Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο “Εισαγωγή στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία”

Εκπαιδευτική Περίοδος  2017-20178

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

                                

Ετήσιο Σεμινάριο: Ομαδική Αναλυτική Θεωρία και Προσωπική Εμπειρία συμμετοχής σε Ομάδα Aναλυτικού τύπου.

 

Οργάνωση:  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ  (E.Δ.Ο.Α.).

Τόπος:          Η έδρα του Ε.Δ.Ο.Α. Γ.Σισίνη 23, 115 28, Αθήνα.

Διάρκεια:      Μια ακαδημαϊκή χρονιά ( Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018)

Ημέρα και ώρες:   Παρασκευή 18.00 – 21.00

 

Κάθε συνεδρία του σεμιναρίου περιλαμβάνει μια θεωρητική εισήγηση και συζήτηση, ακολουθούμενη από ομάδες εμπειρίας στις οποίες έχουν τοποθετηθεί όλοι οι συμμετέχοντες. Κατά το δεύτερο τετράμηνο του σεμιναρίου έχουν επίσης προγραμματισθεί συνεδρίες Μεγάλης Ομάδας με την συμμετοχή των μελών και του προσωπικού σεμιναρίου.

Αναλυτικά σε κάθε συνεδρία: 18.00 – 19.00       Θεωρητική εισήγηση και συζήτηση.

                                                              18.30 – 19.00       Διάλλειμα – καφές.

                                                              19.30 – 21.00       Συμμετοχή σε ομάδες εμπειρίας αναλυτικού τύπου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φοιτητές των αντίστοιχων κλάδων, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη επιχειρήσεων, διοικητικά στελέχη υπηρεσιών υγείας, πτυχιούχους σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, επιστημών υγείας και διατροφής και γενικά στον καθένα που ενδιαφέρεται από θεωρητική άποψη για τη δυναμική των μικρών (small groups), μεσαίων (median groups) και μεγάλων (large groups) ομάδων, αλλά επιθυμεί επίσης και να συμμετάσχει προσωπικά σε μια ομάδα εμπειρίας πού θα συντονίζεται με βάση τη θεωρία και την τεχνική της Ομαδικής Ανάλυσης.

Οι θεωρητικές παρουσιάσεις γίνονται από έλληνες και ξένους ειδικούς (ομαδικούς αναλυτές, ψυχαναλυτές, κοινωνιολόγους,  νευροεπιστήμονες, φιλοσόφους, κλπ).

Ο συντονισμός των ομάδων εμπειρίας  γίνεται από ομαδικούς αναλυτές, μέλη της Διεθνούς Ομαδικής Αναλυτικής Εταιρείας (Group Analytic Society International).

Ενδεικτικές θεωρητικές θεματικές του σεμιναρίου: Η έννοια της θεραπείας, η έννοια της ψυχοθεραπείας, η έννοια της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Η διαλεκτική ομάδας – ατόμου και οι συνέπειες του τρόπου προσέγγισης αυτού του διπόλου. Η ιστορία της ομαδικής ψυχοθεραπείας (από τον Pratt στον Foulkes). Ομαδικές ψυχοθεραπείες αναλυτικού τύπου (Analysis  in the group), (Analysis of the group), (Analysis of the group in the group through the group by the group with the group including the conductor). H συμβολή του Bion, η συμβολή του Kaes και άλλα ομαδικά μοντέλα ψυχαναλυτικής έμπνευσης. Η ομαδική ανάλυση του S.H. Foulkes. Η φιλοσοφική βάση της ομαδικής ανάλυσης (Αριστοτέλους Πολιτικά), η κοινωνιολογική συνιστώσα της ομαδικής ανάλυσης (η Κοινωνιολογία του Norbert Elias). Σχέσεις και γέφυρες μεταξύ Ομαδικής Ανάλυσης καί Νευροεπιστημών(κατοπτρικοί νευρώνες, διαπροσωπική νευροβιολογία).  Σχέσεις και γέφυρες μεταξύ Ψυχανάλυσης και Ομαδικής Ανάλυσης. Σχέσεις και γέφυρες μεταξύ Ομαδικής Ανάλυσης και άλλων προσεγγίσεων από την Ψυχολογία και την  Ψυχανάλυση (Attachment theory, Object relations theory, Rrlational psychoanalysis).  Η Ομαδική ανάλυση ως εν δυνάμει σύζευξη Ψυχανάλυσης και Κοινωνιολογίας. Θεμελιώδεις έννοιες της Ομαδικής ανάλυσης. Η έννοια του Κοινωνικού Ασυνειδήτου. Η έννοια της Ομαδικής Μήτρας (matrix). Η έννοια της Επικοινωνίας. Η έννοια του Επικοινωνιακού πεδίου (communicational field). Bασικά Ομαδικά Φαινόμενα στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. Θεραπευτικοί παράγοντες στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. Η έρευνα στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. Η ομαδική ανάλυση μετά τον S.H. Foulkes. Η μεσαία ομάδα (median group). Η μεγάλη ομάδα (large group). Η αλλαγή του επιστημονικού υποδείγματος στην ψυχοθεραπεία.

