Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2017

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2017, γιορτάζει την κοινή εργασία για το κοινό καλό, η οποία παράγει βιώσιμα αποτελέσματα, μεγαλύτερα από το άθροισμα των μεμονωμένων προσπαθειών.

Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα οφέλη του θηλασμού είναι ήδη διαθέσιμα. Γνωρίζουμε ότι ο θηλασμός βοηθά στην επιβίωση των νηπίων και την ευημερία τους, έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία των γυναικών, αποφέρει οικονομικά οφέλη και ενισχύει την ευημερία όλων.

Μέσω της περσινής Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού (2016) προωθήθηκε το μήνυμα πως η προστασία, η προώθηση και η υποστήριξη του θηλασμού αποτελούν κλειδί για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ομαδοποιήθηκαν οι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε τέσσερις θεματικές ενότητες που σχετίζονται μεταξύ τους και με τον θηλασμό. Οι τέσσερις αυτές ομάδες βοηθούν στον καθορισμό του έργου στο πλαίσιο των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα βοηθήσουν επίσης στις κοινές προσπάθειες.

Συνεργασία όλων των τομέων και των γενεών

Ο θηλασμός αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας τμήμα της βιώσιμης ανάπτυξης και μια μη-διαπραγματεύσιμη συνιστώσα της παγκόσμιας δράσης για τον τερματισμό του υποσιτισμού. Η αύξηση των ποσοστών του αποκλειστικού και συνεχιζόμενου θηλασμού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία όλων των τομέων και των γενεών.

Ευτυχώς, η σημασία της συνεργασίας αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως κρίσιμος παράγοντας και έχει ενσωματωθεί σε πολλές παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, οι εκστρατείες «Women Deliver’s Deliver for Good» και η «Every Woman Every Child’s Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health» αναγνωρίζουν ότι η διασταυρούμενη συνεργασία είναι θεμελιώδης για την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Και οι δύο εκστρατείες τοποθετούν την πρόσβαση στην καλή διατροφή ως κεντρική σύσταση. Ο θηλασμός περιλαμβάνεται ως ένα στόχος για τη διασφάλιση της επιβίωσης της μητέρας και του παιδιού, της υγείας και της διατροφής.

Θα πρέπει να υποστηριχτούν οι κυβερνήσεις–σε συνεργασία με τα κινήματα της κοινωνίας των πολιτών και άλλων εργαζόμενων για το κοινό καλό— στη δημιουργία περιβαλλόντων που επιτρέπουν στις γυναίκες και τα παιδιά να ευημερήσουν. Επίσης, θα πρέπει να γίνει εστίαση σε νέους και ευπαθείς ομάδες, όπως οι έφηβοι, οι ανύπαντρες μητέρες και οι μετανάστες.

Ο θηλασμός δεν αποτελεί μόνο ζήτημα μιας γυναίκας ή η αποκλειστική ευθύνη της —η προστασία, προώθηση και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού αποτελεί συλλογική κοινωνιακή ευθύνη.

Δημιουργώντας μια ενιαία φωνή

Ο θηλασμός είναι ένας βασικός παράγοντας για την επιβίωση, την υγεία και την ευημερία των βρεφών και των μητέρων. Με απλά λόγια, παρέχει στα μωρά το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή τους.

Η σειρά του 2016 Lancet Breastfeeding Series, παρέχει μια ενημερωμένη ανάλυση διαθέσιμης έρευνας για το θηλασμό. Οι βελτιωμένες πρακτικές  θηλασμού έχουν τη δυνατότητα να σώσουν τις ζωές 823.000 παιδιών και 20.000 γυναικών ετησίως και να συμβάλλουν σημαντικά στη μακροπρόθεσμη υγεία. Επείγοντα μέτρα απαιτούνται για τον συντονισμό της παγκόσμιας δράσης για την προστασία, προώθηση και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού.

Ο Π.Ο.Υ., η UNICEF και 20 άλλοι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν διαμορφώσει μια παγκόσμια Πρωτοβουλία για τη Συνηγορία του θηλασμού (Breastfeeding Advocacy Initiative), ενώνοντας τις φωνές όσων τάσσονται υπέρ του θηλασμού. Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία του θηλασμού ως θεμέλιο για τη παιδική και μητρική επιβίωση,  υγεία και  ευημερία, κάτι το οποίο αντηχεί μέσω της Παγκόσμιας Στρατηγικής Every Woman Every Child’s (EWEC) Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health.

