Πρόγραμμα “You(th) in the center”, Erasmus+ Νεολαία Βασική Δράση 3

Η επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του Στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΚ2020) και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία αποτελούν τον κύριο στόχο των δραστηριοτήτων της Βασικής Δράσης 3 του Erasmus+. Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3, για τον τομέα της νεολαίας, υποστηρίζονται ο: Διαρθρωμένος Διάλογος – Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας.

To Youthnet Hellas διοργανώνει μια τέτοια δράση με τίτλο “You(th) in the center” σε συνεργασία με τις οργανώσεις AID – Alternative Innovative Development (Ελλάδα), Active Bulgarian Society (Βουλγαρία), PVN – Projekte Vullnetare Nderkombetare (Αλβανία) και IFIX (Σερβία).

Τόπος διεξαγωγής του προγράμματος είναι η Λάρισα, Ελλάδα.

Το “You(th) in the center” είναι ένα έργο δομημένου διαλόγου (Βασική Δράση 3 Erasmus+ Νεολαία), διάρκειας 15 μηνών (Ιούλιος 2017-Σεπτέμβριος 2018), 4 χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Αλβανία) με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου νέων ανθρώπων και οργανώσεων, που θα συμβάλουν στη διάρθρωση της περιφερειακής θεματικής συνεργασίας μεταξύ των νέων, αφενός, και των δημόσιων και τοπικών αρχών, αφετέρου.

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η βελτίωση των συνθηκών για τη συμμετοχή των νέων, ιδίως των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Ενθαρρύνοντας τον δομημένο διάλογο μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων για τη νεολαία, το σχέδιο αυτό στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των νέων στα κοινωνικά δικαιώματα.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής των νέων, το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στη διερεύνηση, τι σημαίνει στην πράξη, ο εκδημοκρατισμός της γνώσης στην κοινωνία των πολιτών και η ενεργός συμμετοχή των νέων.

Στόχοι του έργου:

  • Να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα των νέων και την ευκαιρία τους να ξεκινήσουν διάλογο με τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, τους ειδικούς και τους εκπροσώπους των δημόσιων αρχών στον τομέα της νεολαίας
  • Να φέρουν κοντά – μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου νεολαίας – νέους ανθρώπους που υποφέρουν από ανεργία και φτώχεια, νέους από εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες, με μεταναστευτικό υπόβαθρο, νέους πρόσφυγες, και να τους παρακινήσουν για ενεργό συμμετοχή στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή, μέσα στις κοινωνίες τους
  • Να προωθήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες (βάσει του άρθρου 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)
  • Να αυξήσουν το επίπεδο ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και κατά συνέπεια, οικοδόμηση της κοινωνικής συνείδησης για τη δημοκρατική συμμετοχή, τόσο σε τοπικό επίπεδο στις κοινότητές τους όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Να παρέχουν ευκαιρίες στους νέους να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, μέσω της ενεργού συμμετοχής, όσον αφορά την αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων όπως η ανεργία και η φτώχεια ή προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινότητα τους, όπως ο αποκλεισμός από φορείς και η διαφθορά
  • Να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στα Βαλκάνια για την ανάπτυξη πολιτικής γραμμής και νόμων που τους αφορούν
  • Να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για το πρόγραμμα Erasmus + για τη νεολαία για το 2014/2020, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό ένταξη των νέων

Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος θα υλοποιηθεί στη Λάρισα, Ελλάδα στις 15-17 Σεπτεμβρίου 2017, όπου θα συμμετάσχουν 10 νέοι ηλικίας 18-30 ετών (4 από Ελλάδα, 2 από Βουλγαρία, 2 από Αλβανία και 2 από Σερβία).

 

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα έως 30 Ιουλίου 2017 συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα συμμετοχής:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmLXHh8wCeZwAQ0pYuGMXm26_5u9k8X8DxNkkXJDyTwnch1A/viewform

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Στέλλα Ιωάννου στο stel.ioannou@gmail.com

 

Το socialpolicy.gr είναι χορηγός επικοινωνίας του προγράμματος

 

You(Th) in the Center

 

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών 2020

Be the first to comment on "Πρόγραμμα “You(th) in the center”, Erasmus+ Νεολαία Βασική Δράση 3"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!