Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων για Πρόσφυγες

Επιμέλεια: Ανδρέας Ντούνης

Οι πρόσφυγες πολύ συχνά διαφεύγουν από τις χώρες τους έχοντας σπάνια στην διάθεσή τους έγγραφα που να πιστοποιούν τις δεξιότητες που απέκτησαν πριν την άφιξή τους στις χώρες υποδοχής. Για να καταστεί πραγματικότητα η ένταξη ταχείας διαδικασίας (fast-track) των προσφύγων στην ανώτατη εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, το Τμήμα Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης υλοποιεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα που είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2017 και το Συμβούλιο ανακοίνωσε την έκδοση Ευρωπαϊκών Διαβατηρίων Δεξιοτήτων για μία δεύτερη κοόρτη τον μήνα Ιούνιο, και έτσι ως τώρα ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε 54.

Βασισμένο στην Συνθήκη Αναγνώρισης της Λισσαβόνας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe Lisbon Recognition Convention)

Οι εταίροι του προγράμματος περιλαμβάνουν το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπως και κέντρα αναγνώρισης προσόντων στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμη, το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα στηρίζει το πρόγραμμα.

 

Η διαδικασία αναγνώρισης βασίζεται σε ερωτηματολόγιο που αποστέλεται στους συμμετέχοντες πρόσφυγες καθώς και σε μία δομημένη συνέντευξη, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα διαθέσιμα έγγραφα / αποδεικτικά. Για τους υποψήφιους που επιτυγχάνουν, το έγγραφο που εκδίδεται είναι έγκυρο για πέντε έτη και αναμένεται να έχει ισχύ σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες διαμέσου της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης για την Ακαδημαϊκή Κινητικότητα της Ιταλίας – CIMEA, το οποίο αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Πιστοποίησης Προσόντων.

Το Διαβατήριο περιέχει πληροφορίες αναφορικά με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των προσφύγων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (πτυχίο που αποκτήθηκε και κάθε επιπρόσθετο ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό έτος), με την εργασιακή εμπειρία και τα πτυχία γλωσσών, με τυποποιημένα μέσα.

 

Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων για Πρόσφυγες αποτελεί έγγραφο που παρέχει αξιολόγηση για τα προσόντα που αποκτήθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει διαθέσιμων εγγράφων και δομημένης συνέντευξης | Photo: Coe.int.

 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστεί το επίπεδο δεξιοτήτων των υποψηφίων αναπτύχθηκε από εμπειρογνώμονες υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας της Νορβηγίας – NOKUT (NOKUT – Norwegian Agency for Quality Assurance in Education), και του Εθνικού Φορέα για την Αναγνώριση Διεθνών Προσόντων της Βρετανίας – NARIC > Αναλυτική Έκθεση εδώ

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων για Πρόσφυγες;

Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων για Πρόσφυγες αποτελεί έγγραφο που παρέχει αξιολόγηση για τα προσόντα που αποκτήθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει διαθέσιμων εγγράφων και δομημένης συνέντευξης. Προσφέρει επίσης πληροφορίες αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία και τις γλωσσικές δεξιότητες των προσφύγων. Το διαβατήριο παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την ένταξη και την κατεύθυνση προς την απασχόληση και την πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές.

Είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα αξιολόγησης για πρόσφυγες, ακόμη και για όσους δεν μπορούν να πιστοποιήσουν πλήρως τα προσόντα και τις δεξιότητές τους.

 

Η μεθοδολογία έχει ήδη ελεγχθεί στη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία ενώ παράλληλα η εφαρμογή του Διαβατηρίου Δεξιοτήτων είναι πλέον γνωστή στις περισσότερες χώρες του δικτύου ENIC-NARIC (ENIC: European Network of Information Centres in the European Region – NARIC: National Academic Recognition Information Centres in the European Union).

Έως το τέλος του 2017, η μεθοδολογία θα ελεγχθεί στη Γαλλία και την Αρμενία, ενώ και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία το 2018, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του πιλοτικού προγράμματος.

Τα πρώτα 14 διαβατήρια εκδόθηκαν στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2017 και τα υπόλοιπα 40 τον Ιούνιο.

Μία αξιολόγηση / συνέντευξη θα λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο του 2017.

 

Τα Διαβατήρια θα λειτουργήσουν ως σημείο εκκίνησης για τον σχεδιασμό των μέτρων και δραστηριοτήτων ένταξης, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για περαιτέρω σπουδές και εργασία. Παρά ταύτα, δεν διασφαλίζουν την πρόσβαση σε σπουδές ή απασχόληση καθώς δεν αποτελούν επίσημες πράξεις αναγνώρισης.

 

Πηγές: European Web Site on Integration, coe.int

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Ένταξη των Μεταναστών και των Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας

Κράτα το

Κράτα το

Be the first to comment on "Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων για Πρόσφυγες"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!