Πρόγραμμα DIME – Διακρατική συνάντηση στο Bordeaux

Διακρατική συνάντηση στο Bordeaux για το πρόγραμμα DIME

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διακρατική συνάντηση στο Bordeaux η οποία αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIME που διενεργείται στα πλαίσια του Erasmus+.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου προσόντων και δεξιοτήτων οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή ένταξη των μεταναστών στις χώρες εγκατάστασής τους εντός του Ευρωπαϊκού χώρου.

Επίσης, αποσκοπεί στη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων τα οποία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές που ασχολούνται με την εκπαίδευση μεταναστών να εστιάσουν στην απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών μέσα από σύγχρονες και συμμετοχικές εκπαιδευτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Η διακρατική αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Bordeaux της Γαλλίας στις 15 και 16 Ιουνίου 2017 με στόχο τον συντονισμό των εταίρων έτσι ώστε στις αρχές του Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμο προς διάθεση το εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να διατεθεί σε φορείς εκπαίδευσης μεταναστών εντός των χωρών που συμμετέχουν στη σύμπραξη (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα).

Το εκπαιδευτικό υλικό έπειτα από μια δοκιμαστική φάση,  στους προαναφερόμενους φορείς, πρόκειται να αξιολογηθεί τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόμενους και στη συνέχεια να διατεθεί  σε όλους όσους ενδιαφέρονται να το αξιοποιήσουν για την εκπαίδευση της ομάδας στόχου στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.projetdime.eu/en/about-us/

 

Διαβάστε Επίσης  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσματική διδασκαλία»

Be the first to comment on "Πρόγραμμα DIME – Διακρατική συνάντηση στο Bordeaux"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!