“Εισαγωγή στις Συμβουλευτικές Δεξιότητες” – Athens Synthesis Centre

“Εισαγωγή στις Συμβουλευτικές Δεξιότητες”

Πρόγραμμα επικυρωμένο από το Counselling and Psychotherapy in Scotland (COSCA)         

 

 • Για αποφοίτους λυκείου, φοιτητές όλων των ειδικοτήτων, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, κολλεγίων, εκτός ψυχολογίας και κοινωνικής εργασίας*.

*Οι πτυχιούχοι ψυχολογίας και κοινωνικής εργασίας εισέρχονται απευθείας στον τετραετή μεταπτυχιακό κύκλο της συνθετικής ψυχοθεραπείας του Athens Synthesis Centre.

 • Έναρξη τέλη Σεπτεμβρίου 2017. Απαιτείται προσωπική συνέντευξη.
 • Τα δίδακτρα 2000,00 €, περιλαμβάνουν 5 βασικά βιβλία, και δέκα ώρες ομαδικής ανάπτυξης.

Τα θέματα που καλύπτονται στον πρώτο κύκλο:  (υπόκειται σε αλλαγές)

 • Γνωριμία – Κώδικας δεοντολογίας
 • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ Ι
 • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ
 • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ και IV
 • Φρόυντ
 • Άντλερ
 • Ρότζερς
 • Συναλλακτική I
 • Gestalt
 • Εξαρτήσεις
 • Art Therapy I
 • Διαχείριση στρες
 • Κλείσιμο Ομάδας
Τι είναι συμβουλευτική;

Συμβουλευτική είναι ένα εδραιωμένο επάγγελμα σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και στα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα. Ένας εκπαιδευμένος σύμβουλος έχει στόχο να βοηθήσει τον πελάτη να κατανοήσει και να μάθει να χειρίζεται καλύτερα, μία ευρεία γκάμα θεμάτων στη ζωή του. Αυτά μπορεί να είναι τωρινά προβλήματα, άμεσες κρίσεις ή μακροχρόνιες δυσκολίες. Είναι διαφορετικό από διδασκαλία, φροντίδα ή παροχή συμβουλών και απαιτεί ένα ιδιαίτερο είδος εκπαίδευσης. Η συμβουλευτική γίνεται σε ένα εμπιστευτικό περιβάλλον και είναι μια επαγγελματική σχέση με συμβόλαιο, το οποίο βασίζεται σε δεοντολογικές αρχές, όπως ο σεβασμός. Η επαφή μπορεί να γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου. Χρονικά ποικίλει σε βραχεία ή μακροχρόνια διάρκεια, δηλαδή 6-12 συνεδρίες, έως ένα χρόνο ή κι ακόμη περισσότερο. Η συμβουλευτική μπορεί να γίνει ατομικά, με ζευγάρια ή σε ομάδα. Η συχνότητα μπορεί να ποικίλει, αλλά γενικά οι συνεδρίες προσφέρονται εβδομαδιαία. Είναι επίσης δυνατόν κάποιος να χρησιμοποιεί δεξιότητες συμβουλευτικής και σε άλλους χώρους, χωρίς να γίνει επαγγελματίας σύμβουλος.

Πώς εκπαιδεύεται ο σύμβουλος;

Μία σωστή βασική εκπαίδευση συμβουλευτικής περιλαμβάνει έναν συνδυασμό:

 • Θεωρητικής μάθησης μέσω διαλέξεων, συζητήσεων, μελέτης και στοχασμού
 • Πρακτικής μάθησης μέσω εφαρμογής δεξιοτήτων σε μικρές ομάδες, π.χ. πρακτική δεξιοτήτων συμβουλευτικής σε τριάδες
 • Βιωματικής μάθησης μέσω της ομάδας και μικρών ομαδικών ασκήσεων με σκοπό την αυτεπίγνωση και την επίγνωση των άλλων καθώς επίσης και των μοτίβων, καθώς και το πως σχετιζόμαστε με τους άλλους

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην θεωρία, την άσκηση και την προσωπική ανάπτυξη της εκπαίδευσης στη συμβουλευτική.

Πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να εκπαιδευτούμε στη συμβουλευτική;

Απαιτείται ένας μέσος όρος δύο-τριών ετών. Ο ακριβής χρόνος αποτελείται από έναν χρόνο πλήρους φοίτησης έως τέσσερα χρόνια μερικής φοίτησης. Για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση του ψυχοθεραπευτή, η εκπαίδευση είναι τουλάχιστον 5 έτη μερικής φοίτησης.

Μπορώ να παρακολουθήσω εκπαίδευση πλήρους φοίτησης;

Οι περισσότερες εκπαιδεύσεις είναι μερικής φοίτησης με σκοπό τις ανάγκες των εργαζομένων εκπαιδευομένων, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για προσωπική ανάπτυξη.

Υπάρχει η δυνατότητα εφ’ όσον υπάρχει έτοιμη ομάδα τουλάχιστον 10 ατόμων από κάποιο οργανισμό να υλοποιηθεί το πρόγραμμα εντός 10-18 μηνών.

Ποιες είναι οι προσωπικές ιδιότητες που πρέπει να κατέχει ο εκπαιδευόμενος;

Οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται να αποκτήσουν τις παρακάτω ιδιότητες ή την δυνατότητα να τις αναπτύξουν:

 • Αυτεπίγνωση, ωριμότητα και σταθερότητα
 • Ικανότητα στη δυνατότητα αυτογνωσίας στις εμπειρίες ζωής
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης συναισθηματικών απαιτήσεων κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης
 • Ικανότητα στην αντιμετώπιση των ακαδημαϊκών απαιτήσεων
 • Ικανότητα στη δημιουργία θεραπευτικών σχέσεων
 • Ικανότητα στην αυτο-ανάλυση και την χρήση τόσο θετικής όσο και αρνητικής βιανάδρασης
 • Επίγνωση της φύσης της προκατάληψης και της καταπίεσης

Τηλ. 210 3210033 – 6944756051 e-mail: pasimaki@otenet.gr

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Τετραετές Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Be the first to comment on "“Εισαγωγή στις Συμβουλευτικές Δεξιότητες” – Athens Synthesis Centre"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!