Υπάρχει ένας στόχος για τον οποίο έχουν συμφωνήσει όλες οι κυβερνήσεις, που αφορά να δωθεί προτεραιότητα στον στόχο της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (WHA) για την αύξηση του ποσοστού του αποκλειστικού θηλασμού για τους πρώτους 6 μήνες της ζωής έως και κατά 50%, τουλάχιστον μέχρι το 2025.

Συζητήσεις πέρα από το θηλασμό

Η υγεία του πλανήτη μας επηρεάζεται από τον τρόπο που τρέφονται τα μωρά. Το μητρικό γάλα είναι μια φυσική, ανανεώσιμη τροφή που παράγεται και παραδίδεται χωρίς ρύπανση, συσκευασία ή απορρίματα. Η βιομηχανία υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, οδηγεί, αντιθέτως, σε αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνήθως δεν αναγνωρίζονται. Η διασφάλιση του θηλασμού συνδέει την ανθρώπινη ζωή με την ευημερία του πλανήτη μας με ένα ισχυρό τρόπο. Ήρθε η ώρα οι συζητήσεις αναφορικά με τον θηλασμό να προχωρήσουν πέραν της διατροφής και της υγείας.

Η υγεία των μελλοντικών μας γενεών επηρεάζεται από την υγεία του πλανήτη μας. Η έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυτοφαρμάκων έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της γυναίκας να θηλάσει με ασφάλεια. Οργανώσεις όπως το δίκτυο Pesticide Action Network εργάζονται για να αναδείξουν τους κινδύνους που εγκυμονεί η εργασία και ο θηλασμός σε μολυσμένα περιβάλλοντα.

Για αρχή, θα πρέπει να βρεθεί κοινός στόχος με τις ομάδες που εργάζονται για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να γίνει συσχέτιση μεταξύ του θηλασμού και της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να υπερασπιστεί το μήνυμα πώς ο θηλασμός συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Οι νεότερες γενιές θα πρέπει να ενημερωθούν για τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος.

Τα μηνύματα ευαισθητοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά θέματα όπως την κατάχρηση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε εταιρικές σχέσεις με οργανώσεις που λειτουργούν μεταξύ των φτωχών και περιθωριοποιημένων ομάδων. Τέλος, ο διεθνής κώδικας εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος αποτελεί ένα πλαίσιο για τη ρύθμιση της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Αυτός ο κώδικας βοηθά στην προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και του δικαιώματος για θηλασμό.

Αλλάζοντας αντιλήψεις

Όταν ο θηλασμός συνδυάζεται με την αμειβόμενη εργασία, ειδικά υπό επισφαλείς συνθήκες, οι προκλήσεις μπορεί να είναι ανυπέρβλητες. Πολιτικές και νομοθεσίες που προστατεύουν το δικαίωμα της γυναίκας να θηλάζει και να εργάζεται είναι απαραίτητες.

Η Διακήρυξη για την προστασίας της μητρότητας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 2000 (Αρ. 183) καλεί σε μέτρα και νόμους σε κάθε χώρα, για τη βελτίωση της προστασίας της μητρότητας.

Πρώτα πρέπει να δούμε μια αλλαγή στην νοοτροπία. Ο θηλασμός και η εργασία θα πρέπει να νοούνται ως θέματα δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων. Ένα παράδειγμα είναι η εκστρατεία WABA’s Empowering Parents Campaign (EPC), που επιδιώκει να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των ανδρών και γυναικών, προωθώντας την ισότητα των φύλων τόσο στην αμειβόμενη εργασία όσο και στην παροχή φροντίδας.

Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν δεδομένα και στοιχεία. Το 2004, το δίκτυο International Baby Food Action Network (IBFAN) δρομολόγησε την πρωτοβουλία World Breastfeeding Trends Initiative (WBTi) για την αξιολόγηση και παρακολούθηση βασικών πολιτικών και προγραμμάτων θηλασμού σε εθνικό επίπεδο.

Δυστυχώς, εκατομμύρια γυναίκες παραμένουν απροστάτευτες. Ο θηλασμός αποτελεί τμήμα του αναπαραγωγικού κύκλου, και οι γυναίκες θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδυάζουν τον θηλασμό με την αμειβόμενη εργασία χωρίς διακρίσεις ή μειονεκτήματα. Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να είναι πιο φιλικοί για το θηλασμό. Θα πρέπει οι γυναίκες σε όλους τους τομείς της απασχόλησης (επίσημης και ανεπίσημης) να έχουν τη γονεϊκή κοινωνική προστασία που χρειάζονται.

 

Πηγή: WABA – World Alliance for Breastfeeding Action

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  ΚΕΘΕΑ: O COVID-19 και η επόμενη μέρα για τις εξαρτήσεις

Κράτα το

Κράτα το

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!