καθενός θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς.Οι εργαζόμενοι θα πρέπει πάντα να γνωρίζουν ποιος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των προτύπων στις συνθήκες εργασίας. Η κοινή ευθύνη είναι αναγκαία, ιδιαίτερα για την υγεία και την ασφάλεια και στην καταβολή μισθών και κοινωνικής ασφάλισης όταν οι υπεργολαβικές επιχειρήσεις πτωχεύουν.

 Εκπροσώπηση

Οι εργαζόμενοι σε άτυπες μορφές απασχόλησης θα πρέπει να είναι σε θέση – τόσο νομικά όσο και στην πράξη – να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον ίδιο βαθμό όπως και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.

Eξασφαλίζοντας μια εύρυθμη αγορά εργασίας

Υποστηρίζοντας τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας

Σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, οι επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να βασίζονται σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης. Οι χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές που προωθούν ευκαιρίες για πλήρη απασχόληση. Η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση βοηθά τους εργαζόμενους να επωφεληθούν αυτών των ευκαιριών και να αυξήσουν τη συνολικότερη παραγωγικότητα και μεγέθυνση.

Διασφαλίζοντας για όλους τους εργαζόμενους κοινωνική προστασία

Οι πολιτικές πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι – ανεξάρτητα από τη φύση της εργασίας τους-μπορούν τόσο να συμβάλλουν όσο και να επωφεληθούν από τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλειας όπως,  ασφάλιση υγείας και συνταξιοδοτικά ταμεία. Στη σημερινή κοινωνία, αυτό συχνά σημαίνει την τροποποίηση των υφιστάμενων συστημάτων ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας.

Υποστηρίζοντας τους εργαζόμενους με οικογένειες

Πολλοί εργαζόμενοι-κυρίως γυναίκες-πρέπει να εξιρορροπούν την απασχόληση με την ευθύνη της φροντίδας παιδιών, αρρώστων ή ηλικιωμένων μελών της οικογένειας. Οι κοινωνίες μπορούν να υποστηρίξουν αυτούς τους εργαζομένους με γονικές άδειες και άδειες περίθαλψης τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, και καθιστώντας ευκολότερη για όλους τους εργαζόμενους τη μετάβαση μεταξύ εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Αξιοπρεπής εργασία των εργαζομένων σε μη-τυπική απασχόληση

Οι μη-τυπικές μορφές απασχόλησης πιθανότατα θα συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται καθώς εξελίσσεται ο κόσμος της εργασίας.

Ρυθμίσεις μέσα από την εθνική νομοθεσία, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τα ολοκληρωμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας αποτελούν βασικά σημεία για την εξασφάλιση ότι η μη-τυπική απασχόληση αποτελεί μια αξιοπρεπή εργασία προς το συμφέρον τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία αναλύει τη συχνότητα και τις τάσεις των μη-τυπικών μορφών απασχόλησης σε παγκόσμιο επίπεδο και διερευνά τους λόγους πίσω από το φαινόμενο αυτό, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στον κόσμο της εργασίας που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση και η κοινωνική αλλαγή.

Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects

Πηγή: ilo.org

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Έγκριση επιχειρηματικού σχεδίου ατόμου με αναπηρία από τον Ο.Α.Ε.Δ. κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

Be the first to comment on "Η αυξανόμενη τάση της μη-τυπικής απασχόλησης – Μέρος Β’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!