Οι ομάδες εμπειρίας δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να έχουν προσωπική εμπειρική επιβεβαίωση της ομαδικής λειτουργίας και των φαινομένων που αναπτύσσονται στην ομάδα καθώς και την δυνατότητα επεξεργασίας των ομαδικών αναλυτικών θεωριών. Η συμμετοχή στην ομάδα εμπειρίας είναι ένας εμπειρικός τρόπος μελέτης της ομαδικής κατάστασης. Δεν συνιστά θεραπεία παρ’ ότι μπορεί να αξιοποιηθεί κατά πολλούς τρόπους από τους συμμετέχοντες.

Η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι σημαντική τόσο για τους επαγγελματίες του χώρου όσο και για οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο. Άλλωστε, δε νοείται άτομο χωρίς ομάδα αναφοράς, δεδομένου ότι όλοι είμαστε «προϊόν» μιας ομάδας, δηλαδή της οικογένειας, ενώ σε κάθε έκφανση της ζωής μας προσωπική, κοινωνική, επαγγελματική, κ.ο.κ., ζούμε πάντοτε σε κοινωνική σχέση με κάποιους άλλους, συν-δημιουργούμε δηλαδή, μαζί με άλλα άτομα, διάφορες ομάδες και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο  με ομαδικούς όρους. Όπως το έθεσε η Hanna Arendt (1958), συνοψίζοντας θα έλεγε κανείς τον Φρόυντ, τον Φούκς, τον Μπίον και τον Eλίας: «Η ανθρώπινη κατάσταση είναι αυτή της πληθυντικότητας …. Το γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι, όχι ο άνθρωπος, ζουν στη γη και κατοικούν τον κόσμο. Η ανθρώπινη ζωή αρχίζει και συνεχίζεται στην πληθυντικότητα και ποτέ δεν υπήρξε με όρους ενικότητας».

 

Διαβάστε Επίσης  «Εμψυχωτής Κοινότητας» 2ος κύκλος – Πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Επιστημονικοί συνεργάτες: Ανδριακοπούλου Κλειώ, Παιδαγωγός, Ψυχοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια. Γρηγοριάδου Αλίκη, Παιδοψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια. Κανελλάκης Κωνσταντίνος. Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, Κούβελας Ηλίας, Ομότιμος Καθηγητής Νευροφυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής τού Παν/μίου Πάτρας. Κυριαζής Δημήτριος, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος Ομαδικός Αναλυτής. Λιόγας Ευθύμιος, ψυχοθεραπευτής, Ομαδικός Αναλυτής. Ματσάγγας Αριστομένης, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής. Μερτίκας Γεώργιος, Κοινωνιολόγος. Μωρόγιαννης Κωνσταντίνος, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής. Νικολής Ιωάννης, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής. Οικονομοπούλου Ευγενία, Ψυχοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια. Πατρικίου Αναστασία, Παιδοψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια. Σκαλή Θεοδώρα, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, επιστημονική συνεργατης καί διδάσκουσα στό Τμήμα Ψυχολογιας τού ΕΚΠΑ. Σκόνδρας Μάρκος, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής. Στυλιανούδη Λίλλυ, κλινική Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Διευθύντρια τού Κέντρου Ερεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών. Τσέκερης Χαράλαμπος, Δρ. ψυχοκοινωνιολογίας, διδάσκων στο ΕΚΠΑ, ερευνητής στο τμήμα ψυχολογίας του Παντείου Παν/μίου. Τσιράκη Κωνσταντίνα, Ψυχοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια. Χουρδάκης Νικόλαος, Ψυχoλόγος, Ομαδικός Αναλυτής.

Farhad Dalal, Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής Ομαδικός Αναλυτής στο Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης τού Λονδίνου.

Τom Ormay, Ψυχαναλυτής, Ομαδικός Αναλυτής, Εκπαιδευτής Ομαδικός Αναλυτής, στο Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης τού Λονδίνου και της Βουδαπέστης.

 

Στο σεμινάριο θα διδάξουν επίσης και κάποιοι άλλοι Ομαδικοί Αναλυτές από το εξωτερικό. Τα ονόματά τους και τα θέματα των παρουσιάσεών τους θα εμφανιστούν στο αναλυτικό πρόγραμμα τού σεμιναρίου που θα δοθεί στους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. 

 

Διαβάστε Επίσης  Εισαγωγικό Σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία

Επιστημονική επιτροπή: Κ. Μωρόγιαννης, Κων/να Τσιράκη, Λίλλη Στυλιανούδη, Χ.Τσέκερης, Δώρα Σκαλή, Ευγενία Οικονομοπούλου, Μάρκος Σκόνδρας, Κλειώ Ανδριακοπούλου.

Συμβουλευτική Επιτροπή:  Farhad Dalal, Tom Ormay, Aναστασία Πατρικίου.

 

Κόστος συμμετοχής:  490 ευρώ σε τρεις δόσεις: (Εγγραφή,  Νοέμβριος, Ιανουάριος).

Συνεδρίες: 26.

Φοιτητές:    Έκπτωση 10%

Εφ άπαξ εξόφληση: Έκπτωση 10%

Εγγραφές:            Μέχρι 20/9/2017

 

Mε την εγγραφή και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση δίνονται στους συμμετέχοντες και τα εξής βιβλία αναφοράς:

– Dalal, F. (2007). Η Ομαδική Ανάλυση μετά τον S.H. Foulkes. Ας (ξανα)μιλήσουμε σοβαρά για την Ομάδα. Μτφ. Γ. Μερτίκας, Επιστ. Επιμέλεια Κ. Μωρόγιαννης-Χ. Ιωαννίδης. Αθήνα. Κανάκη.

– Α.P. Tom Ormay (2016) Η κοινωνική φύση των προσώπων. Ένα πρόσωπο δεν είναι πρόσωπο. Μτφ. Γ. Μερτίκας. Επιστ. Επιμέλεια Κ.Μωρόγιαννης-Λ.Στυλιανούδη. Αθήνα. Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών και Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ.

 

Λόγω της συμμετοχής των μελών του σεμιναρίου σε ομάδες εμπειρίας αναλυτικού τύπου, οι διαθέσιμοι χώροι, άρα και οι θέσεις, δέν είναι απεριόριστες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Υπεύθυνος του σεμιναρίου: Κώστας Μωρόγιαννης. Ψυχίατρος – Ομαδικός Αναλυτής. Μέλος της Group Analytic Society International. Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του Ε.Δ.Ο.Α., τηλ: 210 7213307, 6977627779, e-mail: morkost10@gmail.com

Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: Γραμματεία: e-mail: edoa.gr@yahoo.com , morkost10@gmail.com , Tηλ. 2107213307 6977627779, 6932217933.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Θα ακολουθήσει επικοινωνία και προσωπική επαφή με όλους τους ενδιαφερομένους για την οριστικοποίηση της συμμετοχής.

Το σεμινάριο μπορεί να αποτελέσει τη «θύρα εισόδου» για όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως Oμαδικοί Aναλυτές. Περισσότερες πληροφορίες κατά την εγγραφή.

Το EΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (E.Δ.Ο.Α.) είναι επιστημονικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα. Κύριος σκοπός του σωματείου είναι  η μελέτη της Ομαδικής Αναλυτικής Θεωρίας, και των εφαρμογών της (Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, Θεραπευτική Κοινότητα, Συμβουλευτική Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Κοινωνικές Μελέτες).

Οι επιστημονικές δραστηριότητες που  αναπτύσσει το σωματείο μας  εμπνέονται από την πορεία του S.H.Foulkes και των επιγόνων του με  ταυτόχρονη ανάδειξη   σύγχρονων τάσεων της Ομαδικής Αναλυτικής θεωρίας και πρακτικής, που   οδηγούν στην ανάπτυξη ενός ριζοσπαστικού Oμαδικό-Aναλυτικού Eπιστημονικού Yποδείγματος και κατ’ επέκταση ενός νέου Επιστημονικού Υποδείγματος στην Ψυχοθεραπεία.Το υπόδειγμα αυτό συνιστά μια μετατόπιση από το ψυχαναλυτικό υπόδειγμα “μητέρα-βρέφος” που εκλαμβάνει το άτομο ως πρωτογενές και την ομάδα ως δευτερογενή.

Σύμφωνα με το νέο υπόδειγμα το άτομο είναι επίπεδο της ομάδας. Η ομάδα διαποτίζει το άτομο και το άτομο συν-διαμορφώνει την ομάδα. Η ανάδειξη αυτής της διαλεκτικής και των συνεπειών της για την ψυχοθεραπεία, συνιστούν τον πυρήνα του νέου υποδείγματος. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ε.Δ.Ο.Α. οργανώνει,  εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ομαδική- Αναλυτική Ψυχοθεραπεία κατά τα διεθνώς επικρατούντα πρότυπα του Ομαδικό-Αναλυτικού χώρου. Προωθεί επίσης δημοσιεύσεις και εκδόσεις .

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!